Creative Europe efterlyser samarbejdsprojekter

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Creative Europe programmet 2021-2027 har et budget på 2,44 mia. Euro og er EU-Kommissionens flagskib, som støtter de kulturelle og audiovisuelle sektorer.

Puljen om samarbejdsprojekter er lige åbnet og har ansøgningsfrist 23. februar, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen, som driver Creative Europe Desk Danmark.
Projekter skal styrke kunstnerisk og kulturel produktion, udbredelse og kulturudveksling og/eller skabe innovation i kulturbranchen med nye metoder og modeller i relation til temaer som Publikumsinvolvering, Social inklusion – få flere med, Bæredygtighed, Digitalisering, Internationalisering. Der arbejdes med tre skalaer for projektkategorier. I et Small Scale projekt med min. 3 partnere dækker EU f.eks. 80%, dog max. 200.000 Euro.
Tjek puljer her.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...