Den trykte bog har det ganske godt – sådan set

Skrevet af

Leif Andresen

13 februar, 2017

Bog- og Litteraturpanelet udgiver en gang om året en oversigt over de aktuelle vilkår for det kommercielle bogmarked. 2016-årsrapporten giver på mange måder et lyst billede af bogens situation i Danmark.

Produktionen af ny skønlitteratur skrevet på dansk har nu været stigende tre år i træk. Lyrikken er genren med den største stigning. Lyrik udgivet i fysisk bogform er steget med 60% siden 2009 og lyrik udgivet i e-bogsform er steget fra 41 titler i 2012 til 174 i 2015. Når det gælder udbuddet af nye skønlitterære titler, ser udviklingen positiv ud med en stigning på mere end 50% siden 2009. For faglitteraturens vedkommende er kurven efter et højdepunkt i 2011 fladet ud og har fra 2012 til 2015 ligget stabilt med små udsving. Rapporten fokuserer på nye titler. Ser man som supplement på udviklingen i den samlede bogproduktion, så er de kommercielle skønlitterære udgivelser steget siden 2009 med 30% og de faglitterære ligger stabilt med ekstra udgivelser i 2011 og 2012. Bog- og Litteraturpanelet bygger på tal fra Danmarks Statistik for den kommercielle bogproduktion.

Den ikke-kommercielle del er i stor vækst. Danmarks Statistik opgør også den samlede produktion af bøger, og herudfra kan man se et andet billede for den ikke-kommercielle del af den fysiske bogproduktion. Fra 2009 til 2015 er de ikke-kommercielle skønlitterære udgivelser steget fra 682 til 4.074, dvs. næste 500% og de faglitterære med 60% – og set under ét er der tale om en fordobling af den ikke-kommercielle bogproduktion.

Når dette sammenholdes med, at der i rapporten opgøres at nr. 1, 2 og 5 på en top10-forlagsliste over antal nye skønlitterære titler er selvudgiverforlag, så ser det måske knapt så lyst ud for det kommercielle marked for skønlitteratur.

Noget andet, som fremgår af denne rapport, er, at selvudgiverne ikke indkøbes af bibliotekerne i nær samme grad som titler fra de etablerede forlag, og at selvudgiverne kun sjældent anmeldes i de traditionelle trykte medier.

Det er blevet sværere for de traditionelle forlag at tjene penge på at udgive skønlitteratur. Men forlagenes digitale omsætningsandel er stigende. Det er de digitale lydbøger, netlydbøger og de digitale læremidler, der tegner sig for stigningen, hvorimod e-bøgerne viser tilbagegang. Salget af bøger gennem den fysiske boghandel falder, mens internetboghandlernes og supermarkedernes andel af det samlede bogkøb stiger.

Rapporten viser også, at lydbogen har fået en renæssance. Udlånet af netlydbøger fra eReolens er steget fra 584.000 i det første halvår af 2015 til 766.000 i det første halvår af 2016. Også kommercielt er lydbøger i fremgang, idet det digitale salg af lydbøger steg fra 38,3 mio. kr. i 2014 til 49,8 mio. kr. i 2015 iflg. Danske Forlag.

Danskernes læsevaner er stabile, også selvom medieudbuddet aldrig har været større. Det er blandt den ældre del af befolkningen, de flittigste skønlitterære læsere skal findes. Økonomi og uddannelse spiller ind i forhold til, hvor hyppigt folk læser, ligesom der er flere i hovedstaden og i de større byer, der læser hyppigt.

Selv om rapporten angiver, at det digitale område af bogmarkedet er i vækst både på udgivelsessiden og blandt læserne, har e-bogen endnu få dedikerede læsere, og størstedelen af befolknin-gen læser faktisk aldrig e-bøger. 3,4% læste e-bøger dagligt eller næsten dagligt i 2015. 60,6% læser aldrig e-bøger, men 9,2% af danskerne læste i 2015 e-bøger mindst én gang om ugen.
 

DET SIGER RAPPORTEN OGSÅ:

  • Bibliotekernes voksende materialekassation har været ivrigt debatteret. Samlet set viser rapportens tal, at der trods kassationen er flere titler på folkebiblioteket i dag end for fire år siden, men at de findes i færre eksemplarer. Selvom der er næsten 40.000 titler, som er fuldstændig forsvundet fra bibliotekerne i perioden, betyder det løbende bogindkøb, at udbuddet af titler er steget med 1.052 siden 2012.
  • Mange af forandringerne på bogmarkedet i form af nye forretningsmodeller og digitale tiltag har været inspireret af den globale udvikling, men endnu har udenlandske aktører ikke for alvor vundet indpas på det danske bogmarked. Der har dog været forhandlinger mellem forskellige danske forlag og Amazon med henblik på i første omgang at sælge danske e-bøger gennem Amazon. I givet fald vil Amazons indtræden kunne få betydelige konsekvenser for hele distributionsleddet og prisdannelsen på bøger; Ama-zon har ved sin indtræden på andre markeder været kendt for at sænke prisniveauet betydeligt og udkonkurrere en del af de eksisterende aktører på bogmarkedet.

 

Bogen og litteraturens vilkår 2016: Bog- og Litteraturpanelets årsrapport. Slots- og Kulturstyrelsen, 2016. 68 s., illustreret.
På nettet: http://slks.dk/bogen-2016.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...