Det Fælles Bibliotekssystem ved indgangen til 2018

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 februar, 2018

 

Alfa og omega for effektive IT-systemer rent driftsøkonomisk er ikke blot god funktionalitet, men som bekendt også solid performance. Det vil bl.a. sige få klik pr. opgave og hurtige svartider. Det gælder for private som offentlige virksomheder. I en privat virksomhed sættes ligefrem lighedstegn mellem indtjening og få klik plus (lyn)hurtig svartid. Hvilken funktionalitet giver landets nye bibliotekssystem, og hvordan er dets performance? Det ser de følgende artikler på.

Det har været et lidt barskt år for de mange biblioteker, da de i 2017 oplevede uhensigtsmæssigheder med det nye fælles bibliotekssystem i et sådant omfang, at virksomheden Systematic, der i dag står bag systemet, må betale bod.

I nyhedsbrev til brugerne i december 2017 udtrykker projektleder for FBS, Jesper Munch Jespersen, det således: “Driften af FBS har været udfordret i flere omgange på grund af for lange svartider dels i FBS og dels i Databrønden. I første omgang iværksatte vi tidligt på året en handlingsplan for FBS for at sikre acceptable svartider. Derudover anskaffede vi i midten af august et nyt driftsmiljø, som vi havde store forventninger til. Disse forventninger er dog desværre ikke helt blevet indfriet, da der siden har været store problemer med performance efter download af klienter, databasefejl mm. Det er naturligvis uacceptabelt, og jeg forstår godt den frustration, som der gives udtryk for blandt biblioteker og skoler. Jeg vil gerne understrege, at leverandøren Systematic fuldt ud har anerkendt, at situationen er og har været uholdbar, og at de tager problemerne meget alvorligt.” Han oplyser, at Systematic efter aftale med Kombit, har udarbejdet og iværksat en plan, der skal føre til bedre drift.

Danmarks Biblioteker har bedt et par af de nyere brugere af systemet fortælle om deres aktuelle indtryk af det. Og bedt Kombit, Kommunernes IT-fællesskab, der sammen med bibliotekerne står bag FBS, også kaldet Cicero og ejet af virksomheden Systematic, om at belyse baggrunden for FBS og de forbedringer af biblioteksservicen og -virksomheden, som det nye system tilbyder. Og endelig fortælle om driftsstarten og dens udfordringer samt planer for videreudvikling. Læs artiklerne i DB nr.1, 2018.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...