Designing the future library

Skrevet af

16. oktober, 2012

Helsinki er i øjeblikket i gang med en større international arkitektkonkurrence på biblioteksområdet, som led i programmet for World Design Capital Helsinki 2012. Det handler om et nyt centralbibliotek, som er foreslået placeret i centrum i Töölö Bugt-området tæt på bl.a. det finske parlament, Finlandia Hall og Museet for Nutidskunst, Kiasma, og ikke langt fra centralstationen og det øvrige city. En unik mødeplads, et flagskib på den finske biblioteksfront. Ambitionen er stor, og det samme er forventningerne til arkitekturen. Konkurrencen blev udbudt tidligere på året, og forslag skulle være indleveret senest 16. april.  Herefter blev de mange hundreder forslag vist på en åben udstilling i maj. Undervejs i byens forberedelser til projektet har brugerne, også børn, været inviteret til at bidrage med ønsker til projektet.

Gi’ dit hjerte til en bygning
På udstillingen kunne de besøgende stemme på deres favorit blandt de indkomne konkurrenceforslag ved hjælp af mærkater i hjerteform. Der skulle stemmes mellem 530 anonyme projekter og ved at sætte en hjertemærkat ved det foretrukne projekt. Sammenlagt blev der uddelt 2.400 mærkater. Udstillingen var så populær, at den måtte forlænges. Det projekt, der fik flest hjerter, var 'Paper Sheets'. Om det også bliver juryens valg, så det kommer med i den igangværende bedømmelsesrunde, vil snart afklares.

Vinderen er…
I september-oktober fortsætter den officielle konkurrence ved, at juryen finder frem til og offentliggør de 6-8 projektforslag, som går videre til anden runde. Her skal disse forslag så videreudvikles i overensstemmelse med en række fastlagte kriterier. I begyndelsen af 2013 skal de bearbejdede forslag efter planen udstilles på nettet og på en ny udstilling. Derefter indleder juryen sit afsluttende arbejde og en vinder udpeges senest i juni næste år.

Følg med på http://keskustakirjasto.fi/en.

Finland satser på folkebibliotekerne
Det finske folkebibliotekssystem tæller i dag 836 biblioteker og 153 bogbusser og betjener en befolkning på 5,3 millioner. Finnerne er flittige biblioteksbrugere med 53 millioner besøg på biblioteker i 2011 og 57 millioner besøg på bibliotekernes hjemmesider o.l.

Borgeres ret til kvalitetsservice uafhængigt af deres indkomst og bopæl er understreget i lovgivningen såvel som i regeringens og andre nationale strategier ligesom folkebibliotekspolitik nævnes i relevante sammenhænge på nationalt plan f.eks. i forskellige nationale udviklingsprogrammer.

Finlands 'Library Policy 2015' betoner folkebiblioteksservice som en basal service på linje med skoleuddannelse. Målet er at sikre adgang til viden og kultur i ’the networking information, civic and learning society’ som det hed i et oplæg ved Barbro Wigell-Ryynänen, Det finske undervisnings- og kulturministerium, med titlen Developing Services for New Generations of Users – Public Library Policy in Finland på session 140 på IFLA 2012 i Helsinki i august

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...