Da børnene kom tilbage til biblioteket

Skrevet af

Stine Buch Larsen

15 juni, 2012

Børnehaveuge, børnehavebio, julearrangementer, stigning i udlånstallene og et nyt børnehavebibliotek. Dette er historien om en gedigen succes. En succes, der er arbejdet hårdt for at skabe. Stedet er Brøndby Strand og Brønden, og det hele startede med ønsket om at skabe landets længste guirlande.

Juleguirlanden
Men nu til baggrunden og begyndelsen. Brøndby Strand Bibliotek lukkede i 2008, fordi bygningen blev solgt, og bydelen havde kun en bogbus, indtil Kulturhuset Brønden blev bygget og åbnede i 2009. I den periode og gennem Brøndens første år havde kontakten til områdets institutioner og børnefamilier ligget temmelig stille. Men behovet for, at der igen skulle fokus på Brøndby Strand, var tydelig for personalet ved Brøndby-Bibliotekerne. Derfor tog personalet fat med et julearrangement i december 2010: Alle børnehaver i Brøndby Strand blev opfordret til at lave deres bidrag til en fælles guirlande. For igen at skabe kontakt med og for på ny at skabe samhørighed mellem institutionerne i området. Det blev en kæmpe succes. Guirlanden kunne være nået tre gange rundt om Brønden. Da børnehaverne kom og afleverede deres bidrag, blev de underholdt med højtlæsning og små tegnefilm.

Børnehaveuge og Bogstart
I foråret 2011 fulgte biblioteket op med en børnehaveuge. Igen kom alle institutioner på besøg og blev forkælet med nogenlunde samme koncept – højtlæsning, tegnefilm, lidt godt til ganen og muligheden for at låne en masse gode bøger med hjem.
Det gav blod på tanden. For institutioner og for biblioteket. Efter dialog med personalet i institutionerne startede man på børnehavebio i Brønden hver den første tirsdag i hver måned. Der er fuldt hus hver gang. Flere måneder har personalet simpelthen måtte arrangere ekstra dage med forestillinger.

For de helt små har Brøndby-Bibliotekerne siden 2009 også deltaget i projektet Bogstart, der administreres af Kulturstyrelsen. Personale fra biblioteket har besøgt familier med børn fra seks måneder op til tre år og givet dem i alt fire boggaver. Erfaringer fra disse besøg har vist et stort behov for fokus på børn under skolealderen.

Sidste skud på stammen er det nye Bogstartbibliotek i Børnehuset Nattergalen, som en del af Bogstartsprojektet. Biblioteket blev indviet torsdag den 2. februar i år af kulturudvalgsformand Carsten B. Nielsen (C). Børnene og deres forældre i Nattergalen har taget rigtig godt imod biblioteket.

Læring gennem bevidst stimulering

Nu lyder det hele måske som den rene sjov og underholdning. Men det, der ligger bag ved alt, hvad vi foretager os sammen med børnene, er læring. Ønsket om at lære børnene ‘noget’, gøre dem nysgerrige og motivere dem til at ønske at vide mere. Når vi finder film til børnehavebio, bruger vi tid på at finde kvalitetsfilm, ofte på filmstriben.dk. Hvis børnehaverne er i gang med et tema, så opfordrer vi dem til at fortælle os om det, så vi kan tilpasse filmene til temaet. Vi gør det for at støtte op om de projekter, de laver i de forskellige institutioner. Håbet er, at det også kan smitte af på den private brug af biblioteket – så børnene kommer igen – og igen – også med deres forældre og får en fælles oplevelse hos os.

For at imødekomme de mange børn og voksne, der allerede kommer i vores åbne bibliotek og for at gøre det nemt at finde rundt, har vi delt alle billedbøger op i emner. Så kan lånerne nemmere selv orientere sig, når vi som personale ikke er tilgængelige. Og det virker. Det kan vi se på udlånstallene, der er steget på billedbøger. Når børnehaverne har været på besøg, er afleveringsvognene fyldt op med materialer. Og de samme institutioner vender tilbage igen og igen.

Næste skridt er at følge op på succesen med Bogstartbiblioteket i Nattergalen. Og det skal ske ved at udvide kontakten til områdets skolebiblioteker, lærere og andre, der har med skolebørn at gøre. De skal også have glæde af de mange nye erfaringer, som relationerne til områdets børnehavebørn, har givet os.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...