Demokratiudvikling i et nyt mediemiljø – EBLIDA konferencen 2012

Skrevet af

15. juni, 2012

I anledning af det danske formandskab for EU havde den europæiske copyright og biblioteksorganisation EBLIDA lagt sit årsmøde og sin 20-års jubilæumskonference i København i dagene 10.-11. maj 2012.

Flere end 130 bibliotekarer, forlæggere, forfattere og politikere fra godt 30 lande deltog. Konferencen blev afviklet sammen med NAPLE-Forum, de europæiske statslige ‘biblioteksstyrelser/-sekretariater’, der samtidig rundede 10-året.

Under overskriften “Democracy Development in a New Media Environment” blev der diskuteret e-bøger, rettigheder og bibliotekernes rolle som demokratiske institutioner i en stadig mere digitaliseret verden. Hovedtalerne, Tarja Cronberg, finsk medlem af Europa Parlamentet for De Grønne, og Cory Doctorow, aktivist, blogger og forfatter, talte begge varmt for bibliotekernes betydning i en forsat demokratiudvikling og om liberalisering af copyright lovgivningen. Se fotos, video og oplæg på www.db.dk/copenhagen2012.

Sats på biblioteket!
Udfordringen i dag, demokratiudvikling i en ny medievirkelighed, handler ikke bare om bibliotekernes fremtid, fastslog Tarja Cronberg, men er i virkeligheden et fundamentalt spørgsmål for hele vores demokrati og verden.  Hun slog et varmt slag for bibliotekerne og for fri og lige adgang til viden, som ikke er nogen selvfølgelighed i dag – hverken i udviklingslande eller i vores del af verden, men noget vi til stadighed skal kæmpe for.

Cronberg fremhævede bibliotekerne som helt afgørende for at sikre ’Knowledge that empowers’ og desuden for bibliotekernes indsats som digitale frontløbere. Vi skal helt klart have en løsning af de aktuelle e-bogsproblematikker på plads. De hindrer i dag lige adgang, og det kan ikke gå for hurtigt, fandt parlamentarikeren. Tarja Cronberg aftalte efterfølgende med EBLIDA at arbejde for etablering af en library-action-gruppe i EU-parlamentssamenhæng.

Giv os bøgerne tilbage!
Cory Doctorow er en markant fortaler for liberalisering af copyrigt lovgivningen og fortaler for Creative Commons licenser, som han selv anvender som forfatter, hvorfor flere af hans bøger er til fri benyttelse. Doctorow mener, at loven om ophavsret bør liberaliseres for at give mulighed for fri deling af alle digitale medier.

Noget provokerende for de tilstedeværende forlagsfolk og morovækkende for de fleste andre delegater handlede første del af Doctorows indlæg om Piraterne. “En gruppe af stærke anti-copyright-aktivister ude i virkeligheden, der forsøger at ødelægge bogen, der vil ødelægge ophavsret og ingen respekt har for vores ejendom, og som i højstemt retorik altid taler om, hvordan de er de sande forsvarere af og arvinger til kreativitet. De hævder, det handler om etik, men enhver, der selv tænker, kan se, at det handler om profit. Disse pirater er ikke børn, der downloader ebøger uden at betale for dem. Nej – det er de forlag, hvis ekstreme ophavsretslige position truer selve bogen!”, lød det i oplæggets del I “Pirates”.

FAKTA
De fire dages europæisk debat med Danmarks Biblioteksforening som praktisk arrangør og koordinator af diverse formøder 9. maj i Vartov, EBLIDA Council i Diamanten 10. maj og selve hovedkonferencen fredag den 11. maj i IDAs (ingeniørforeningens) mødecenter på Kalvebod Brygge – kulminerede med middag på Carlsbergs gamle museum og afsluttede med en studietur til Helsingør til Kulturværftet og Kronborg lørdag den 12. maj.

Partnere og sponsorerer
Arrangementet blev afviklet af DB i samarbejde med en stor gruppe danske partnere og med EBLIDA’s ledelse ved direktør Vincent Bonnet og den afgående præsident Gerald Leitner, direktør for den østrigske biblioteksforening. De danske partnere er mange.
Først og fremmest Kulturstyrelsen, hvis afgående områdedirektør, Jens Thorhauge, stod for velkomsten og for et effektivt kick-off til konferencens workshops.
Desuden: Det Kgl. Bibliotek og dets direktør, Erland Kolding Nielsen, KB var således rammen om EBLIDAs council-møde 10. maj og direktøren vært for en stor reception for alle delegater samme aften.
Konferencen har også modtaget støtte til oplægsholdere o.l. fra 'Sekretariatet for internationale konferencer' ved Aarhus og Københavns biblioteker.
Desuden bakkede Biblioteksparaplyens organisationer, særligt HK STAT og Kommunals Biblioteksudvalg, Bibliotekarforbundet, Danmarks Forskningsbiblioteksforening og Bibliotekschefforeningen op om arrangementet. Det samme gjorde Kulturværftet/Helsingør Bibliotek ifm. studieturen lørdag 12. maj.
 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...