Co-creation, co-operation and innovation. NEXT 2019

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 august, 2019

Burning Man og NEXT Library, hvad pokker har de to ting til fælles, var den første tanke på mødet med keynote-speaker Christopher Breedlove, en af folkene bag det meget omtalte projekt i ørkenen. Slet ikke så lidt viste det sig.

“Det er en magisk oplevelse!” Og det handler ikke bare om hippie-kulturens ultimative totalt ubureaukratiske byggeri omkring en figur, der først bygges op og så brændes af i en gigantisk fællesskabt renselsesproces i Black Rock City. Det er en midlertidig by opført i Black Rock Desert i det nordvestlige Nevada med rødder tilbage til midt 1980’erne. Selvom det skal indrømmes, at introduktionen til Burning Man skabte flere spontane kommentarer blandt deltagerne efterfølgende som ‘dét skal da prøves’.

Det handler om at skabe Temporary Spaces, som det sker på Burning Man, hvor man sammen skaber og bagefter dekonstruerer kunstneriske installationer og en midlertid by med store og små forskellige oplevelser ved folks egen hjælp. Og som det i dag mange steder sker i nogle folkebibliotekers nye formidling af viden, nye oplevelser og anderledes kulturindslag – som bud på nye og fremtidige former for folkeoplysning. Skabt ikke bare for, men med borgerne.

Dreamers and doers
“Black Rock Desert og Burning Man samler en enorm flok dreamers and doers”, lød det. Breedlove tror på og arbejder med frivillig-drevet, samfundsaktivt arbejde. Han arbejdede før Bur-ning Man og BWB som eksperimenterende freelance designer og har produceret adskillige storskala interaktive skulpturelle installationer i forbindelse med f.eks. festivaler.

Breedlove er formand for Burners without Borders, opstået i kølvandet på Burning Man og kendt for at bringe uhæmmet kreativitet ind i projekter verden over. Her drives man af en opfattelse af, at folk i sig selv rummer kapacitet til at løse deres egne problemer. Og at social transformation er mulig i alle samfund, når den sættes sammen med de rigtige, værktøjer, uddannelse og ressourcer.

Ingen spor
De omkring 2.000 frivillige på Burning Man skaber fra grunden af og driver en by midt i ørkenen, også med det formål at undgå efterladte festivaldynger i massevis og store oprydningsopgaver, som det oftest ses for i stedet at satse på: ‘Leave no trace behind’.
Det hele er menneske-centreret, og man arbejder ikke med én centerscene, ligesom man ikke booker nogle kunstnere på forhånd. I tidens løb er et byplanlægningselement kommet til, og en by-grid skabt, så sikkerheden er på plads. For når 70.000 drager ud i ørkenen for at spille eller lytte til musik, meditere og skabe eller bare være der, så kræves samfundsfaciliteter som f.eks. radiostation, hospital og posthus. Burning Man finder i år sted fra søndag den 25. august til mandag den 2. september.

Se mere på https://burningman.org.

 

Data Lab på Next tilbød interaktiv udstilling og impulsive møder om databrug i dagens samfund. Her kunne man møde Databasic, Tactical Tech,  Fers (tidl. Bibliotheekservive Fryslan), Metropolitan New York Library Council og selvfølgelig folk fra Aarhus Bibliotekerne. Nyt var NEXT Library Lab skabt i samarbejde med Peer2Peer University. Her kunne man uafhængigt af programmet og dets tidsplan selv teste, kreere, lege og eksperimentere sammen med andre NEXT-deltagere. Begge dele mellem kl. 9 og 16 hverdag, dog ikke under de store key-noteindlæg.

NEXT afholdes hvert andet år på Dokk1. Men allerede næste år er der mulighed for at samles i Australien til NEXT Library Satellite 2020 11-13. oktober i Brisbane, State Library of Queens-land – tjek  #NextLibraryBrisbane. NEXT Library organiseres af Aarhus Bibliotekerne i samarbejde med NEXT Library Advisory Board, og en række partnere og sponsorer. Det er her hjemme bl.a. Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Aarhus City Lab mens DBC er hovedsponsor.

/HN

Fotos: Next/Dokk1

 

Joy of Reading Award gik i år til Nal’ibali Reading for Enjoyment Campaign i Sydafrika, valgt blandt 28 andre projekter. Prisen blev præsenteret og overrakt til Nal’ibalis direktør Jade Jacobsohn af IFLA’s siddende præsident Gloria Pérez-Salmerón. Prisen er etableret af NEXT Library i samarbejde med Systema-tic og er på 10.000 US dollars. En international jury udvælger årets vinder.

Det vindende sydafrikanske initiativ understøtter læsning og læsekultur på forskellige måder. Bl.a. gennem publicering af historier til børn på forskellige sprog. “For selv om man ikke kan læse, har alle en historie at fortælle”, mener direktøren.

 

Med Nal’ibali får børn – og voksne – mulighed for at deltage i en af 3.700 læseklubber i ni af Sydafrikas provinser. Ved slutningen af 2018 havde mere end 140.000 børn deltaget i en klub og knap en halv million bøger er blevet distribueret til børn og deres familier for at stimulere læsning og læsning sammen.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...