Der bygges og gøres ved’

Skrevet af

17. december, 2013

De siger JA. I alle tilfælde demonstrerer de med deres fødder, at biblioteket fortsat er landets mest besøgte kulturinstitution. Selv om man knap skulle tro det muligt, så steg befolkningens brug af de fysiske biblioteker igen, bl.a. takket være længere åbningstider f.eks. i de delvist selvbetjente lokalbiblioteker.

Benyttelsen steg ifølge Danmarks Statistik fra 36,3 mio. besøg i 2011 til 36.523.000 mio. besøg i 2012. En anden bemærkelsesværdig statistiknyhed er, at bibliotekslukningerne ser ud til at have toppet. Antallet af biblioteker steg nemlig helt symbolsk med en filial. Suppleret af 15 nye såkaldte servicesteder (i brugsforeninger o.l.) – antallet af disse gik fra 62 til 77. Se omtalen af Statistik 2012 på s. 20 mv.

To ud af tre kommuners biblioteker, viser flere undersøgelser, har gang i eller planer om at bygge nyt eller renovere nuværende biblioteker. Og det i en tid med faldende udlån af fysiske bøger o.l. og med stigende digital aktivitet.

Den store byggeaktivitet er ikke be-grænset til Danmark alene. Som dette nummer af Danmarks Biblioteker viser, planlægger og bygger man også ’fremtidens bibliotek’ i udlandet. Ikke bare her i Norden, som eksemplet med den finske hovedstad Helsinki fortæller om, men også i England og endog i Græ-kenland, trods virkelig stramme driftsvilkår for begge landes biblioteker. Herhjemme bygger Aarhus for tiden arkitekterne Schmidt, Hammer, Lassens version af Nordeuropas største bibliotek med Dokk1 på havnen.

Et stort KV2013 Interview med formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Sønderborg peger, sammen med et par andre indslag om kommunens vækst- og udviklingsprojekter på havnen ved Alssund på, at investeringer i kultur og biblioteker giver ganske god mening, f.eks. i nye bydelsinitiativer. Biblioteker trækker nemlig folk og brugere til i hundre-dvis og på daglig basis.

Men det er jo ikke nok at bygge nyt. Nyt bliver gammelt og utidssvarende. Derfor skal der renoveres, og der skal tænkes i mere grønne løsninger. Bladet har besøgt Bispen i Haderslev, biblioteks- og aktivitetshuset, som efter cirka 12 års flittig brug nu er midt i en opdatering. Hvordan man prioriterer der, kan man læse om i næste nummer af Danmarks Biblioteker, som udkommer midt i oktober.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...