DB Pris 2016 til DOKK1

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 juni, 2016

Kulturminister Bertel Haarder overrakte Danmarks Biblioteksforenings Pris til DOKK1, Aarhus kommunes nye kulturmastodont. Prisen uddeles til ”institutioner eller enkeltpersoner, der har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for dansk biblioteksvæsen.”

I motiveringstalen indledte kulturministeren med et citat fra en af de mange positive anmeldelser, som er fulgt i kølvandet på DOKK1s åbning, nemlig at ”Aarhus' nye kæmpebibliotek er vel-færdsarkitekturens svar på Versailles-slottet.”

Bertel Haarder sagde også, at: ”I mange år har vi spændt fulgt processen fra ide til virkelighed, fra vision til politisk vedtagelse og hele den mangeårige proces med at skabe ejerskab blandt personale, politikere og ikke mindst borgerne i byen, ja faktisk i hele verden. DOKK1 er et videns- og dannelseshus med tilbud til besøgende i alle livets faser. Her er masser af rum til alle slags aktiviteter, møder, kultur, underholdning og fordybelse, her er borgerservice, indre og ydre legepladser, studiesale, café, og læsesale med mere. Det er så overdådigt alene i sin programmering, at jeg ikke kan komme i tanker om noget sted, der minder om det. Og så gemmer det også på masser af bøger og historier på mange planer. Tillykke med prisen og tillykke til alle jer, der står bag og har fået det til at lykkes, men allerstørst tillykke til alle borgerne, for hvem DOKK1 bare er der, og som de så flittigt bruger.”

Prisen blev på vegne af DOKK1 modtaget af rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus, Rabih Azad-Ahmad, samt Forvaltningschef for Borgerservice og Biblioteker, Rolf Hapel, på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2016 i Forum Horsens.

”Tak for denne hæderspris, det er en vigtig anerkendelse for Aarhus, som vi er stolte af”, sagde både rådmand og forvaltningschef. Rådmanden fremhævede det store besøgstal med over 1 mio. besøgende på under ni måneder. Borgerne kommer, fordi biblioteket tilbyder folkeoplysning og oplevelser til alle aldre i enestående wow-rammer. Biblioteket er en hjørnesten i folkeoplysningen, der er en vigtig del af demokratiet. Og derfor, opfordrede han, skal man satse på biblioteket!

A Model Library – Not bound by rules
DOKK1 er i dag flagskibet, ikke bare blandt danske folkebiblioteker, men i hele verden. Senest har biblioteket og dets borgersamarbejde været genstand for en stor artikel i Library Journal 23. maj 2016. ”A model library – not bound by rules,” skriver Michael Stephens, ass. professor ved School of Information, San Jose State University, bl.a. efter at have hørt Marie Østergård, projektleder for byggeriet og i dag leder af Borgerdialog, fortælle om de mange års forberedelser og inddragelse af politikere, borgere og medarbejdere undervejs. De politikere, som Rolf Hapel i sin tak for prisen til DB ikke tøvede med at kalde modige.

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...