Demokrati, ytringsfrihed og fri adgang til information

Skrevet af

Vagn Ytte Larsen

14 august, 2011
Når en terrorhandling rammer vores demokratiske samfund, sådan som vi oplevede det i Oslo nu i sommer, tænker vi ikke unaturligt over: hvad kan vi gøre for at undgå noget så frygteligt i fremtiden. I kølvandet på Utøya-katastrofen, har vi da også kunne læse og høre om diverse mere eller mindre opfindsomme forsøg på at forhindre demokratiet udspille sig i alle dets aspekter.
 
Fra Christiansborg har der været flere idéer fremme om flere forbud og regler. Justitsminister Lars Barfoed kigger nærmere på reglerne for salg af gødning, mens Socialdemokraterne og SF ønsker at undersøge mulighederne for mere kontrol med debatten på internettet.
 
At danske politikere fra mange sider vil ty til metoder, som mere hører hjemme i autoritære regimer, virker skræmmende. I et demokratisk samfund som det danske og de nordiske er ytringsfrihed en forudsætning – og fri og lige adgang til information en ret, som ikke skal begrænses af overvågning. I Danmarks Biblioteksforening tager vi klart afstand fra at begrænse ytringsfriheden som et muligt modtræk til terrorhandlinger.
 
Det gjorde vi også før angrebet i Oslo. Her reagerede vi tidligere i sommer skarpt mod et forslag fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, der, hvis det vedtages, vil føre til registrering af den enkelte borgers brug af internettet fra steder som biblioteket, internetcaféer o.l.. Danmarks Biblioteksforening er klart imod dette forslag lige som heldigvis mange andre er det. Det strider mod borgernes ret til at kunne skaffe sig informationer via folkebiblioteket uden at myndigheder eller andre kigger med over skulderen. Og så efter Utøya vender Danmarks Biblioteksforening sig mod eventuel indskrænkning af de demokratiske rettigheder; uanset de voldsomme konsekvenser aktionen den 22. juli i Norge havde, så skal vi ikke begynde at indskrænke demokratiet.
 
En enkeltstående psykopatisk massemorder skal ikke have lov at begrænse vores demokratiske rettigheder.
 
Løsningen på terroraktioner kan og må aldrig blive en indskrænkning, men snarere en udvidelse af demokratiet.
 
Det demokrati som biblioteket, gennem dets fri og lige adgang til al information og dermed sikring af ytringsfriheden, er en så ypperlig repræsentant for. Lad os følge Stoltenberg-doktrinen og fortsætte kampen for demokrati, sammenhold og tolerance.
 
 

Af formanden for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’.

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...