Coding Pirates Aarhus

Skrevet af

Kathrine Rønberg Østergaard, Louise Overgaard

24 februar, 2015

Entreprenante unge – fremtidens medarbejdere
Flere iværksættere og flere unge med lyst og vilje til egne virksom- heder er noget både erhvervsliv og politikere gerne taler om. Men det handler dog ikke bare om, at flere skal blive iværksættere. Også om at sikre ’entreprenante unge mennesker, som er fremtidens medarbejdere’, som bl.a. DI har formuleret det.

Stor konkurrencekraft, fremadrettet jobskabelse og identificering af nye virksomhedsområder kræver nytænkning og er normalt noget, man forbinder med politiske debatter om unge og uddannelser og om strategier for landets erhvervsudvikling. Det hele starter imidlertid et andet sted, nemlig i barndommen og i de muligheder, vi giver børn for at udfolde sig kreativt og for at udvikle egne kompetencer. Her er Aarhus Hovedbibliotek blandt frontløberne. Bl.a. med initiativet Coding Pirates. Her kan hentes inspiration til anderledes lokale børne- og udviklingsinitiativer.

– Et godt partnerskab skal ikke undervurderes. Aarhus Hovedbibliotek har indgået et samarbejde med Coding Pirates og Aarhus Universitet, hvilket har vist sig at være en stærk konstellation. Det er et samarbejde, der understøtter formidling af digitale kompetencer og styrker bibliotekets eksisterende læringstilbud for børn og unge.

Hvad går det ud på?
Coding Pirates er et dansk koncept, der bygger på IT-kreativitet såvel som programmering. I løbet af godt et år har børn og unge i høj grad fået smag for at lære, at skabe og idéudvikle med IT. Essensen af Coding Pirates er, at det er et sted, hvor børn og unge i alderen 7-17 år, kan bygge og designe egne kreative IT- idéer. De laver alt fra spilprogrammering, robotter, zoo, frugt-klaverer, 3D-print til kreative kredsløb. De skal selv skabe med IT og dermed ikke kun bruge den. I løbet af et Coding Pirates-forløb udvikler, skaber og realiserer børnene deres egne teknologiske idéer på en eksperimenterende og legende måde. Der er altid højt til loftet, når for eksempel Coding Pirates Aarhus kaster sig ud i nye teknologiske eksperimenter.

Martin Exner er manden bag idéen. Sammen med andre frivillige startede han Coding Pirates klubberne i 2013, og i 2014 blev Coding Pirates foreningen etableret. Bag foreningen står en bred vifte af kompetente folk, der alle ser et behov for tilbud til børn og unge, der kan styrke deres kreative IT-kompetencer.

Coding Pirates afdelingerne spreder sig nu, både i biblioteksregi og i andre sammenhænge. Fra september 2014 kom Aarhus også på kortet. I Aarhus er Coding Pirates skabt i et partnerskab mellem Hovedbiblioteket og Aarhus Universitet. Et samarbejde hvor opgaverne deles og institutionernes styrker sættes i spil.

Betalingshold og åbne værksteder – Aarhus modellen
Coding Pirates er en kombination af at lege, lære og skabe. I Aarhus var der i efteråret 2014 cirka 35 børn og 25 frivillige tilknyttet konceptet, men Coding Pirates Aarhus har i januar åbnet yderlig en afdeling i Aarhus. Den afdeling får fast base på Hovedbiblioteket. Det betyder, at der er mulighed for at tilbyde ca. 60 århusianske børn at gå til ugentlige teknologi-piraterier. 

Hovedbiblioteket bidrager til Coding Pirates Aarhus med blandt andet markedsføring af konceptet, det praktiske omkring de frivillige samt det økonomiske ved medlemstilmelding. Aarhus Universitet, Center for undervisningsudvikling & Digitale medier, bidrager med en solid faglighed, der understøtter de frivillige og med en forskningsforankring. Der er lavet en model, hvor der er lukkede betalingshold og åbne værksteder for både at tilgodese behovet for faste hold og behovet for at invitere ind og give åben adgang til viden og inspiration. De to institutioner har i samarbejde med Coding Pirates formået at opnå en helt særlig synergi, som er motiverende og inspirerende for alle.

Samarbejdet har givet Hovedbiblioteket mulighed for at arbejde yderligere med en innovationsagenda og en mere uformel læ-ringsarena. Det er et samarbejde, der skaber en merværdi, og i den forbindelse vil vi gerne fremhæve vigtigheden af at udvide kompetencebegrebet og bibliotekspotentialet.

De frivillige er i høj grad med til at drive værket, og består af alt fra studerende til IT folk, lærere og universitetslektorer. De frivillige er et fint og nyttigt netværk for biblioteket, da de er med til at udvide tilbuddene og få flere ting til at ske.

En klar biblioteksopgave
Hvis biblioteket skal understøtte brugerne i den verden, vi lever i nu, så skal vi også være bedre til at understøtte deres digitale kompetencer. Det er ikke nok at fokusere på informationskompetencer eller it svage. Vi skal i højere grad understøtte de digitale og kreative kompetencer!

Coding Pirates har værdi for bibliotekerne på mange måder, og man behøver ikke starte stort og lave mange forskellige work-shops, men derimod er det ligeså fint at fokusere på enkelte workshops. Det væsentlige er, at det skal være sjovt. Motivation for og idéen til brug af teknologi skal gødes.

Hvis andre biblioteker tænker på at indgå i et lignende samarbejde, så står holdet bag Coding Pirates klar til at understøtte idéen.

 

For yderligere information se:
www.facebook.com/codingpirates
www.facebook.com/codingpiratespåbiblioteket
www.codingpirates.dk

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...