Demokrati, ytringsfrihed og fri adgang til information

Skrevet af

14. august, 2011
Når en terrorhandling rammer vores demokratiske samfund, sådan som vi oplevede det i Oslo nu i sommer, tænker vi ikke unaturligt over: hvad kan vi gøre for at undgå noget så frygteligt i fremtiden. I kølvandet på Utøya-katastrofen, har vi da også kunne læse og høre om diverse mere eller mindre opfindsomme forsøg på at forhindre demokratiet udspille sig i alle dets aspekter.
 
Fra Christiansborg har der været flere idéer fremme om flere forbud og regler. Justitsminister Lars Barfoed kigger nærmere på reglerne for salg af gødning, mens Socialdemokraterne og SF ønsker at undersøge mulighederne for mere kontrol med debatten på internettet.
 
At danske politikere fra mange sider vil ty til metoder, som mere hører hjemme i autoritære regimer, virker skræmmende. I et demokratisk samfund som det danske og de nordiske er ytringsfrihed en forudsætning – og fri og lige adgang til information en ret, som ikke skal begrænses af overvågning. I Danmarks Biblioteksforening tager vi klart afstand fra at begrænse ytringsfriheden som et muligt modtræk til terrorhandlinger.
 
Det gjorde vi også før angrebet i Oslo. Her reagerede vi tidligere i sommer skarpt mod et forslag fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, der, hvis det vedtages, vil føre til registrering af den enkelte borgers brug af internettet fra steder som biblioteket, internetcaféer o.l.. Danmarks Biblioteksforening er klart imod dette forslag lige som heldigvis mange andre er det. Det strider mod borgernes ret til at kunne skaffe sig informationer via folkebiblioteket uden at myndigheder eller andre kigger med over skulderen. Og så efter Utøya vender Danmarks Biblioteksforening sig mod eventuel indskrænkning af de demokratiske rettigheder; uanset de voldsomme konsekvenser aktionen den 22. juli i Norge havde, så skal vi ikke begynde at indskrænke demokratiet.
 
En enkeltstående psykopatisk massemorder skal ikke have lov at begrænse vores demokratiske rettigheder.
 
Løsningen på terroraktioner kan og må aldrig blive en indskrænkning, men snarere en udvidelse af demokratiet.
 
Det demokrati som biblioteket, gennem dets fri og lige adgang til al information og dermed sikring af ytringsfriheden, er en så ypperlig repræsentant for. Lad os følge Stoltenberg-doktrinen og fortsætte kampen for demokrati, sammenhold og tolerance.
 
 

Af formanden for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...