Den nødvendige debat

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

17 oktober, 2018

“Biblioteket er den mest besøgte kulturinstitution, og bibliotekerne er populære hos brugerne. Ikke alene på grund af den traditionelle kerneydelse med at udlåne bøger og andet materiale, men tillige på grund af de mange tilbud bibliotekerne også har til borgerne i form af både koncerter, foredrag, udstillinger og arrangementer for børn,” sagde kulturminister Mette Bock, da der kom form og dato på den nødvendige debat om rammerne for fremtidens biblioteker, vi i Danmarks Biblioteksforening så længe har efterlyst.

Ikke at det er nogen nyhed, at vi debatterer bibliotekerne. Hvem de skal være der for, eller hvordan de skal se ud, for det har vi gjort længe. Det er heller det, at vi diskuterer rammerne eller loven, for det er en debat, vi har presset på for at få længe.

Nyheden er, at kulturminister Mette Bock og Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, nu har sat både dato og form på den debat, de vil igangsætte.

I første omgang handler det om fire debatmøder, hvor de har inviteret ansatte og studerende fire steder i landet til at komme med input til, hvad fremtidens bibliotek skal være. Det sker under overskriften “Ordet er frit. Biblioteket er dit” på følgende steder:

26/10   Ansatte på den private virksomhed Meko-print og borgere fra Rebild Kommune
1/11     Elever på Svendborg Erhvervsskole
1/11      Studerende i Kolding
8/11      Dialog på tværs af generationer mellem ældre og gymnasieelever i Hvidovre.

Eneste lille skår i glæden er, at det sker uden medvirken af bibliotekerne; det er møder for et inviteret publikum. En sådan proces kan nemt få karakter af en voxpop, hvor meget få stemmer tages til indtægt for, hvad alle mener. Vi skal også huske, at bibliotekerne er den langt mest besøgte kulturinstitution, og at det faktisk er omkring 60% af befolkningen, som jævnligt bruger biblioteket.

Men de fire dialogmøder kombineres dog med en art parallel, en digital debat via Facebook, hvor alle får mulighed for at bidrage med deres synspunkter. Eller i hvert fald alle, der er på Facebook.

Kulturministeriet har til gengæld inviteret os til at være med til at udforme debat i for-året 2019, hvor både biblioteker, kommuner og ikke mindst brugerne kan komme med bud på, hvordan fremtidens biblioteker skal udformes. Her har vi en vigtig opgave i at få alle i tale. Både de, der er flittige brugere og dem, der kunne blive det.

I Danmarks Biblioteksforening hilser vi debatten velkommen og har allerede taget første skridt ved at skabe Pejlemærker for fremtidens Biblioteker sammen med alle de andre biblioteksorganisationer for at præcisere borgernes og samfundets fremtidige behov for biblioteker.

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 5, 2018.

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...