Den fælles bevidsthed

Skrevet af

Per Nyeng

13 juni, 2016

United Kingdom.  Under slogans som  “Speak up for libraries” og “My Library by Right” har den engelske biblioteksforening Cilip (The Chartered Institute of Library and Information Professionals) iværksat en bredt anlagt offensiv. Ikke bare for at dæmme op for de senere års biblioteksnedskæringer – alene sidste år måtte 100 filialer dreje nøglen om, og siden 2010 er 441 biblioteker forsvundet, mens medarbejderstaben indenfor de sidste seks år er reduceret med 8.000 og bevillingerne med 16%. Til gengæld er antallet af frivillige steget til 15.500. Værst ser det ud i Wales, hvor 11% af bibliotekerne er blevet nedlagt indenfor de sidste 4-5 år. Med kampagnen ønsker Cilip først og fremmest overfor offentligheden og det politiske establishment at anskueliggøre, hvad et fuldt moderniseret og professionelt drevet biblioteksvæsen kulturelt og socialt kan betyde for et samfund som UK – når det gælder demokratiudvikling, borgerinddragelse, fol|keoplysning, livslang læring m.m.

I denne forbindelse retter Cilip en hård anklage mod The Department for Culture, Media and Sport for at have kigget den anden vej, når kommunerne  ikke har fulgt den i 1964 vedtagne Libraries  and Museums Act og den heri fastsatte bestemmelse om, at alle borgere har ret til en ordentlig og kvalificeret biblioteksbetjening.

Hvad det betyder helt konkret mht. biblioteksdækning, afstand til nærmeste bibliotek, bemanding, mediebestand, åbningstider og arrangementer skal ifølge Nick Poole, Cilips chief executive, ikke bare være  op til den enkelte kommune at definere. Det må fremgå af nogle regeringskonfirmerede, lovbestemte retningslinjer.

Cilip-kampagnen spiller tæt sammen med de mange borgerinitia-tiver til forsvar for bibliotekerne, som tages rundt omkring i UK, og kampagnen støttes kraftigt af store dele af bogbranchen og kulturlivet. Ikke mindst mange forfattere deltager aktivt.

Som romanforfatteren Jake Arnott siger: “Gennem hele vores historie har bibliotekerne demonstreret, at de står for de mest effektive og robuste systemer for vores fælles hukommelse, for vores kultur og civilisation. De offentlige biblioteker skaber en kollektiv bevidsthed, og derfor indebærer et angreb på dem social demens.”

Bi-tekst:
Skal de engelske folkebiblioteker ikke gå bag af dansen, må der over de næste tre år investeres 20 mio. pund i IT og digitalisering. Det er hvad the Society of Chief Librarians har beregnet og argumenterer for i en ny rapport: Essential Digital Infrastructure for Public Libraries in England.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...