Dansk Kulturlivs boykotprincipper

Skrevet af

HN

15 februar, 2023
Download hele magasinet som pdf:

I protest og i forlængelse af det russiske regimes angreb på Ukraine opfordrede Dansk Kulturliv og Danmarks Biblioteksforening i marts 2022 danske kulturinstitutioner til at bruge et fælles sæt retningslinjer i seks punkter, når de skal forholde sig til russisk kultur.

De lyder:

1. Et frit kunst- og kulturliv er sammen med den frie presse og frie valg vigtige hjørnesten i demokratiet.

2. Ved brug af boykot (aflysning, udelukkelse) skal vi altid vurdere, om boykotten rammer Ruslands regime, dvs. de ansvarlige for brud på folkeretten og dem der står bag invasionen af en fri og uafhængig nation.

3. Alt samarbejde – både af kunstnerisk og finansiel karakter – med statsfinansierede russiske kunst- og kulturinstitutioner afbrydes midlertidigt eller aflyses. Vi ønsker ikke at give det russiske regime anledning til at bruge kunst og kultur til at legitimere deres ulovlige handlinger.

4. Vi taler ikke for boykot af den enkelte kunstner, som ernærer sig ved sit kunstneriske virke uafhængigt af den russiske stat, så længe udøveren ikke aktivt repræsenterer Rusland og russiske interesser.

5. Kunst- og kulturområdet forvalter en stor kanon af historiske værker skabt i eller rundt om Rusland. Det gælder både musik, scenekunst, litteratur, billedkunst etc. Vi anbefaler ikke boykot af denne kulturarv, på samme måde som vi heller ikke boykotter andre historiske værker skabt af kunstnere, som har levet i andre lande i en anden tid. Vi anbefaler dog, at den aktuelle situation i Rusland og Ukraine adresseres i kommunikationen med publikum.

6. Vi udtrykker vores støtte til de russiske kunstnere og ledere af kulturinstitutioner, som vover at vise deres afsky og tager afstand fra Putin-regimets overgreb på Ukraine.

Kilde: Danskkulturliv.dk

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...