Creative Europe efterlyser samarbejdsprojekter

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Creative Europe programmet 2021-2027 har et budget på 2,44 mia. Euro og er EU-Kommissionens flagskib, som støtter de kulturelle og audiovisuelle sektorer.

Puljen om samarbejdsprojekter er lige åbnet og har ansøgningsfrist 23. februar, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen, som driver Creative Europe Desk Danmark.
Projekter skal styrke kunstnerisk og kulturel produktion, udbredelse og kulturudveksling og/eller skabe innovation i kulturbranchen med nye metoder og modeller i relation til temaer som Publikumsinvolvering, Social inklusion – få flere med, Bæredygtighed, Digitalisering, Internationalisering. Der arbejdes med tre skalaer for projektkategorier. I et Small Scale projekt med min. 3 partnere dækker EU f.eks. 80%, dog max. 200.000 Euro.
Tjek puljer her.

Klimakrisen er konkret, nærværende og højaktuel

LEDER Klimakrisen, den globale opvarmning mv. er almindeligt anerkendt… efterhånden. COP27, klimakonferencen, er netop afsluttet med et magert resultat. En erklæring fra ...

Set fra MIN stol – Vi udvikler boligområder og fællesskaber med kultur

Vi har et højt velfærdsniveau i Gladsaxe Kommune, men vi kan altid blive bedre og arbejder på forskellige måder med styrkelse af kernevelfærden bl.a. ved at medtænke ...