Danmarks Biblioteksforening. Valget og den politiske opmærksomhed omkring bibliotekerne

Skrevet af

Michel Steen-Hansen

14 februar, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Efter et kommunalvalg er der vagtskifte hos Danmarks Biblioteksforening. Da et flertal af de valgte i DB-Repræsentantskabet er kommunalpolitikere, er det en naturlig konsekvens.

Der er en gensidighed i at skabe opmærksomhed omkring bibliotekernes rolle i samfundet og at skabe interesse omkring valget til Danmarks Biblioteksforening.

Et valg som er lidt komplekst, da Danmarks Biblioteksforening er en national interesseorganisation, som favner både fagfolk og politikere. Det er et helt unikt set-up og samtidig også foreningens store styrke, da man med den konstellation skaber en direkte dialog og fælles forståelse mellem den faglige udvikling og den politiske rammesætning. 

Stil op til Repræsentantskabet
Danmarks Biblioteksforenings valg er to-delt. Det vil sige, at der først er valg blandt de faglige medlemmer til vores repræsentantskab. Det foregår digitalt mellem 15. januar og 15. februar. Her skal vælges 17 medlemmer.

Du kan se, hvem der er valgt på db.dk – og jeg vil gerne benytte lejligheden allerede nu til at sige varmt tillykke med valget, vi ser frem til samarbejdet.

Når det er overstået, vil vi i løbet af marts måned holde kulturpolitiske træf i alle regionerne.

På hvert af disse møder skal vi vælge fem politiske medlemmer til vores repræsentantskab. Det betyder, at det er byrådsmedlemmer, der kan stille op og har stemmeret. 

Få politisk indflydelse
Velkommen til valgmøderne i marts:

• Region Syddanmark den 1. marts kl. 17.00
• Region Hovedstaden den 9. marts kl. 17.00
• Region Midtjylland den 15. marts kl. 17.00
• Region Sjælland den 22. marts kl. 17.30
• Region Nordjylland den 24. marts kl. 17.00

For Danmarks Biblioteksforening er det særdeles vigtigt, at der er både politisk og geografisk repræsentation, så vi dækker hele landet og det politiske spektrum.

Derfor har vi det omfattende valg, hvor der derudover desuden er mulighed for at vælge 10 tillægsmandater, hvis den politiske repræsentation er blevet helt skæv i forholdt til mandatfordelingen i landets nye byråd. 

Pr. november 2021 er 79 af landets 98 kommuner medlem af DB. Desuden er Flensborg kommune medlem af DB.

Formandskabet skal på plads
Når disse valg er overstået, har vi så valgt et repræsentantskab på omkring 50 medlemmer.

Men vores valghandling stopper ikke her, for nok så centralt er valget af politisk formand og næstformand samt en faglig næstformand. Det foregår alt sammen på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg 21. april under generalforsamlingen.

På denne måde kommer valghandlingen hvert fjerde år i Danmarks Biblioteksforening til at strække sig over fire måneder. Den bliver afholdt på forskellige platforme og har møder i alle fem regioner.

Det kan være svært at bevare det fulde overblik, men til gen-gæld styrker det opmærksomheden omkring bibliotekerne og den nødvendigere dialog mellem fagfolk og politikere. Alt sammen for at styrke bibliotekernes opgaver med at understøtte og udvikle det demokratiske samfund. 

 

 

 

Michel Steen-Hansen

Direktør

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...