DB opruster i kampen mod Fake News

Foto: BernedHermant. undsplash.com

Skrevet af

Simon Rosenstand

12 december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Med fakenewslab.dk og et aktivt ambassadørkorps af unge løftes barren for bibliotekernes indsats for at styrke unges viden om troværdig information i det digitale univers.

Danmark har fået en ny undervisningsplatform i digital dannelse. Den 1. september lancerede en partnerkreds med Danmarks Biblioteksforening i spidsen fakenewslab.dk. Her kan lærere og formidlere tilgå undervisnings- materiale i alt fra algoritmer til ophavsret. Og nu kan de også booke et besøg af et ungt, digitalt ambassadørkorps, der står klar til at rykke ud i hele landet.

De sociale medier giver os hidtil uset frihed til at ytre os og søge information. De udsætter os også for en strøm af fake news, der putter sig mellem nyheder, underholdning og opslag fra familie og venner. Kulturministeriets rapport, Internetforbrug og sociale medier fra 2021, viser, at hele 69% af de 15-24-årige tilgår deres nyheder på de sociale medier. Det stiller store krav til særligt de unges evne til kritisk at vurdere de historier, de møder, og deres kendskab til mekanismerne, der slører grænserne mellem facts og fakes.

Bibliotekerne har længe arbejdet med at tilvejebringe troværdig information og klæde borgerne på til at begå sig i en digital hverdag. De har længe bekæmpet fake news, og de bliver ved med at være en central kampplads i de kommende år. Nu får de et nyt våben i den digitale undervisningsplatform fakenewslab.dk.

En digital undervisningsplatform til en digital tid
Platformen er blevet til i et enestående samarbejde mellem Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Nationalleksikon Lex.dk, Biblioteksvagten og Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag. Vi har i partnergruppen fundet sammen, fordi vi deler en ambition om at fremme de unges digitale dannelse – ganske kvit og frit.

Fakenewslab.dk har tre ben, der tilgår undervisning i digital dannelse på forskellig vis. De tre ben består i hhv. en digital øvelsesbank, et digitalt ambassadørskab og digitale live-talks, der bliver produceret i det kommende år. De er tilrettelagt til eleverne i udskolingen og på ungdomsuddannelserne.

Algoritmer, ophavsret og digitalt medborgerskab
Øvelsesbanken består af 35 øvelser, der er versioneret fra et forlæg af Statens Medieråd i Sverige. De dækker temaer som algoritmer, digitalt medborgerskab, ophavsret, sociale medier og meget andet.

Øvelserne veksler i længde fra få minutter til et par timer. De kan tjene til inspiration, stå alene og kædes sammen i længere forløb. Øvelserne lægger vægt på, at de unge både skal forbruge og producere information.

Formidling i øjenhøjde fra ung til yngre
Som noget nyt kan man nu også booke et besøg af en digital ambassadør på skoler, biblioteker og i foreninger. De afholder workshops om digital dannelse med afsæt i undervisningsmaterialet fra øvelsesbanken. Ambassadørskabet består af studerende, som er særligt uddannede til at undervise elever i digital dannelse i øjenhøjde.

Martin Sørensen er 28 år og læser til lærer. Alberte Burholt er 26 år og læser til gymnasielærer. De er begge en del af det nye ambassadørkorps, og de glæder sig til at rykke ud. De er ikke spor i tvivl om, at der er behov for en indsats som deres.

“Det er et område, som mange lærere godt ved er vigtigt, men alligevel er det begrænset, hvor meget viden der er om det ude på skolerne. Derfor vil jeg gerne være med til at udbrede noget viden og faglighed,” siger Martin.

“Min oplevelse er, at mange af de unge er enormt påvirkelige og ikke vildt kritiske i forhold til, hvad de læser og deler med hinanden. Der bliver ikke altid stillet nok spørgsmålstegn ved, hvad andre påstår,” tilføjer Alberte.

De ser begge to en stor fordel i, at de ikke er meget ældre end de 13-18-årige.

“Det kan betyde, at de får lyst til at fortælle nogle ting, som de nok ikke ville dele med deres lærere,” siger Alberte. Mens Mar-tin tilføjer, at “Sociale medier fylder også enormt meget i vores liv, og det kan gøre det lidt mere autentisk.”

Digitale live-talks på vej
Fakenewslab.dk afholder i løbet af 2023 en række live-talks om mis- og desinformation. Her vil toneangivende meningsdannere på området bidrage til at øge kendskabet til og skabe opmærksomhed omkring faldgruber og andre udfordringer, når man færdes i det digitale univers.

De kan følges af alle – live – eller man kan streame dem efterfølgende på sitet.

Bibliotekernes rolle genbesøgt
fakenewslab.dk er en indsats, der dels står på skuldrene af den kamp mod fake news, som bibliotekerne allerede kæmper, dels forsøger at nytænke den og hive nye, unge kræfter ind.

Det er en vigtig pointe for Mette Landtved-Holm (V), som er formand for Digitaliseringsudvalget i Danmarks Biblioteksforening: “Bibliotekerne bekæmper allerede fake news. Det gør de ved at sikre fri og lige adgang til viden i hele landet – også digitalt. Det er vigtigt i en tid, hvor den hastige digitale udvikling sætter vores demokrati under pres. Men vi skal hele tiden spørge os selv, om ikke vi kan gøre mere på nye måder. Derfor synes jeg, at det er godt og vigtigt, at Danmarks Biblioteksforening går sammen med nye partnere om en både digital og fysisk indsats til gavn for elever i hele landet,” siger hun.

Eller som den afgående kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) har formuleret det: “Bibliotekerne er en vigtig brik i kampen mod fake news, misinformation og polarisering i samfundet. De er en arena for vores demokratiske samtale, og de hjælper til at sikre en fri og lige adgang til viden og informationer – uanset om man bor i en storby eller et lille lokalsamfund. Det er afgørende i en tid, hvor demokratiet er under pres på grund af tech-giganternes udvikling, og hvor en stor del af vores hverdag foregår online.” 

Men platformen stiller også spørgsmålstegn ved, hvor langt bibliotekerne skal gå i den kamp mod fake news, som ministeren slår an.

fakenewslab.dk flytter for alvor kampen ud i klasseværelserne, men skal bibliotekernes indsats begrænse sig hertil? Skal bibliotekerne aktivt bekæmpe fake news, hvor end vi støder på den, i biblioteksrummet, i skolen eller måske endda i det offentlige rum?

■ Teamet bag initiativet håber, at lærere og formidlere landet over vil tage fakenewslab.dk til sig, og at de med afsæt heri vil skænke bibliotekernes rolle i kampen mod fake news en ekstra tanke.

Fakta
fakenewslab.dk er blevet til med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre i 2021.

SIMON ROSENSTAND, projektleder, Danmarks Biblioteksforening

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...