DBs Budgetundersøgelse 2017: Forsat nedskæring på bibliotekerne

Skrevet af

15. december, 2016

Danmarks Biblioteksforening har igen spurgt landets biblioteker om, hvordan budgetterne for næste år, 2017, ser ud, og selvom det ser dystert ud med fortsatte nedskæringer er der dog det lyspunkt, at lidt færre kommuner end sidste år sparer på deres bibliotek. Vi kan derfor håbe, at politikerne har fået øjnene op for, at smertegrænserne er nået for, hvor meget man kan spare på Danmarks mest besøgte kulturinstitution

Hvor mange skal spare?
57% af de biblioteker, der har besvaret undersøgelsen angiver, at budgettet reduceres i 2017 i modsætning til 2016, hvor 61% af bibliotekerne angav at budgetterne blev reduceret.

73% af de biblioteker, som skal spare, skal skære op til 3% i budgettet, hvilket stort set er på niveau med sidste år. Tre biblioteker angiver, at de skal spare mere end 8% på næste års budget, nemlig Albertslund, Furesø og Hvidovre kommune.   
Se Budget 2017-udviklingen i de enkelte kommuner: www.db.dk/budget2017.          

Sådan rammer besparelserne
Blandt de 52 biblioteker, som angiver, at budgettet reduceres, oplyser 71%, at der vil blive sparet på personalekontoen. Det næstmest udsatte område er bogkontoen på 27% af de ramte biblioteker, mens musikindkøbskontoen beskæres på 20% af de ramte biblioteker.

Tre biblioteker oplyser, at der på grund af de mindre budgetter vil blive lukket filialer, nemlig i Høje-Taastrup, Odense, Helsingør og Aalborg.

Andre tiltag
16 af bibliotekerne oplyser, at der planlæg-ges etablering af nye åbne biblioteker, uden bibliotekarbetjening. Kun tre steder sker det som led i en besparelse.

40% af bibliotekerne angiver at have en øremærket pulje til udviklingsprojekter i 2017, og op imod 70% af disse forventer, at udviklingsprojekterne føres ud i livet med hjælp fra ekstern finansiering, hvor Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje er den største eksterne bidragsyder.

Svarene er modtaget i oktober og november måned, og samlet set har 91 kommuner svaret på undersøgelsen; Esbjerg samlet for både sig selv og Fanø, som man har overenskomst med, og der arbejdes således med svar fra 90 kommuner. Enkelte kommuner meddeler at budgettet endnu ikke er offentliggjort og endeligt udmøntet. Resultaterne skal alene ses som en tendens og et fingerpeg om biblioteksbudget 2017. Følgende kommuner har ikke svaret på undersøgelsen: Odder, Solrød, Struer og Thisted.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...