Demokrati, ytringsfrihed og fri adgang til information

Skrevet af

Vagn Ytte Larsen

14 august, 2011
Når en terrorhandling rammer vores demokratiske samfund, sådan som vi oplevede det i Oslo nu i sommer, tænker vi ikke unaturligt over: hvad kan vi gøre for at undgå noget så frygteligt i fremtiden. I kølvandet på Utøya-katastrofen, har vi da også kunne læse og høre om diverse mere eller mindre opfindsomme forsøg på at forhindre demokratiet udspille sig i alle dets aspekter.
 
Fra Christiansborg har der været flere idéer fremme om flere forbud og regler. Justitsminister Lars Barfoed kigger nærmere på reglerne for salg af gødning, mens Socialdemokraterne og SF ønsker at undersøge mulighederne for mere kontrol med debatten på internettet.
 
At danske politikere fra mange sider vil ty til metoder, som mere hører hjemme i autoritære regimer, virker skræmmende. I et demokratisk samfund som det danske og de nordiske er ytringsfrihed en forudsætning – og fri og lige adgang til information en ret, som ikke skal begrænses af overvågning. I Danmarks Biblioteksforening tager vi klart afstand fra at begrænse ytringsfriheden som et muligt modtræk til terrorhandlinger.
 
Det gjorde vi også før angrebet i Oslo. Her reagerede vi tidligere i sommer skarpt mod et forslag fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, der, hvis det vedtages, vil føre til registrering af den enkelte borgers brug af internettet fra steder som biblioteket, internetcaféer o.l.. Danmarks Biblioteksforening er klart imod dette forslag lige som heldigvis mange andre er det. Det strider mod borgernes ret til at kunne skaffe sig informationer via folkebiblioteket uden at myndigheder eller andre kigger med over skulderen. Og så efter Utøya vender Danmarks Biblioteksforening sig mod eventuel indskrænkning af de demokratiske rettigheder; uanset de voldsomme konsekvenser aktionen den 22. juli i Norge havde, så skal vi ikke begynde at indskrænke demokratiet.
 
En enkeltstående psykopatisk massemorder skal ikke have lov at begrænse vores demokratiske rettigheder.
 
Løsningen på terroraktioner kan og må aldrig blive en indskrænkning, men snarere en udvidelse af demokratiet.
 
Det demokrati som biblioteket, gennem dets fri og lige adgang til al information og dermed sikring af ytringsfriheden, er en så ypperlig repræsentant for. Lad os følge Stoltenberg-doktrinen og fortsætte kampen for demokrati, sammenhold og tolerance.
 
 

Af formanden for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...