Danmarks Biblioteksforening. Valget og den politiske opmærksomhed omkring bibliotekerne

Skrevet af

Michel Steen-Hansen

14 februar, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Efter et kommunalvalg er der vagtskifte hos Danmarks Biblioteksforening. Da et flertal af de valgte i DB-Repræsentantskabet er kommunalpolitikere, er det en naturlig konsekvens.

Der er en gensidighed i at skabe opmærksomhed omkring bibliotekernes rolle i samfundet og at skabe interesse omkring valget til Danmarks Biblioteksforening.

Et valg som er lidt komplekst, da Danmarks Biblioteksforening er en national interesseorganisation, som favner både fagfolk og politikere. Det er et helt unikt set-up og samtidig også foreningens store styrke, da man med den konstellation skaber en direkte dialog og fælles forståelse mellem den faglige udvikling og den politiske rammesætning. 

Stil op til Repræsentantskabet
Danmarks Biblioteksforenings valg er to-delt. Det vil sige, at der først er valg blandt de faglige medlemmer til vores repræsentantskab. Det foregår digitalt mellem 15. januar og 15. februar. Her skal vælges 17 medlemmer.

Du kan se, hvem der er valgt på db.dk – og jeg vil gerne benytte lejligheden allerede nu til at sige varmt tillykke med valget, vi ser frem til samarbejdet.

Når det er overstået, vil vi i løbet af marts måned holde kulturpolitiske træf i alle regionerne.

På hvert af disse møder skal vi vælge fem politiske medlemmer til vores repræsentantskab. Det betyder, at det er byrådsmedlemmer, der kan stille op og har stemmeret. 

Få politisk indflydelse
Velkommen til valgmøderne i marts:

• Region Syddanmark den 1. marts kl. 17.00
• Region Hovedstaden den 9. marts kl. 17.00
• Region Midtjylland den 15. marts kl. 17.00
• Region Sjælland den 22. marts kl. 17.30
• Region Nordjylland den 24. marts kl. 17.00

For Danmarks Biblioteksforening er det særdeles vigtigt, at der er både politisk og geografisk repræsentation, så vi dækker hele landet og det politiske spektrum.

Derfor har vi det omfattende valg, hvor der derudover desuden er mulighed for at vælge 10 tillægsmandater, hvis den politiske repræsentation er blevet helt skæv i forholdt til mandatfordelingen i landets nye byråd. 

Pr. november 2021 er 79 af landets 98 kommuner medlem af DB. Desuden er Flensborg kommune medlem af DB.

Formandskabet skal på plads
Når disse valg er overstået, har vi så valgt et repræsentantskab på omkring 50 medlemmer.

Men vores valghandling stopper ikke her, for nok så centralt er valget af politisk formand og næstformand samt en faglig næstformand. Det foregår alt sammen på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg 21. april under generalforsamlingen.

På denne måde kommer valghandlingen hvert fjerde år i Danmarks Biblioteksforening til at strække sig over fire måneder. Den bliver afholdt på forskellige platforme og har møder i alle fem regioner.

Det kan være svært at bevare det fulde overblik, men til gen-gæld styrker det opmærksomheden omkring bibliotekerne og den nødvendigere dialog mellem fagfolk og politikere. Alt sammen for at styrke bibliotekernes opgaver med at understøtte og udvikle det demokratiske samfund. 

 

 

 

Michel Steen-Hansen

Direktør

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...