Debat & Kommentarer: Folkebibliotekernes aktuelle tilstand

Skrevet af

Elsebeth Tank

30 november, 2015

Med Folkebibliotekernes aktuelle tilstand – en diagnose med forslag til kursskifte ønsker jeg at bidrage til en afklaring af tilstanden for at kvalificere overvejelser om fremtidige strategier. Teksten er tænkt som et debatindlæg i tilknytning til udvikling af en potentiel, national biblioteksstrategi.

Selvom e-bogen rummer forslag til kursskifte bliver en analyse af folkebibliotekernes tilstand aldrig en kioskbasker. Alligevel mener jeg, den kan have værdi, hvis vi ønsker at bevare, forsvare og inspirere til udvikling af folkebiblioteker i alle kommuner.

Som bogens analyse når frem til, har bibliotekerne gennem en lang årrække har været genstand for ekstraordinært store besparelser, fusioner og effektiviseringer. Afstanden i vilkår og handlemuligheder mellem kommunernes biblioteker vokser. Visse steder er der fuld fart på udvikling, andre steder er bibliotekerne underdrejede og handlingslammede. Kommuner og stat samt branchens kommunal- og fagpolitiske organisationer må forholde sig til den kritiske situation.

Sammenlægning af folkebiblioteker og borgerservicecentre, ‘åbne biblioteker’ som udbredt koncept og andre alternative skridt har bidraget til en diffus identitet i og omkring mange biblioteker. I en travl hverdag er der sjældent tid til at sætte ord på det nye, der sker. Derved risikerer den enkelte biblioteksorganisation at miste en fælles forestilling om, hvorfor vi er til, og hvad vi kan og skal bidrage med?

Der kan aktuelt spores en uoverensstemmelse mellem biblioteksledelsernes fortælling om visioner og mål og medarbejdernes ditto. En større fælles afklaring er en metode til at nyttiggøre den enkelte biblioteksorganisations fulde potentiale.

At adressere uklarheden kan også være en tiltrængt hjælp til at opdage den nye professionalisme, som er under udvikling i bibliotekerne. Endelig tyder alle tegn i sol og måne på, at vi vil se en stigende intensitet i samspillet mellem biblioteker, borgere og eksterne partnere. Også det forhold kalder på afklaring og strategisk retning, både lokalt og nationalt.

I Folkebibliotekernes aktuelle tilstand… våger jeg et øje ved at motivere et strategisk kurskifte. Jeg begrunder, hvorfor tiden er inde til for alvor at genopdage biblioteket som kulturinstitution og kulturel platform samt at styrke et nationalt understøttet udviklingsarbejde fra dette perspektiv. Konkret foreslår jeg tre temaer for en sådan strategi:

–    Udvikling af kulturhusbiblioteker
–    Lokalt demokrati og samhørighed
–    Kommunikerende biblioteker.

Målgruppen er biblioteksansatte, kommunalpolitikere, branchens organisationer, studerende, Kulturstyrelse og Kulturministeriets departement.

 

e-Bogen er, oplyser Elsebeth Tank, et led i en serie udgivelser om bibliotekernes udvikling. Den er udgivet som e-bog i single format på forlaget SPITZEN Publish – http://spitzen.dk/boger. To andre følger i 2016 og 2017.

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...