Danskerne valfarter til biblioteket trods voksende digitale udlån

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 december, 2013

Danskerne kommer fortsat i stort antal til landets folkebiblioteker.  Selv om bibliotekernes udlån i stigende grad udgøres af elektroniske udlån, så holder det ikke folk væk fra bibliotekerne. Der var 36,5 mio. besøgende på folkebibliotekerne i løbet af 2012, faktisk en lille stigning på en halv procent flere end året før, viser Danmarks Statistik på området, som offentliggjorde i juli.

Flere e-lån og virtuelle besøg på bibliotekerne
Statistikken afspejler også ændringerne i medieudviklingen og i borgernes medievaner. Den viser, at brugerne nu i stadig voksende grad, benytter de digitale lån og muligheder, mens lån af de fysiske bøger og materialer går nedad. Der bliver down-loadet mere. I 2012 var der (inkl.streaming) tale om 14 millioner downloads , hvilket er 16% flere end året før. Udlånet for alle fysiske materialetyper er faldet med ca. 5% sammenlignet med 2011.

Hovedparten af det materiale, der i 2012 blev downloadet fra folebibliotekerne, var film og musik, svarende til tre ud af fire downlån siger statistikken. Men det er e-bogsområdet, der er vokset mest. I 2012 blev der downloadet 1,3 millioner e-bøger, hvilket er fire gange så mange som i 2011. Besøg på bibliotekernes forskellige hjemmesider steg også gevaldigt. Samlet set med 21,9%, nemlig fra omkring 23,8 mio. i 2011 til 29.1 mio. besøg i 2012. Tendensen hen i mod  ‘det digitale bibliotek’ er altså uomtvistelig.

Afskriv nu ikke den gode gamle bog
Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen, byrådsmedlem for socialdemokraterne i Odsherred, mener dog ikke at fremgangen på e-området skal få bibliotekerne til at flytte fokus helt fra de trykte materialer: “Udlånet for alle fysiske materialer udgjorde i 2012 trods alt hele 42 millioner enheder plus mange millioner fornyelser. En del danskere fornyer nemlig ofte flere gange deres hjemlån. Det er stadig rigtig mange fysiske udlån i et land med 5,5 millioner indbyggere.

Den trykte bog ligger stadig som nr. 1 og har mange gode år foran sig”, mener DBs formand som ser med tilfredshed på udviklingen: 

“Tallene viser alt i alt, sammen med det store besøgstal og det markant voksende digitale brug, at danskerne er både viden- og læselystne, hvilket er afgørende i et demokratisk land som Danmark, hvis største kapital er borgerne selv. Tallene for 2012 viser også, at udbuddet af e-bøger ind til nu har været beskedent, men at der i dag med bl.a. eReolen.dk er kommet gang i det område.” DBs formand forventer en rivende udvikling på netop e-bøgerne de kommende år.

Flere betjeningssteder
Statistikken viser tillige, at nedgangen i antal af filialer o.l. er stoppet. Rent faktisk har danskerne fra 2011 til 2012 fået 3% flere steder at bruge biblioteket – fra 544 til 560 steder. Stigningen hænger sammen med en ny filial og 15 nye betjeningssteder som f.eks. i en Brugs eller andet. Hent statistikken for 2012:

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR367.pdf.

 

Statistik 2012 – PDF-oversigt vedr. udlån pr. indbygger, personale og udgifter i kommunerne
'Danmarks Biblioteker' bringer også i år tre oversigter over landets kommuner: Udlån pr. indbygger, udlån pr. personaleenhed og biblioteksudgift pr. indbygger.
Statistikken laves for DB af Kirsten Brun, Kultur og Borgerservice – Fællessekretariatet, Aarhus Kommune.
Tallene bygger på de officielle 2012-oplysninger fra Danmarks Statistik.
DB gør opmærksom på, at oversigten vedr. udlån medtager samtlige udlån, dvs. også fornyelser. Det sker af sammenligningsgrunde og svarer til, hvad statistikken bragt her i bladet, har omfattet i mere end 10 år.

 

Biblioteksbarometer for 2012
Denne oversigt udarbejdes af Kulturstyrelsen siden 2009 og består af supplerende tal for bibliotekernes virksomhed f.eks. emner som læringstilbud, borgerservice o.l. Blandt de mere markante tendenser fra 2012-barometret er bl.a. øget fokus på borgerservice. I 2009 var borgerservice en fast del af bibliotekets opgave hos 10 % af bibliotekerne. I 2012 er tallet steget til knap 39,2 %. Over halvdelen, nemlig 54,6 % af bibliotekerne, oplyser, at de har en bredere profil end udelukkende bibliotek. Som eksempel kan nævnes medborgerhus, kulturhus mv. Mens 58 biblioteker lægger hus til andre tjenester/funktioner såsom advokatvagt, turistinformation, sundhedsplejerske mv.; 89 biblioteker afholdt kurser om f.eks. Nem ID, SKAT mv. med 11.775 deltagere; 73 biblioteker afholdt kurser i generel it-anvendelse med 17.812 deltagere mod 16.292 deltagere i 2011.

Frivillige ses stadig oftere som del af offentlige institutioners set-up, også når det gælder biblioteksområdet. 59 biblioteker oplyser, at frivillige udfører arbejde som lektiehjælp, IT-hjælp, lydavis mv.

Se Biblioteksbarometer for 2012 – Folkebiblioteker på www.Kulturstyrelsen.dk-Statistik.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...