Det Fælles Bibliotekssystem ved indgangen til 2018

Skrevet af

13. februar, 2018

 

Alfa og omega for effektive IT-systemer rent driftsøkonomisk er ikke blot god funktionalitet, men som bekendt også solid performance. Det vil bl.a. sige få klik pr. opgave og hurtige svartider. Det gælder for private som offentlige virksomheder. I en privat virksomhed sættes ligefrem lighedstegn mellem indtjening og få klik plus (lyn)hurtig svartid. Hvilken funktionalitet giver landets nye bibliotekssystem, og hvordan er dets performance? Det ser de følgende artikler på.

Det har været et lidt barskt år for de mange biblioteker, da de i 2017 oplevede uhensigtsmæssigheder med det nye fælles bibliotekssystem i et sådant omfang, at virksomheden Systematic, der i dag står bag systemet, må betale bod.

I nyhedsbrev til brugerne i december 2017 udtrykker projektleder for FBS, Jesper Munch Jespersen, det således: “Driften af FBS har været udfordret i flere omgange på grund af for lange svartider dels i FBS og dels i Databrønden. I første omgang iværksatte vi tidligt på året en handlingsplan for FBS for at sikre acceptable svartider. Derudover anskaffede vi i midten af august et nyt driftsmiljø, som vi havde store forventninger til. Disse forventninger er dog desværre ikke helt blevet indfriet, da der siden har været store problemer med performance efter download af klienter, databasefejl mm. Det er naturligvis uacceptabelt, og jeg forstår godt den frustration, som der gives udtryk for blandt biblioteker og skoler. Jeg vil gerne understrege, at leverandøren Systematic fuldt ud har anerkendt, at situationen er og har været uholdbar, og at de tager problemerne meget alvorligt.” Han oplyser, at Systematic efter aftale med Kombit, har udarbejdet og iværksat en plan, der skal føre til bedre drift.

Danmarks Biblioteker har bedt et par af de nyere brugere af systemet fortælle om deres aktuelle indtryk af det. Og bedt Kombit, Kommunernes IT-fællesskab, der sammen med bibliotekerne står bag FBS, også kaldet Cicero og ejet af virksomheden Systematic, om at belyse baggrunden for FBS og de forbedringer af biblioteksservicen og -virksomheden, som det nye system tilbyder. Og endelig fortælle om driftsstarten og dens udfordringer samt planer for videreudvikling. Læs artiklerne i DB nr.1, 2018.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...