Danmark Læser

Skrevet af

13. december, 2013

Ministeren lancerede projektet umiddelbart før FOLKEMØDET på Bornholm. Her, den 14. juni, fortalte Marianne Jelved om sine yndlingsbøger og om, hvad læsning betyder for hende i en samtale med Adrian Hughes, kendt DR-kulturformidler fra bl.a. programmet Smagsdommerne, og Kim Leine, forfatter til en af Jelveds egne favoritter: Profeterne i Evighedsfjorden. Kulturministeren fortalte også om baggrunden for det nye initiativ, og om hvad hun håber, der kommer ud af kampagnen, som der er afsat 20 mio. kroner til over de næste fire år.

Litteraturens rolle og kampagnens mål
Undersøgelser viser, at 40 % af befolkningen enten aldrig læser skønlitteratur eller gør det relativt sjældent. Men det ønsker ministeren gennem Danmark Læser at ændre på. Af flere årsager. Marianne Jelved mener, at der for alle mennesker er noget at hente i litteraturen, fordi den giver anledning til eftertænksomhed og personlig reflektion. Samtidig er litteraturen efter hendes opfattelse med til at binde os sammen som land; vi bruger den til at forstå os selv og det samfund, som omgiver os, og den åbner for dét, ministeren kalder livsnerven i vores demokrati, for samtale og dialog.

Gennem lokal forankring og mobilisering af civilsamfundet skal kampagnen, hedder det, ‘få flere danskere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne’.

Initiativet indeholder bl.a. en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kan finde på de mest kreative og spændende tiltag, der kan få flere til at læse. En faglig følgegruppe skal bidrage til at udforme kampagneelementerne yderligere. I gruppen findes forskellige repræsentanter for bogmarkedets parter, men også for idrætten og oplysningsforbund og for bibliotekerne, nemlig Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening.

Batter det noget?
Projektets vidtrækkende ambition set i relation til det relativt beskedne kampagneprojekt på 20 mio. kroner gør det umiddelbart vanskeligt at tro på, at kampagnen får mere end en flygtig indflydelse. Om den for alvor vil få mange flere danskere til at læse en god roman, en ny novellesamling eller tankevækkende poesi, har flere kommentatorer i medierne da også siden rejst tvivl om.

Michel Steen-Hansen finder dog, at man bør lade tvivlen komme ministeren til gode. Han siger: “Kampagnen er enestående og et godt forsøg på at skabe bevidsthed omkring den værdi, der ligger i læsning af litteratur. For bibliotekernes vedkommende ligger den lige til højrebenet og i forlængelse af bibliotekernes lovmæssige opgaver. Den store udfordring ligger for mig at se i, at vi i kampagnen i tillæg til fokus på den traditionelle papirbog også evner at tænke nyt og at inddrage de mange nye medieformer som del af spredningen af skønlitteraturen og den gode læseoplevelse. Det er derfor noget, som jeg vil arbejde for. Ad den vej er jeg personlig overbevist om, at vi bl.a. kan fange interessen hos nogle af de mange, som ikke læser skønlitteratur i dag. F.eks. ikke-læsende unge og gruppen af voksne erhvervsaktive mænd, der øjensynlig ikke er de store romanlæsere. Eller hvad med nydanskerne – er vi gode til at formidle danske romaner til denne, meget sammensatte gruppe? Dér skal vi også tænke nyt,” siger Michel Steen-Hansen til Danmarks Biblioteker.

Se mere på http://kum.dk/da/Temaer/Danmark-Laser/

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...