Debat & Kommentarer: Folkebibliotekernes aktuelle tilstand

Skrevet af

30. november, 2015

Med Folkebibliotekernes aktuelle tilstand – en diagnose med forslag til kursskifte ønsker jeg at bidrage til en afklaring af tilstanden for at kvalificere overvejelser om fremtidige strategier. Teksten er tænkt som et debatindlæg i tilknytning til udvikling af en potentiel, national biblioteksstrategi.

Selvom e-bogen rummer forslag til kursskifte bliver en analyse af folkebibliotekernes tilstand aldrig en kioskbasker. Alligevel mener jeg, den kan have værdi, hvis vi ønsker at bevare, forsvare og inspirere til udvikling af folkebiblioteker i alle kommuner.

Som bogens analyse når frem til, har bibliotekerne gennem en lang årrække har været genstand for ekstraordinært store besparelser, fusioner og effektiviseringer. Afstanden i vilkår og handlemuligheder mellem kommunernes biblioteker vokser. Visse steder er der fuld fart på udvikling, andre steder er bibliotekerne underdrejede og handlingslammede. Kommuner og stat samt branchens kommunal- og fagpolitiske organisationer må forholde sig til den kritiske situation.

Sammenlægning af folkebiblioteker og borgerservicecentre, ‘åbne biblioteker’ som udbredt koncept og andre alternative skridt har bidraget til en diffus identitet i og omkring mange biblioteker. I en travl hverdag er der sjældent tid til at sætte ord på det nye, der sker. Derved risikerer den enkelte biblioteksorganisation at miste en fælles forestilling om, hvorfor vi er til, og hvad vi kan og skal bidrage med?

Der kan aktuelt spores en uoverensstemmelse mellem biblioteksledelsernes fortælling om visioner og mål og medarbejdernes ditto. En større fælles afklaring er en metode til at nyttiggøre den enkelte biblioteksorganisations fulde potentiale.

At adressere uklarheden kan også være en tiltrængt hjælp til at opdage den nye professionalisme, som er under udvikling i bibliotekerne. Endelig tyder alle tegn i sol og måne på, at vi vil se en stigende intensitet i samspillet mellem biblioteker, borgere og eksterne partnere. Også det forhold kalder på afklaring og strategisk retning, både lokalt og nationalt.

I Folkebibliotekernes aktuelle tilstand… våger jeg et øje ved at motivere et strategisk kurskifte. Jeg begrunder, hvorfor tiden er inde til for alvor at genopdage biblioteket som kulturinstitution og kulturel platform samt at styrke et nationalt understøttet udviklingsarbejde fra dette perspektiv. Konkret foreslår jeg tre temaer for en sådan strategi:

–    Udvikling af kulturhusbiblioteker
–    Lokalt demokrati og samhørighed
–    Kommunikerende biblioteker.

Målgruppen er biblioteksansatte, kommunalpolitikere, branchens organisationer, studerende, Kulturstyrelse og Kulturministeriets departement.

 

e-Bogen er, oplyser Elsebeth Tank, et led i en serie udgivelser om bibliotekernes udvikling. Den er udgivet som e-bog i single format på forlaget SPITZEN Publish – http://spitzen.dk/boger. To andre følger i 2016 og 2017.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...