Creative Europe efterlyser samarbejdsprojekter

Skrevet af

12. december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Creative Europe programmet 2021-2027 har et budget på 2,44 mia. Euro og er EU-Kommissionens flagskib, som støtter de kulturelle og audiovisuelle sektorer.

Puljen om samarbejdsprojekter er lige åbnet og har ansøgningsfrist 23. februar, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen, som driver Creative Europe Desk Danmark.
Projekter skal styrke kunstnerisk og kulturel produktion, udbredelse og kulturudveksling og/eller skabe innovation i kulturbranchen med nye metoder og modeller i relation til temaer som Publikumsinvolvering, Social inklusion – få flere med, Bæredygtighed, Digitalisering, Internationalisering. Der arbejdes med tre skalaer for projektkategorier. I et Small Scale projekt med min. 3 partnere dækker EU f.eks. 80%, dog max. 200.000 Euro.
Tjek puljer her.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...