Da børnene kom tilbage til biblioteket

Skrevet af

15. juni, 2012

Børnehaveuge, børnehavebio, julearrangementer, stigning i udlånstallene og et nyt børnehavebibliotek. Dette er historien om en gedigen succes. En succes, der er arbejdet hårdt for at skabe. Stedet er Brøndby Strand og Brønden, og det hele startede med ønsket om at skabe landets længste guirlande.

Juleguirlanden
Men nu til baggrunden og begyndelsen. Brøndby Strand Bibliotek lukkede i 2008, fordi bygningen blev solgt, og bydelen havde kun en bogbus, indtil Kulturhuset Brønden blev bygget og åbnede i 2009. I den periode og gennem Brøndens første år havde kontakten til områdets institutioner og børnefamilier ligget temmelig stille. Men behovet for, at der igen skulle fokus på Brøndby Strand, var tydelig for personalet ved Brøndby-Bibliotekerne. Derfor tog personalet fat med et julearrangement i december 2010: Alle børnehaver i Brøndby Strand blev opfordret til at lave deres bidrag til en fælles guirlande. For igen at skabe kontakt med og for på ny at skabe samhørighed mellem institutionerne i området. Det blev en kæmpe succes. Guirlanden kunne være nået tre gange rundt om Brønden. Da børnehaverne kom og afleverede deres bidrag, blev de underholdt med højtlæsning og små tegnefilm.

Børnehaveuge og Bogstart
I foråret 2011 fulgte biblioteket op med en børnehaveuge. Igen kom alle institutioner på besøg og blev forkælet med nogenlunde samme koncept – højtlæsning, tegnefilm, lidt godt til ganen og muligheden for at låne en masse gode bøger med hjem.
Det gav blod på tanden. For institutioner og for biblioteket. Efter dialog med personalet i institutionerne startede man på børnehavebio i Brønden hver den første tirsdag i hver måned. Der er fuldt hus hver gang. Flere måneder har personalet simpelthen måtte arrangere ekstra dage med forestillinger.

For de helt små har Brøndby-Bibliotekerne siden 2009 også deltaget i projektet Bogstart, der administreres af Kulturstyrelsen. Personale fra biblioteket har besøgt familier med børn fra seks måneder op til tre år og givet dem i alt fire boggaver. Erfaringer fra disse besøg har vist et stort behov for fokus på børn under skolealderen.

Sidste skud på stammen er det nye Bogstartbibliotek i Børnehuset Nattergalen, som en del af Bogstartsprojektet. Biblioteket blev indviet torsdag den 2. februar i år af kulturudvalgsformand Carsten B. Nielsen (C). Børnene og deres forældre i Nattergalen har taget rigtig godt imod biblioteket.

Læring gennem bevidst stimulering

Nu lyder det hele måske som den rene sjov og underholdning. Men det, der ligger bag ved alt, hvad vi foretager os sammen med børnene, er læring. Ønsket om at lære børnene ‘noget’, gøre dem nysgerrige og motivere dem til at ønske at vide mere. Når vi finder film til børnehavebio, bruger vi tid på at finde kvalitetsfilm, ofte på filmstriben.dk. Hvis børnehaverne er i gang med et tema, så opfordrer vi dem til at fortælle os om det, så vi kan tilpasse filmene til temaet. Vi gør det for at støtte op om de projekter, de laver i de forskellige institutioner. Håbet er, at det også kan smitte af på den private brug af biblioteket – så børnene kommer igen – og igen – også med deres forældre og får en fælles oplevelse hos os.

For at imødekomme de mange børn og voksne, der allerede kommer i vores åbne bibliotek og for at gøre det nemt at finde rundt, har vi delt alle billedbøger op i emner. Så kan lånerne nemmere selv orientere sig, når vi som personale ikke er tilgængelige. Og det virker. Det kan vi se på udlånstallene, der er steget på billedbøger. Når børnehaverne har været på besøg, er afleveringsvognene fyldt op med materialer. Og de samme institutioner vender tilbage igen og igen.

Næste skridt er at følge op på succesen med Bogstartbiblioteket i Nattergalen. Og det skal ske ved at udvide kontakten til områdets skolebiblioteker, lærere og andre, der har med skolebørn at gøre. De skal også have glæde af de mange nye erfaringer, som relationerne til områdets børnehavebørn, har givet os.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...