Den fælles bevidsthed

Skrevet af

Per Nyeng

13. juni, 2016

United Kingdom.  Under slogans som  “Speak up for libraries” og “My Library by Right” har den engelske biblioteksforening Cilip (The Chartered Institute of Library and Information Professionals) iværksat en bredt anlagt offensiv. Ikke bare for at dæmme op for de senere års biblioteksnedskæringer – alene sidste år måtte 100 filialer dreje nøglen om, og siden 2010 er 441 biblioteker forsvundet, mens medarbejderstaben indenfor de sidste seks år er reduceret med 8.000 og bevillingerne med 16%. Til gengæld er antallet af frivillige steget til 15.500. Værst ser det ud i Wales, hvor 11% af bibliotekerne er blevet nedlagt indenfor de sidste 4-5 år. Med kampagnen ønsker Cilip først og fremmest overfor offentligheden og det politiske establishment at anskueliggøre, hvad et fuldt moderniseret og professionelt drevet biblioteksvæsen kulturelt og socialt kan betyde for et samfund som UK – når det gælder demokratiudvikling, borgerinddragelse, fol|keoplysning, livslang læring m.m.

I denne forbindelse retter Cilip en hård anklage mod The Department for Culture, Media and Sport for at have kigget den anden vej, når kommunerne  ikke har fulgt den i 1964 vedtagne Libraries  and Museums Act og den heri fastsatte bestemmelse om, at alle borgere har ret til en ordentlig og kvalificeret biblioteksbetjening.

Hvad det betyder helt konkret mht. biblioteksdækning, afstand til nærmeste bibliotek, bemanding, mediebestand, åbningstider og arrangementer skal ifølge Nick Poole, Cilips chief executive, ikke bare være  op til den enkelte kommune at definere. Det må fremgå af nogle regeringskonfirmerede, lovbestemte retningslinjer.

Cilip-kampagnen spiller tæt sammen med de mange borgerinitia-tiver til forsvar for bibliotekerne, som tages rundt omkring i UK, og kampagnen støttes kraftigt af store dele af bogbranchen og kulturlivet. Ikke mindst mange forfattere deltager aktivt.

Som romanforfatteren Jake Arnott siger: “Gennem hele vores historie har bibliotekerne demonstreret, at de står for de mest effektive og robuste systemer for vores fælles hukommelse, for vores kultur og civilisation. De offentlige biblioteker skaber en kollektiv bevidsthed, og derfor indebærer et angreb på dem social demens.”

Bi-tekst:
Skal de engelske folkebiblioteker ikke gå bag af dansen, må der over de næste tre år investeres 20 mio. pund i IT og digitalisering. Det er hvad the Society of Chief Librarians har beregnet og argumenterer for i en ny rapport: Essential Digital Infrastructure for Public Libraries in England.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...