Dansk Kulturlivs boykotprincipper

Skrevet af

15. februar, 2023
Download hele magasinet som pdf:

I protest og i forlængelse af det russiske regimes angreb på Ukraine opfordrede Dansk Kulturliv og Danmarks Biblioteksforening i marts 2022 danske kulturinstitutioner til at bruge et fælles sæt retningslinjer i seks punkter, når de skal forholde sig til russisk kultur.

De lyder:

1. Et frit kunst- og kulturliv er sammen med den frie presse og frie valg vigtige hjørnesten i demokratiet.

2. Ved brug af boykot (aflysning, udelukkelse) skal vi altid vurdere, om boykotten rammer Ruslands regime, dvs. de ansvarlige for brud på folkeretten og dem der står bag invasionen af en fri og uafhængig nation.

3. Alt samarbejde – både af kunstnerisk og finansiel karakter – med statsfinansierede russiske kunst- og kulturinstitutioner afbrydes midlertidigt eller aflyses. Vi ønsker ikke at give det russiske regime anledning til at bruge kunst og kultur til at legitimere deres ulovlige handlinger.

4. Vi taler ikke for boykot af den enkelte kunstner, som ernærer sig ved sit kunstneriske virke uafhængigt af den russiske stat, så længe udøveren ikke aktivt repræsenterer Rusland og russiske interesser.

5. Kunst- og kulturområdet forvalter en stor kanon af historiske værker skabt i eller rundt om Rusland. Det gælder både musik, scenekunst, litteratur, billedkunst etc. Vi anbefaler ikke boykot af denne kulturarv, på samme måde som vi heller ikke boykotter andre historiske værker skabt af kunstnere, som har levet i andre lande i en anden tid. Vi anbefaler dog, at den aktuelle situation i Rusland og Ukraine adresseres i kommunikationen med publikum.

6. Vi udtrykker vores støtte til de russiske kunstnere og ledere af kulturinstitutioner, som vover at vise deres afsky og tager afstand fra Putin-regimets overgreb på Ukraine.

Kilde: Danskkulturliv.dk

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...