Copyright implementering udskudt – igen

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 august, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Kulturministeriet har rykket sin plan om at sende et lovforslag i høring om gennemførsel af Digital Single Market-direktivet senest i juni 2022 med fremsættelse i Folketinget i efteråret 2022. Det har vist sig nødvendigt med yderligere tid til behandling af lovforslaget.

Et høringsforslag indeholdende bestemmelserne fra direktivet forventes nu sendt i offentlig høring senest i 4. kvartal 2022, fremsat i Folketinget i januar 2023 og gennemført i dansk ret pr. 1. juli 2023. Det drejer sig om bl.a. DSM artikel 3-12 af særlig interesse for f.eks. bibliotekssektoren.

Tidligere har andre dele været i høring. DSM-direktivet blev vedtaget juni 2019 og skulle være implementeret i EU medlemsstaterne juni 2021. Covid-19 pandemien har dog medført forsinkelser i processen i en række lande herunder Danmark.

Klimakrisen er konkret, nærværende og højaktuel

LEDER Klimakrisen, den globale opvarmning mv. er almindeligt anerkendt… efterhånden. COP27, klimakonferencen, er netop afsluttet med et magert resultat. En erklæring fra ...

Set fra MIN stol – Vi udvikler boligområder og fællesskaber med kultur

Vi har et højt velfærdsniveau i Gladsaxe Kommune, men vi kan altid blive bedre og arbejder på forskellige måder med styrkelse af kernevelfærden bl.a. ved at medtænke ...