Cosmos udvider fællesskasbets rum

Skrevet af

8. december, 2021
Download hele magasinet som pdf:

Hundredvis af mennesker strømmede ind i Viby Sjællands nye samlingspunkt, Cosmos, da byens nye bibliotek, kulturhus, borgerservice og lokalarkiv blev indviet sidste lørdag i oktober.
Udover at være et ambitiøst hus for mangfoldighed, læring, kultur, demokrati og fællesskab rummer Cosmos også et helt unikt samarbejde mellem kommune og civilsamfund.

“Det er altid skønt at komme til Viby, men i dag er det helt fantastisk”, sagde Roskilde Kommunes borgmester Tomas Breddam (A) i sin åbningstale og påpegede, at normalt sidder raketten i logoet på Cosmos, men denne dag kom den i luften. Mange hundrede borgere i alle aldre var mødt op for at opleve byens nye samlingssted, hvor både frivillige og biblioteksmedarbejdere stolte og spændte stod klar til at modtage de mange besøgende.

Aktiviteter, tilbud og bæredygtighed
Cosmos rummer både bibliotek, borgerservice, kulturhus og lokalarkiv. På første sal møder man Viby Bibliotek og Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv. I biblioteksdelen har Indretningsfabrikken skabt et landskab, der inspirerer til leg og læsning og et område for større børn og unge bygget i bæredygtige genbrugsmaterialer. Der er bøger, brætspil, computere kombineret med udsigt ud over byen, læsehuler, plads til aktivitet og ikke mindst biblioteksmedarbejdere til at hjælpe borgerne. 

I hjertet af huset ligger Café Cosmos, der drives af frivillige i foreningen KulturCosmos, og i stueetagen ligger desuden BilledCosmos med kreative værksteder, koncertsalen, et fælleskøkken, som borgerne kan booke til fællesspisninger og andre aktiviteter, hvor der indgår mad. I Medielab kan borgerne bl.a. producere elektronisk musik, og i grovværkstedet kan man slå sig løs med alt fra akvarelmaling til cykelreparationer.

Hele huset har masser af mødelokaler, og en koncertsal, Peder Syv Salen, der kan rumme op til 150 personer. På åbningsdagen blev salen indviet med en koncert af Claus Hempler, og to dage senere besøgte 120 lokale skolebørn salen til et Spil Dansk-arrangement arrangeret af bibliotekarer fra Viby Bibliotek og afviklet med hjælp fra KulturCosmos’ lydtekniker. 

Byggeriet er projekteret og udført og skal bruges og anvendes som et bæredygtigt byggeri. Der er stillet høje krav om DGNB-certificering, dvs. miljø, økonomi og sociale forhold vægtes ligeværdigt. Bag huset står Skou Gruppen sammen med WSP, Christensen & Co., Primus Arkitekter samt Sted By og Landskab.

Et unikt samarbejde
Når Roskilde Bibliotekerne og den lokale forening og kulturhus KulturCosmos sammen skal gøre Viby til et bedre sted at bo og leve, er der tale om et helt unikt samarbejde mellem kommune og civilsamfund.

Som Biblioteks- og Borgerservicechef i Roskilde Kommune, Christian Lauersen, forklarer: “Roskilde Kommune vil gerne styrke bosætningen i Viby samt gøre Viby til et mere attraktivt sted at bo og leve. Et væsentligt greb ind i det er muligheden for kulturel aktivitet, meningsfulde fællesskaber og delte offentlige steder, hvor du kan engagere dig med dine medborgere.

Et kommunalt bibliotek kan løfte noget af dette, men mobiliseringen af lokale kræfter tager denne indsats til et helt nyt niveau. Derfor er samarbejdet med KulturCosmos omkring et fælles hus for borgerne så værdifuldt og afgørende, fordi de i deres kerne bygger på deltagelse, frivillighed og engagement. Og så er det bare virkelig forrygende, vigtigt og sjovt at arbejde så tæt sammen med lokale og engagerede ildsjæle, som både kan berige, men også udfordre vores måde at tænke og agere på som bibliotek.”  

Cosmos er noget, vi skaber sammen hver dag
Cosmos er blevet til som en del af udviklingen af Viby lokalsamfund og de lokale borgeres ønsker om at skabe mere liv i byen. Foreningen KulturCosmos og Viby Bibliotek har gennem en længere årrække arbejdet sammen om blandt andet den årlige Høstfest og Viby Folkefest til stor glæde for borgerne. Men der er potentiale til mere og visionen om et tæt samarbejde, både på aktivitetsniveau og fysisk ved fremrykning af Viby Bibliotek til hovedgaden, er nu endelig en realitet.

I 2013 fik foreningen Kulturhus Viby overdraget bygningen Søndergade 13 af Roskilde Kommune, som opkøbte industriområdet PharmaCosmos med tilhørende bygninger. Nr. 13 er en af disse bygninger. Foreningen indgik en driftsaftale med Roskilde Kommune, og KulturCosmos blev valgt som navn. Det er derfor helt naturligt, at man med respekt for den lokale historie har valgt navnet Cosmos til Vibys nye fælles hus. I Cosmos er det tanken, at alle kan deltage og alt, hvad huset rummer, bygger samlet set på fem værdier: Deltagelse, mangfoldighed, fordybelse, folkeoplysning og fællesskab.

Hele byens sted – og et vindue til verden
Mange borgere gav allerede inden huset åbnede udtryk for, at de har lyst til at være en del af stedet. Og med de nye højloftede og lyse lokaler bliver mange aktiviteter mere synlige nu. Ud over de attraktive nye fysiske rammer er Cosmos en driftssikker organisation, som sikrer, at alle parter føler sig inddraget og samtidig bevarer en åbenhed over for lokalsamfundet. Bindeledet er ikke mindst daglig leder af Cosmos, Caroline Stokholm Clemmen-sen. “Alle vil eksempelvis kunne se, når cykelholdet står og servicerer delecyklerne. Det bliver nemt at gå forbi og spørge, om man må være med, eller om man kan donere en cykel. Derud-over har Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv nu fået en centralt placering i byen, hvor det for nogen er en helt ny opdagelse, at det eksisterer. Vi tænker desuden lokalhistorien med, når vi planlægger fælles aktiviteter i huset, ligesom vi sørger for at inkludere fortællinger og oplevelser for sanserne. Og noget andet, som allerede har skabt stor glæde og gennemsigtighed, er vores åbne kalender på hjemmesiden. Her kan alle se, hvem brugerne er, og ikke mindst kan man som forbipasserende orientere sig i, hvad der foregår i huset, og hvor man skal henvende sig, hvis man gerne vil være en del af de mange fællesskaber, som mødes i Cosmos”, uddyber Caroline Stokholm Clemmensen.

  En summen af liv, plads til fordybelse, børn, unge, voksne og ældre, litteratur, læring, oplevelser, et vindue til Viby Sjælland og Roskilde Kommune og resten af landet.  Som formand for foreningen KulturCosmos, Rita Thorsen, sagde i sin tale til åbningen: “Det skal være et hus med mange muligheder og gode oplevelser for alle aldersgrupper.”

 

NAJA BJØRN NIELSEN, koordinator Kommunikation, Roskilde Bibliotekerne

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...