Dansk Kulturlivs boykotprincipper

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 februar, 2023
Download hele magasinet som pdf:

I protest og i forlængelse af det russiske regimes angreb på Ukraine opfordrede Dansk Kulturliv og Danmarks Biblioteksforening i marts 2022 danske kulturinstitutioner til at bruge et fælles sæt retningslinjer i seks punkter, når de skal forholde sig til russisk kultur.

De lyder:

1. Et frit kunst- og kulturliv er sammen med den frie presse og frie valg vigtige hjørnesten i demokratiet.

2. Ved brug af boykot (aflysning, udelukkelse) skal vi altid vurdere, om boykotten rammer Ruslands regime, dvs. de ansvarlige for brud på folkeretten og dem der står bag invasionen af en fri og uafhængig nation.

3. Alt samarbejde – både af kunstnerisk og finansiel karakter – med statsfinansierede russiske kunst- og kulturinstitutioner afbrydes midlertidigt eller aflyses. Vi ønsker ikke at give det russiske regime anledning til at bruge kunst og kultur til at legitimere deres ulovlige handlinger.

4. Vi taler ikke for boykot af den enkelte kunstner, som ernærer sig ved sit kunstneriske virke uafhængigt af den russiske stat, så længe udøveren ikke aktivt repræsenterer Rusland og russiske interesser.

5. Kunst- og kulturområdet forvalter en stor kanon af historiske værker skabt i eller rundt om Rusland. Det gælder både musik, scenekunst, litteratur, billedkunst etc. Vi anbefaler ikke boykot af denne kulturarv, på samme måde som vi heller ikke boykotter andre historiske værker skabt af kunstnere, som har levet i andre lande i en anden tid. Vi anbefaler dog, at den aktuelle situation i Rusland og Ukraine adresseres i kommunikationen med publikum.

6. Vi udtrykker vores støtte til de russiske kunstnere og ledere af kulturinstitutioner, som vover at vise deres afsky og tager afstand fra Putin-regimets overgreb på Ukraine.

Kilde: Danskkulturliv.dk

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...