Danmark Læser

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 december, 2013

Ministeren lancerede projektet umiddelbart før FOLKEMØDET på Bornholm. Her, den 14. juni, fortalte Marianne Jelved om sine yndlingsbøger og om, hvad læsning betyder for hende i en samtale med Adrian Hughes, kendt DR-kulturformidler fra bl.a. programmet Smagsdommerne, og Kim Leine, forfatter til en af Jelveds egne favoritter: Profeterne i Evighedsfjorden. Kulturministeren fortalte også om baggrunden for det nye initiativ, og om hvad hun håber, der kommer ud af kampagnen, som der er afsat 20 mio. kroner til over de næste fire år.

Litteraturens rolle og kampagnens mål
Undersøgelser viser, at 40 % af befolkningen enten aldrig læser skønlitteratur eller gør det relativt sjældent. Men det ønsker ministeren gennem Danmark Læser at ændre på. Af flere årsager. Marianne Jelved mener, at der for alle mennesker er noget at hente i litteraturen, fordi den giver anledning til eftertænksomhed og personlig reflektion. Samtidig er litteraturen efter hendes opfattelse med til at binde os sammen som land; vi bruger den til at forstå os selv og det samfund, som omgiver os, og den åbner for dét, ministeren kalder livsnerven i vores demokrati, for samtale og dialog.

Gennem lokal forankring og mobilisering af civilsamfundet skal kampagnen, hedder det, ‘få flere danskere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne’.

Initiativet indeholder bl.a. en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kan finde på de mest kreative og spændende tiltag, der kan få flere til at læse. En faglig følgegruppe skal bidrage til at udforme kampagneelementerne yderligere. I gruppen findes forskellige repræsentanter for bogmarkedets parter, men også for idrætten og oplysningsforbund og for bibliotekerne, nemlig Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening.

Batter det noget?
Projektets vidtrækkende ambition set i relation til det relativt beskedne kampagneprojekt på 20 mio. kroner gør det umiddelbart vanskeligt at tro på, at kampagnen får mere end en flygtig indflydelse. Om den for alvor vil få mange flere danskere til at læse en god roman, en ny novellesamling eller tankevækkende poesi, har flere kommentatorer i medierne da også siden rejst tvivl om.

Michel Steen-Hansen finder dog, at man bør lade tvivlen komme ministeren til gode. Han siger: “Kampagnen er enestående og et godt forsøg på at skabe bevidsthed omkring den værdi, der ligger i læsning af litteratur. For bibliotekernes vedkommende ligger den lige til højrebenet og i forlængelse af bibliotekernes lovmæssige opgaver. Den store udfordring ligger for mig at se i, at vi i kampagnen i tillæg til fokus på den traditionelle papirbog også evner at tænke nyt og at inddrage de mange nye medieformer som del af spredningen af skønlitteraturen og den gode læseoplevelse. Det er derfor noget, som jeg vil arbejde for. Ad den vej er jeg personlig overbevist om, at vi bl.a. kan fange interessen hos nogle af de mange, som ikke læser skønlitteratur i dag. F.eks. ikke-læsende unge og gruppen af voksne erhvervsaktive mænd, der øjensynlig ikke er de store romanlæsere. Eller hvad med nydanskerne – er vi gode til at formidle danske romaner til denne, meget sammensatte gruppe? Dér skal vi også tænke nyt,” siger Michel Steen-Hansen til Danmarks Biblioteker.

Se mere på http://kum.dk/da/Temaer/Danmark-Laser/

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...