Den fælles bevidsthed

Skrevet af

13. juni, 2016

United Kingdom.  Under slogans som  “Speak up for libraries” og “My Library by Right” har den engelske biblioteksforening Cilip (The Chartered Institute of Library and Information Professionals) iværksat en bredt anlagt offensiv. Ikke bare for at dæmme op for de senere års biblioteksnedskæringer – alene sidste år måtte 100 filialer dreje nøglen om, og siden 2010 er 441 biblioteker forsvundet, mens medarbejderstaben indenfor de sidste seks år er reduceret med 8.000 og bevillingerne med 16%. Til gengæld er antallet af frivillige steget til 15.500. Værst ser det ud i Wales, hvor 11% af bibliotekerne er blevet nedlagt indenfor de sidste 4-5 år. Med kampagnen ønsker Cilip først og fremmest overfor offentligheden og det politiske establishment at anskueliggøre, hvad et fuldt moderniseret og professionelt drevet biblioteksvæsen kulturelt og socialt kan betyde for et samfund som UK – når det gælder demokratiudvikling, borgerinddragelse, fol|keoplysning, livslang læring m.m.

I denne forbindelse retter Cilip en hård anklage mod The Department for Culture, Media and Sport for at have kigget den anden vej, når kommunerne  ikke har fulgt den i 1964 vedtagne Libraries  and Museums Act og den heri fastsatte bestemmelse om, at alle borgere har ret til en ordentlig og kvalificeret biblioteksbetjening.

Hvad det betyder helt konkret mht. biblioteksdækning, afstand til nærmeste bibliotek, bemanding, mediebestand, åbningstider og arrangementer skal ifølge Nick Poole, Cilips chief executive, ikke bare være  op til den enkelte kommune at definere. Det må fremgå af nogle regeringskonfirmerede, lovbestemte retningslinjer.

Cilip-kampagnen spiller tæt sammen med de mange borgerinitia-tiver til forsvar for bibliotekerne, som tages rundt omkring i UK, og kampagnen støttes kraftigt af store dele af bogbranchen og kulturlivet. Ikke mindst mange forfattere deltager aktivt.

Som romanforfatteren Jake Arnott siger: “Gennem hele vores historie har bibliotekerne demonstreret, at de står for de mest effektive og robuste systemer for vores fælles hukommelse, for vores kultur og civilisation. De offentlige biblioteker skaber en kollektiv bevidsthed, og derfor indebærer et angreb på dem social demens.”

Bi-tekst:
Skal de engelske folkebiblioteker ikke gå bag af dansen, må der over de næste tre år investeres 20 mio. pund i IT og digitalisering. Det er hvad the Society of Chief Librarians har beregnet og argumenterer for i en ny rapport: Essential Digital Infrastructure for Public Libraries in England.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...