Da børnene kom tilbage til biblioteket

Skrevet af

15. juni, 2012

Børnehaveuge, børnehavebio, julearrangementer, stigning i udlånstallene og et nyt børnehavebibliotek. Dette er historien om en gedigen succes. En succes, der er arbejdet hårdt for at skabe. Stedet er Brøndby Strand og Brønden, og det hele startede med ønsket om at skabe landets længste guirlande.

Juleguirlanden
Men nu til baggrunden og begyndelsen. Brøndby Strand Bibliotek lukkede i 2008, fordi bygningen blev solgt, og bydelen havde kun en bogbus, indtil Kulturhuset Brønden blev bygget og åbnede i 2009. I den periode og gennem Brøndens første år havde kontakten til områdets institutioner og børnefamilier ligget temmelig stille. Men behovet for, at der igen skulle fokus på Brøndby Strand, var tydelig for personalet ved Brøndby-Bibliotekerne. Derfor tog personalet fat med et julearrangement i december 2010: Alle børnehaver i Brøndby Strand blev opfordret til at lave deres bidrag til en fælles guirlande. For igen at skabe kontakt med og for på ny at skabe samhørighed mellem institutionerne i området. Det blev en kæmpe succes. Guirlanden kunne være nået tre gange rundt om Brønden. Da børnehaverne kom og afleverede deres bidrag, blev de underholdt med højtlæsning og små tegnefilm.

Børnehaveuge og Bogstart
I foråret 2011 fulgte biblioteket op med en børnehaveuge. Igen kom alle institutioner på besøg og blev forkælet med nogenlunde samme koncept – højtlæsning, tegnefilm, lidt godt til ganen og muligheden for at låne en masse gode bøger med hjem.
Det gav blod på tanden. For institutioner og for biblioteket. Efter dialog med personalet i institutionerne startede man på børnehavebio i Brønden hver den første tirsdag i hver måned. Der er fuldt hus hver gang. Flere måneder har personalet simpelthen måtte arrangere ekstra dage med forestillinger.

For de helt små har Brøndby-Bibliotekerne siden 2009 også deltaget i projektet Bogstart, der administreres af Kulturstyrelsen. Personale fra biblioteket har besøgt familier med børn fra seks måneder op til tre år og givet dem i alt fire boggaver. Erfaringer fra disse besøg har vist et stort behov for fokus på børn under skolealderen.

Sidste skud på stammen er det nye Bogstartbibliotek i Børnehuset Nattergalen, som en del af Bogstartsprojektet. Biblioteket blev indviet torsdag den 2. februar i år af kulturudvalgsformand Carsten B. Nielsen (C). Børnene og deres forældre i Nattergalen har taget rigtig godt imod biblioteket.

Læring gennem bevidst stimulering

Nu lyder det hele måske som den rene sjov og underholdning. Men det, der ligger bag ved alt, hvad vi foretager os sammen med børnene, er læring. Ønsket om at lære børnene ‘noget’, gøre dem nysgerrige og motivere dem til at ønske at vide mere. Når vi finder film til børnehavebio, bruger vi tid på at finde kvalitetsfilm, ofte på filmstriben.dk. Hvis børnehaverne er i gang med et tema, så opfordrer vi dem til at fortælle os om det, så vi kan tilpasse filmene til temaet. Vi gør det for at støtte op om de projekter, de laver i de forskellige institutioner. Håbet er, at det også kan smitte af på den private brug af biblioteket – så børnene kommer igen – og igen – også med deres forældre og får en fælles oplevelse hos os.

For at imødekomme de mange børn og voksne, der allerede kommer i vores åbne bibliotek og for at gøre det nemt at finde rundt, har vi delt alle billedbøger op i emner. Så kan lånerne nemmere selv orientere sig, når vi som personale ikke er tilgængelige. Og det virker. Det kan vi se på udlånstallene, der er steget på billedbøger. Når børnehaverne har været på besøg, er afleveringsvognene fyldt op med materialer. Og de samme institutioner vender tilbage igen og igen.

Næste skridt er at følge op på succesen med Bogstartbiblioteket i Nattergalen. Og det skal ske ved at udvide kontakten til områdets skolebiblioteker, lærere og andre, der har med skolebørn at gøre. De skal også have glæde af de mange nye erfaringer, som relationerne til områdets børnehavebørn, har givet os.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...