Der bygges og gøres ved’

Skrevet af

Hellen Niegaard

17. december, 2013

De siger JA. I alle tilfælde demonstrerer de med deres fødder, at biblioteket fortsat er landets mest besøgte kulturinstitution. Selv om man knap skulle tro det muligt, så steg befolkningens brug af de fysiske biblioteker igen, bl.a. takket være længere åbningstider f.eks. i de delvist selvbetjente lokalbiblioteker.

Benyttelsen steg ifølge Danmarks Statistik fra 36,3 mio. besøg i 2011 til 36.523.000 mio. besøg i 2012. En anden bemærkelsesværdig statistiknyhed er, at bibliotekslukningerne ser ud til at have toppet. Antallet af biblioteker steg nemlig helt symbolsk med en filial. Suppleret af 15 nye såkaldte servicesteder (i brugsforeninger o.l.) – antallet af disse gik fra 62 til 77. Se omtalen af Statistik 2012 på s. 20 mv.

To ud af tre kommuners biblioteker, viser flere undersøgelser, har gang i eller planer om at bygge nyt eller renovere nuværende biblioteker. Og det i en tid med faldende udlån af fysiske bøger o.l. og med stigende digital aktivitet.

Den store byggeaktivitet er ikke be-grænset til Danmark alene. Som dette nummer af Danmarks Biblioteker viser, planlægger og bygger man også ’fremtidens bibliotek’ i udlandet. Ikke bare her i Norden, som eksemplet med den finske hovedstad Helsinki fortæller om, men også i England og endog i Græ-kenland, trods virkelig stramme driftsvilkår for begge landes biblioteker. Herhjemme bygger Aarhus for tiden arkitekterne Schmidt, Hammer, Lassens version af Nordeuropas største bibliotek med Dokk1 på havnen.

Et stort KV2013 Interview med formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Sønderborg peger, sammen med et par andre indslag om kommunens vækst- og udviklingsprojekter på havnen ved Alssund på, at investeringer i kultur og biblioteker giver ganske god mening, f.eks. i nye bydelsinitiativer. Biblioteker trækker nemlig folk og brugere til i hundre-dvis og på daglig basis.

Men det er jo ikke nok at bygge nyt. Nyt bliver gammelt og utidssvarende. Derfor skal der renoveres, og der skal tænkes i mere grønne løsninger. Bladet har besøgt Bispen i Haderslev, biblioteks- og aktivitetshuset, som efter cirka 12 års flittig brug nu er midt i en opdatering. Hvordan man prioriterer der, kan man læse om i næste nummer af Danmarks Biblioteker, som udkommer midt i oktober.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...