Debat & Kommentarer: Folkebibliotekernes aktuelle tilstand

Skrevet af

Elsebeth Tank

30 november, 2015

Med Folkebibliotekernes aktuelle tilstand – en diagnose med forslag til kursskifte ønsker jeg at bidrage til en afklaring af tilstanden for at kvalificere overvejelser om fremtidige strategier. Teksten er tænkt som et debatindlæg i tilknytning til udvikling af en potentiel, national biblioteksstrategi.

Selvom e-bogen rummer forslag til kursskifte bliver en analyse af folkebibliotekernes tilstand aldrig en kioskbasker. Alligevel mener jeg, den kan have værdi, hvis vi ønsker at bevare, forsvare og inspirere til udvikling af folkebiblioteker i alle kommuner.

Som bogens analyse når frem til, har bibliotekerne gennem en lang årrække har været genstand for ekstraordinært store besparelser, fusioner og effektiviseringer. Afstanden i vilkår og handlemuligheder mellem kommunernes biblioteker vokser. Visse steder er der fuld fart på udvikling, andre steder er bibliotekerne underdrejede og handlingslammede. Kommuner og stat samt branchens kommunal- og fagpolitiske organisationer må forholde sig til den kritiske situation.

Sammenlægning af folkebiblioteker og borgerservicecentre, ‘åbne biblioteker’ som udbredt koncept og andre alternative skridt har bidraget til en diffus identitet i og omkring mange biblioteker. I en travl hverdag er der sjældent tid til at sætte ord på det nye, der sker. Derved risikerer den enkelte biblioteksorganisation at miste en fælles forestilling om, hvorfor vi er til, og hvad vi kan og skal bidrage med?

Der kan aktuelt spores en uoverensstemmelse mellem biblioteksledelsernes fortælling om visioner og mål og medarbejdernes ditto. En større fælles afklaring er en metode til at nyttiggøre den enkelte biblioteksorganisations fulde potentiale.

At adressere uklarheden kan også være en tiltrængt hjælp til at opdage den nye professionalisme, som er under udvikling i bibliotekerne. Endelig tyder alle tegn i sol og måne på, at vi vil se en stigende intensitet i samspillet mellem biblioteker, borgere og eksterne partnere. Også det forhold kalder på afklaring og strategisk retning, både lokalt og nationalt.

I Folkebibliotekernes aktuelle tilstand… våger jeg et øje ved at motivere et strategisk kurskifte. Jeg begrunder, hvorfor tiden er inde til for alvor at genopdage biblioteket som kulturinstitution og kulturel platform samt at styrke et nationalt understøttet udviklingsarbejde fra dette perspektiv. Konkret foreslår jeg tre temaer for en sådan strategi:

–    Udvikling af kulturhusbiblioteker
–    Lokalt demokrati og samhørighed
–    Kommunikerende biblioteker.

Målgruppen er biblioteksansatte, kommunalpolitikere, branchens organisationer, studerende, Kulturstyrelse og Kulturministeriets departement.

 

e-Bogen er, oplyser Elsebeth Tank, et led i en serie udgivelser om bibliotekernes udvikling. Den er udgivet som e-bog i single format på forlaget SPITZEN Publish – http://spitzen.dk/boger. To andre følger i 2016 og 2017.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...