Danmarks Digitale Bibliotek – tiden er moden til beslutning

Skrevet af

Vagn Ytte Larsen

22 december, 2011

Siden “Folkebibliotekerne i vidensamfundet” blev offentliggjort i 2009 har mange arbejdet på at få realiseret drømmen om Danmarks Digitale Bibliotek.

Kulturministeriet, KL og Styrelsen for Bibliotek og Medier, der tilsammen danner en forberedende DDB-styregruppe, har en rapport på trapperne. I Danmarks Biblioteksforening har vi en livlig debat om det i både Repræsentantskabet og Digitaliseringsudvalget og venter spændt på rapportens anbefalinger og løsninger for kommunerne og deres biblioteker. Hvad er det mon vi venter på?

I DB hilser vi velkommen, når der viser sig nye veje for, at bibliotekerne kan styrke og udvide deres tilbud og services. Som vi senest har set med eReolen.dk og med den nye adgang til e-bøger. DB stod forrest i kampen op til år 2000 for at få en lovgivning, som sidestiller alle materialer/ressourcer, der giver borgerne fri og lige adgang til viden, helt gratis. Den kamp står DB stadig forrest i. Også når det gælder digital adgang med et fælles Danmarks Digitale Bibliotek.

Tiden er moden til en beslutning. Bibliotekerne har længe udviklet på de forskellige byggeklodser og netbiblioteker, som sikrer adgang til e-bøgerne, film med filmstriben.dk, lydbøger med netlydbog.dk og bibzoom.dk med adgang til digital musik og meget mere. Men det er stadig den enkelte kommune, der skal betale for, at deres borgere får adgang til alle de digitale materialer. Sådan har det altid været med bøger, og sådan vil det også være med e-bøger. Derfor er det vigtigt, at vi i biblioteksvæsenet konstant arbejder med gennemskuelige forretningsmodeller og udvikler dem, så vi billigst og mest effektivt kan sikre borgerne den demokratiske fri og lige adgang. Det har bibliotekerne altid været gode til. Det skal vi sikre, at de fortsat er.

DB opfordrer alle kommunerne til at bakke om op alle netbibliotekerne, så de byggeklodser, der skal til for at skabe Danmarks Digitale Bibliotek, kan komme på plads. Og vi opfordrer KL og Kulturministeriet til at finde en farbar vej. Baseret på et frugtbart samarbejde mellem Kulturministeriet og kommunerne, så man får en løsning til gavn for alle borgerne. Så langt så godt.

Spørgsmålet, der især presser sig på, er, om den nye adgang skal være for borgerne i alle landets kommuner fra Skagen til Gedser eller det kun er for de tilsluttede og betalende kommuner?

Danmarks Biblioteksforening vil gerne medvirke til, at der kommer en fælles national løsning til gavn for borgerne, derfor kunne vi forestille os, at vi indkalder de berørte parter for at få belyst situationen lige i starten af 2012.

Borgerne venter nemlig på en løsning.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...