Danmark Læser

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 december, 2013

Ministeren lancerede projektet umiddelbart før FOLKEMØDET på Bornholm. Her, den 14. juni, fortalte Marianne Jelved om sine yndlingsbøger og om, hvad læsning betyder for hende i en samtale med Adrian Hughes, kendt DR-kulturformidler fra bl.a. programmet Smagsdommerne, og Kim Leine, forfatter til en af Jelveds egne favoritter: Profeterne i Evighedsfjorden. Kulturministeren fortalte også om baggrunden for det nye initiativ, og om hvad hun håber, der kommer ud af kampagnen, som der er afsat 20 mio. kroner til over de næste fire år.

Litteraturens rolle og kampagnens mål
Undersøgelser viser, at 40 % af befolkningen enten aldrig læser skønlitteratur eller gør det relativt sjældent. Men det ønsker ministeren gennem Danmark Læser at ændre på. Af flere årsager. Marianne Jelved mener, at der for alle mennesker er noget at hente i litteraturen, fordi den giver anledning til eftertænksomhed og personlig reflektion. Samtidig er litteraturen efter hendes opfattelse med til at binde os sammen som land; vi bruger den til at forstå os selv og det samfund, som omgiver os, og den åbner for dét, ministeren kalder livsnerven i vores demokrati, for samtale og dialog.

Gennem lokal forankring og mobilisering af civilsamfundet skal kampagnen, hedder det, ‘få flere danskere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne’.

Initiativet indeholder bl.a. en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kan finde på de mest kreative og spændende tiltag, der kan få flere til at læse. En faglig følgegruppe skal bidrage til at udforme kampagneelementerne yderligere. I gruppen findes forskellige repræsentanter for bogmarkedets parter, men også for idrætten og oplysningsforbund og for bibliotekerne, nemlig Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening.

Batter det noget?
Projektets vidtrækkende ambition set i relation til det relativt beskedne kampagneprojekt på 20 mio. kroner gør det umiddelbart vanskeligt at tro på, at kampagnen får mere end en flygtig indflydelse. Om den for alvor vil få mange flere danskere til at læse en god roman, en ny novellesamling eller tankevækkende poesi, har flere kommentatorer i medierne da også siden rejst tvivl om.

Michel Steen-Hansen finder dog, at man bør lade tvivlen komme ministeren til gode. Han siger: “Kampagnen er enestående og et godt forsøg på at skabe bevidsthed omkring den værdi, der ligger i læsning af litteratur. For bibliotekernes vedkommende ligger den lige til højrebenet og i forlængelse af bibliotekernes lovmæssige opgaver. Den store udfordring ligger for mig at se i, at vi i kampagnen i tillæg til fokus på den traditionelle papirbog også evner at tænke nyt og at inddrage de mange nye medieformer som del af spredningen af skønlitteraturen og den gode læseoplevelse. Det er derfor noget, som jeg vil arbejde for. Ad den vej er jeg personlig overbevist om, at vi bl.a. kan fange interessen hos nogle af de mange, som ikke læser skønlitteratur i dag. F.eks. ikke-læsende unge og gruppen af voksne erhvervsaktive mænd, der øjensynlig ikke er de store romanlæsere. Eller hvad med nydanskerne – er vi gode til at formidle danske romaner til denne, meget sammensatte gruppe? Dér skal vi også tænke nyt,” siger Michel Steen-Hansen til Danmarks Biblioteker.

Se mere på http://kum.dk/da/Temaer/Danmark-Laser/

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...