Copyright implementering udskudt – igen

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 august, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Kulturministeriet har rykket sin plan om at sende et lovforslag i høring om gennemførsel af Digital Single Market-direktivet senest i juni 2022 med fremsættelse i Folketinget i efteråret 2022. Det har vist sig nødvendigt med yderligere tid til behandling af lovforslaget.

Et høringsforslag indeholdende bestemmelserne fra direktivet forventes nu sendt i offentlig høring senest i 4. kvartal 2022, fremsat i Folketinget i januar 2023 og gennemført i dansk ret pr. 1. juli 2023. Det drejer sig om bl.a. DSM artikel 3-12 af særlig interesse for f.eks. bibliotekssektoren.

Tidligere har andre dele været i høring. DSM-direktivet blev vedtaget juni 2019 og skulle være implementeret i EU medlemsstaterne juni 2021. Covid-19 pandemien har dog medført forsinkelser i processen i en række lande herunder Danmark.

Medieforlig, biblioteker og public-service

LEDER Forhandlingerne, debatten og medieforliget, indgået i maj, fik Danmarks Biblioteksforening til endnu en gang at understrege bibliotekernes stærke position som demokratisk ...

Set fra MIN stol – Uden samtalen dør demokratiet

Folkemødets Dialogpris 2022 gik til Marie Stærke som “formår at være en repræsentant for borgerne i Køge, hvor alle føler, at de kender hende. Hun er samtidig ...