Der bygges og gøres ved’

Skrevet af

Hellen Niegaard

17 december, 2013

De siger JA. I alle tilfælde demonstrerer de med deres fødder, at biblioteket fortsat er landets mest besøgte kulturinstitution. Selv om man knap skulle tro det muligt, så steg befolkningens brug af de fysiske biblioteker igen, bl.a. takket være længere åbningstider f.eks. i de delvist selvbetjente lokalbiblioteker.

Benyttelsen steg ifølge Danmarks Statistik fra 36,3 mio. besøg i 2011 til 36.523.000 mio. besøg i 2012. En anden bemærkelsesværdig statistiknyhed er, at bibliotekslukningerne ser ud til at have toppet. Antallet af biblioteker steg nemlig helt symbolsk med en filial. Suppleret af 15 nye såkaldte servicesteder (i brugsforeninger o.l.) – antallet af disse gik fra 62 til 77. Se omtalen af Statistik 2012 på s. 20 mv.

To ud af tre kommuners biblioteker, viser flere undersøgelser, har gang i eller planer om at bygge nyt eller renovere nuværende biblioteker. Og det i en tid med faldende udlån af fysiske bøger o.l. og med stigende digital aktivitet.

Den store byggeaktivitet er ikke be-grænset til Danmark alene. Som dette nummer af Danmarks Biblioteker viser, planlægger og bygger man også ’fremtidens bibliotek’ i udlandet. Ikke bare her i Norden, som eksemplet med den finske hovedstad Helsinki fortæller om, men også i England og endog i Græ-kenland, trods virkelig stramme driftsvilkår for begge landes biblioteker. Herhjemme bygger Aarhus for tiden arkitekterne Schmidt, Hammer, Lassens version af Nordeuropas største bibliotek med Dokk1 på havnen.

Et stort KV2013 Interview med formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Sønderborg peger, sammen med et par andre indslag om kommunens vækst- og udviklingsprojekter på havnen ved Alssund på, at investeringer i kultur og biblioteker giver ganske god mening, f.eks. i nye bydelsinitiativer. Biblioteker trækker nemlig folk og brugere til i hundre-dvis og på daglig basis.

Men det er jo ikke nok at bygge nyt. Nyt bliver gammelt og utidssvarende. Derfor skal der renoveres, og der skal tænkes i mere grønne løsninger. Bladet har besøgt Bispen i Haderslev, biblioteks- og aktivitetshuset, som efter cirka 12 års flittig brug nu er midt i en opdatering. Hvordan man prioriterer der, kan man læse om i næste nummer af Danmarks Biblioteker, som udkommer midt i oktober.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...