Danmarks Biblioteksforening. Valget og den politiske opmærksomhed omkring bibliotekerne

Skrevet af

Michel Steen-Hansen

14 februar, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Efter et kommunalvalg er der vagtskifte hos Danmarks Biblioteksforening. Da et flertal af de valgte i DB-Repræsentantskabet er kommunalpolitikere, er det en naturlig konsekvens.

Der er en gensidighed i at skabe opmærksomhed omkring bibliotekernes rolle i samfundet og at skabe interesse omkring valget til Danmarks Biblioteksforening.

Et valg som er lidt komplekst, da Danmarks Biblioteksforening er en national interesseorganisation, som favner både fagfolk og politikere. Det er et helt unikt set-up og samtidig også foreningens store styrke, da man med den konstellation skaber en direkte dialog og fælles forståelse mellem den faglige udvikling og den politiske rammesætning. 

Stil op til Repræsentantskabet
Danmarks Biblioteksforenings valg er to-delt. Det vil sige, at der først er valg blandt de faglige medlemmer til vores repræsentantskab. Det foregår digitalt mellem 15. januar og 15. februar. Her skal vælges 17 medlemmer.

Du kan se, hvem der er valgt på db.dk – og jeg vil gerne benytte lejligheden allerede nu til at sige varmt tillykke med valget, vi ser frem til samarbejdet.

Når det er overstået, vil vi i løbet af marts måned holde kulturpolitiske træf i alle regionerne.

På hvert af disse møder skal vi vælge fem politiske medlemmer til vores repræsentantskab. Det betyder, at det er byrådsmedlemmer, der kan stille op og har stemmeret. 

Få politisk indflydelse
Velkommen til valgmøderne i marts:

• Region Syddanmark den 1. marts kl. 17.00
• Region Hovedstaden den 9. marts kl. 17.00
• Region Midtjylland den 15. marts kl. 17.00
• Region Sjælland den 22. marts kl. 17.30
• Region Nordjylland den 24. marts kl. 17.00

For Danmarks Biblioteksforening er det særdeles vigtigt, at der er både politisk og geografisk repræsentation, så vi dækker hele landet og det politiske spektrum.

Derfor har vi det omfattende valg, hvor der derudover desuden er mulighed for at vælge 10 tillægsmandater, hvis den politiske repræsentation er blevet helt skæv i forholdt til mandatfordelingen i landets nye byråd. 

Pr. november 2021 er 79 af landets 98 kommuner medlem af DB. Desuden er Flensborg kommune medlem af DB.

Formandskabet skal på plads
Når disse valg er overstået, har vi så valgt et repræsentantskab på omkring 50 medlemmer.

Men vores valghandling stopper ikke her, for nok så centralt er valget af politisk formand og næstformand samt en faglig næstformand. Det foregår alt sammen på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg 21. april under generalforsamlingen.

På denne måde kommer valghandlingen hvert fjerde år i Danmarks Biblioteksforening til at strække sig over fire måneder. Den bliver afholdt på forskellige platforme og har møder i alle fem regioner.

Det kan være svært at bevare det fulde overblik, men til gen-gæld styrker det opmærksomheden omkring bibliotekerne og den nødvendigere dialog mellem fagfolk og politikere. Alt sammen for at styrke bibliotekernes opgaver med at understøtte og udvikle det demokratiske samfund. 

 

 

 

Michel Steen-Hansen

Direktør

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...