Coding Pirates Aarhus

Skrevet af

24. februar, 2015

Entreprenante unge – fremtidens medarbejdere
Flere iværksættere og flere unge med lyst og vilje til egne virksom- heder er noget både erhvervsliv og politikere gerne taler om. Men det handler dog ikke bare om, at flere skal blive iværksættere. Også om at sikre ’entreprenante unge mennesker, som er fremtidens medarbejdere’, som bl.a. DI har formuleret det.

Stor konkurrencekraft, fremadrettet jobskabelse og identificering af nye virksomhedsområder kræver nytænkning og er normalt noget, man forbinder med politiske debatter om unge og uddannelser og om strategier for landets erhvervsudvikling. Det hele starter imidlertid et andet sted, nemlig i barndommen og i de muligheder, vi giver børn for at udfolde sig kreativt og for at udvikle egne kompetencer. Her er Aarhus Hovedbibliotek blandt frontløberne. Bl.a. med initiativet Coding Pirates. Her kan hentes inspiration til anderledes lokale børne- og udviklingsinitiativer.

– Et godt partnerskab skal ikke undervurderes. Aarhus Hovedbibliotek har indgået et samarbejde med Coding Pirates og Aarhus Universitet, hvilket har vist sig at være en stærk konstellation. Det er et samarbejde, der understøtter formidling af digitale kompetencer og styrker bibliotekets eksisterende læringstilbud for børn og unge.

Hvad går det ud på?
Coding Pirates er et dansk koncept, der bygger på IT-kreativitet såvel som programmering. I løbet af godt et år har børn og unge i høj grad fået smag for at lære, at skabe og idéudvikle med IT. Essensen af Coding Pirates er, at det er et sted, hvor børn og unge i alderen 7-17 år, kan bygge og designe egne kreative IT- idéer. De laver alt fra spilprogrammering, robotter, zoo, frugt-klaverer, 3D-print til kreative kredsløb. De skal selv skabe med IT og dermed ikke kun bruge den. I løbet af et Coding Pirates-forløb udvikler, skaber og realiserer børnene deres egne teknologiske idéer på en eksperimenterende og legende måde. Der er altid højt til loftet, når for eksempel Coding Pirates Aarhus kaster sig ud i nye teknologiske eksperimenter.

Martin Exner er manden bag idéen. Sammen med andre frivillige startede han Coding Pirates klubberne i 2013, og i 2014 blev Coding Pirates foreningen etableret. Bag foreningen står en bred vifte af kompetente folk, der alle ser et behov for tilbud til børn og unge, der kan styrke deres kreative IT-kompetencer.

Coding Pirates afdelingerne spreder sig nu, både i biblioteksregi og i andre sammenhænge. Fra september 2014 kom Aarhus også på kortet. I Aarhus er Coding Pirates skabt i et partnerskab mellem Hovedbiblioteket og Aarhus Universitet. Et samarbejde hvor opgaverne deles og institutionernes styrker sættes i spil.

Betalingshold og åbne værksteder – Aarhus modellen
Coding Pirates er en kombination af at lege, lære og skabe. I Aarhus var der i efteråret 2014 cirka 35 børn og 25 frivillige tilknyttet konceptet, men Coding Pirates Aarhus har i januar åbnet yderlig en afdeling i Aarhus. Den afdeling får fast base på Hovedbiblioteket. Det betyder, at der er mulighed for at tilbyde ca. 60 århusianske børn at gå til ugentlige teknologi-piraterier. 

Hovedbiblioteket bidrager til Coding Pirates Aarhus med blandt andet markedsføring af konceptet, det praktiske omkring de frivillige samt det økonomiske ved medlemstilmelding. Aarhus Universitet, Center for undervisningsudvikling & Digitale medier, bidrager med en solid faglighed, der understøtter de frivillige og med en forskningsforankring. Der er lavet en model, hvor der er lukkede betalingshold og åbne værksteder for både at tilgodese behovet for faste hold og behovet for at invitere ind og give åben adgang til viden og inspiration. De to institutioner har i samarbejde med Coding Pirates formået at opnå en helt særlig synergi, som er motiverende og inspirerende for alle.

Samarbejdet har givet Hovedbiblioteket mulighed for at arbejde yderligere med en innovationsagenda og en mere uformel læ-ringsarena. Det er et samarbejde, der skaber en merværdi, og i den forbindelse vil vi gerne fremhæve vigtigheden af at udvide kompetencebegrebet og bibliotekspotentialet.

De frivillige er i høj grad med til at drive værket, og består af alt fra studerende til IT folk, lærere og universitetslektorer. De frivillige er et fint og nyttigt netværk for biblioteket, da de er med til at udvide tilbuddene og få flere ting til at ske.

En klar biblioteksopgave
Hvis biblioteket skal understøtte brugerne i den verden, vi lever i nu, så skal vi også være bedre til at understøtte deres digitale kompetencer. Det er ikke nok at fokusere på informationskompetencer eller it svage. Vi skal i højere grad understøtte de digitale og kreative kompetencer!

Coding Pirates har værdi for bibliotekerne på mange måder, og man behøver ikke starte stort og lave mange forskellige work-shops, men derimod er det ligeså fint at fokusere på enkelte workshops. Det væsentlige er, at det skal være sjovt. Motivation for og idéen til brug af teknologi skal gødes.

Hvis andre biblioteker tænker på at indgå i et lignende samarbejde, så står holdet bag Coding Pirates klar til at understøtte idéen.

 

For yderligere information se:
www.facebook.com/codingpirates
www.facebook.com/codingpiratespåbiblioteket
www.codingpirates.dk

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...