Designing the future library

Skrevet af

Hellen Niegaard

16 oktober, 2012

Helsinki er i øjeblikket i gang med en større international arkitektkonkurrence på biblioteksområdet, som led i programmet for World Design Capital Helsinki 2012. Det handler om et nyt centralbibliotek, som er foreslået placeret i centrum i Töölö Bugt-området tæt på bl.a. det finske parlament, Finlandia Hall og Museet for Nutidskunst, Kiasma, og ikke langt fra centralstationen og det øvrige city. En unik mødeplads, et flagskib på den finske biblioteksfront. Ambitionen er stor, og det samme er forventningerne til arkitekturen. Konkurrencen blev udbudt tidligere på året, og forslag skulle være indleveret senest 16. april.  Herefter blev de mange hundreder forslag vist på en åben udstilling i maj. Undervejs i byens forberedelser til projektet har brugerne, også børn, været inviteret til at bidrage med ønsker til projektet.

Gi’ dit hjerte til en bygning
På udstillingen kunne de besøgende stemme på deres favorit blandt de indkomne konkurrenceforslag ved hjælp af mærkater i hjerteform. Der skulle stemmes mellem 530 anonyme projekter og ved at sætte en hjertemærkat ved det foretrukne projekt. Sammenlagt blev der uddelt 2.400 mærkater. Udstillingen var så populær, at den måtte forlænges. Det projekt, der fik flest hjerter, var 'Paper Sheets'. Om det også bliver juryens valg, så det kommer med i den igangværende bedømmelsesrunde, vil snart afklares.

Vinderen er…
I september-oktober fortsætter den officielle konkurrence ved, at juryen finder frem til og offentliggør de 6-8 projektforslag, som går videre til anden runde. Her skal disse forslag så videreudvikles i overensstemmelse med en række fastlagte kriterier. I begyndelsen af 2013 skal de bearbejdede forslag efter planen udstilles på nettet og på en ny udstilling. Derefter indleder juryen sit afsluttende arbejde og en vinder udpeges senest i juni næste år.

Følg med på http://keskustakirjasto.fi/en.

Finland satser på folkebibliotekerne
Det finske folkebibliotekssystem tæller i dag 836 biblioteker og 153 bogbusser og betjener en befolkning på 5,3 millioner. Finnerne er flittige biblioteksbrugere med 53 millioner besøg på biblioteker i 2011 og 57 millioner besøg på bibliotekernes hjemmesider o.l.

Borgeres ret til kvalitetsservice uafhængigt af deres indkomst og bopæl er understreget i lovgivningen såvel som i regeringens og andre nationale strategier ligesom folkebibliotekspolitik nævnes i relevante sammenhænge på nationalt plan f.eks. i forskellige nationale udviklingsprogrammer.

Finlands 'Library Policy 2015' betoner folkebiblioteksservice som en basal service på linje med skoleuddannelse. Målet er at sikre adgang til viden og kultur i ’the networking information, civic and learning society’ som det hed i et oplæg ved Barbro Wigell-Ryynänen, Det finske undervisnings- og kulturministerium, med titlen Developing Services for New Generations of Users – Public Library Policy in Finland på session 140 på IFLA 2012 i Helsinki i august

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...