Den nødvendige debat

Skrevet af

17. oktober, 2018

“Biblioteket er den mest besøgte kulturinstitution, og bibliotekerne er populære hos brugerne. Ikke alene på grund af den traditionelle kerneydelse med at udlåne bøger og andet materiale, men tillige på grund af de mange tilbud bibliotekerne også har til borgerne i form af både koncerter, foredrag, udstillinger og arrangementer for børn,” sagde kulturminister Mette Bock, da der kom form og dato på den nødvendige debat om rammerne for fremtidens biblioteker, vi i Danmarks Biblioteksforening så længe har efterlyst.

Ikke at det er nogen nyhed, at vi debatterer bibliotekerne. Hvem de skal være der for, eller hvordan de skal se ud, for det har vi gjort længe. Det er heller det, at vi diskuterer rammerne eller loven, for det er en debat, vi har presset på for at få længe.

Nyheden er, at kulturminister Mette Bock og Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, nu har sat både dato og form på den debat, de vil igangsætte.

I første omgang handler det om fire debatmøder, hvor de har inviteret ansatte og studerende fire steder i landet til at komme med input til, hvad fremtidens bibliotek skal være. Det sker under overskriften “Ordet er frit. Biblioteket er dit” på følgende steder:

26/10   Ansatte på den private virksomhed Meko-print og borgere fra Rebild Kommune
1/11     Elever på Svendborg Erhvervsskole
1/11      Studerende i Kolding
8/11      Dialog på tværs af generationer mellem ældre og gymnasieelever i Hvidovre.

Eneste lille skår i glæden er, at det sker uden medvirken af bibliotekerne; det er møder for et inviteret publikum. En sådan proces kan nemt få karakter af en voxpop, hvor meget få stemmer tages til indtægt for, hvad alle mener. Vi skal også huske, at bibliotekerne er den langt mest besøgte kulturinstitution, og at det faktisk er omkring 60% af befolkningen, som jævnligt bruger biblioteket.

Men de fire dialogmøder kombineres dog med en art parallel, en digital debat via Facebook, hvor alle får mulighed for at bidrage med deres synspunkter. Eller i hvert fald alle, der er på Facebook.

Kulturministeriet har til gengæld inviteret os til at være med til at udforme debat i for-året 2019, hvor både biblioteker, kommuner og ikke mindst brugerne kan komme med bud på, hvordan fremtidens biblioteker skal udformes. Her har vi en vigtig opgave i at få alle i tale. Både de, der er flittige brugere og dem, der kunne blive det.

I Danmarks Biblioteksforening hilser vi debatten velkommen og har allerede taget første skridt ved at skabe Pejlemærker for fremtidens Biblioteker sammen med alle de andre biblioteksorganisationer for at præcisere borgernes og samfundets fremtidige behov for biblioteker.

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 5, 2018.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...