Det nødvendige offensive digitale bibliotek. Fra Ledermøde 2011

Skrevet af

22. december, 2011

Prolog
Lidt som lillejuleaften eller prologen ved Tour de France afholdt DB Syd et fyraftensmøde mandag d. 14. november med overskriften: “Vi skal alle bruge nettet i 2015 – kan vi det?”

Det var chefkonsulent Kjeld Romer Larsen fra KL, der fik mig op på lakridserne, fordi han, uden at lægge fingre imellem, beklagede sig over bibliotekernes og Styrelsen for Bibliotek og Mediers (SBM) manglende vilje til at vælge den rigtige kurs frem imod Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Det er åbenbart KL’s oplevelse, at ‘biblioteksvæsenet’ ikke vil sit eget bedste og i hvert fald ikke det, som KL vil.

Det lyder meget, meget mærkeligt i ørene på en bibliotekschef, der, som bibliotekschefer er flest, i den grad er optaget af at udvikle de smarteste digitale løsninger både i et kvalitetsmæssigt og et økonomisk perspektiv. Og der var ingen trøst at hente, da Styrelsens direktør, Jens Thorhauge, indledte årets ledermøde på Nyborg Strand dagen efter med at beklage, at rammerne for DDB ikke er på plads og at det – set fra hans side af bordet – er KL, der ikke kan imødekomme de mulige modeller.

Fri og lige adgang?
Til gengæld var resten af mødet en inspirerende omgang af “Hej Ho, hvor går det godt” og “Nøj, hvor er bibliotekerne nødvendige og dygtige rollemodeller – især på det digitale område, hvor vi vil det hele og gerne bidrager til, at hele samfundet lever op til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi”.

Der er bare lige to små problemer.
Det ene problem er, at det er tvivlsomt, om problemerne med digitale rettigheder set i dansk bibliotekssammenhæng kan løses. Det andet er det her med DDB, altså hvordan får vi skabt et solidt fundament for, at fremtidens digitale biblioteker kan sikre befolkningen – i alle kommuner – fri og lige adgang til oplysning uddannelse og kulturel aktivitet uden samtidig at kompromittere kommunernes ret til selvbestemmelse?

Kan det virkelig passe, at retten til at vælge at have et dårligt bibliotek kommer før pligten til at opfylde den grundlæggende demokratiske forudsætning om fri og lige adgang?

Den nye kulturminister, Uffe Elbæk (B), var også forbi styrelsens ledermøde i Nyborg og lovede at gøre, hvad han kan. Det var godt at opleve en minister, der er i stand til at være nærværende, realistisk og i øjenhøjde. Og Elbæk har helt ret. Hvis bibliotekerne skal være i stand til at leve op til sin opgave i fremtiden, så kræver det innovation, stort mod og stærke partnerskaber.

En politisk korrekt massepsykose?
Spørgsmålet om bibliotekernes mod og innovationsevne gik som en rød tråd gennem hele ledermødet. Innovationsekspert Mikael Lindholm kaldte til kamp og opfordrede os til at indføre hjernepligt og mobilisere enhver tankefør mand og kvinde for at gøre DK til en kreativ stormagt. Forsamlingen greb opfordringen og blev optændt af idéen om mere konkret at gøre bibliotekerne til det åbne forum for demokrati og medborgerskab – Folkets Tænketank.

Og selv om panelet bestående af Stefan Hermann, rektor ved Professionsskolen Metropol, Morten Hesseldahl, direktør DR Kultur, Mai Buch, direktør Competence House og fmd for DEFF og Marc Perera Christensen (C), rådmand i Aarhus, efterfølgende advarede os om risikoen for at blive en politisk korrekt religiøs kult (halleluja), så kom der samtidig rigtig gode forslag om at åbne bibliotekerne med de enorme ressourcer, de rummer. Og til at fortsætte med at tegne billedet af den mest moderne offentlige institution, der ikke kan redde hele verden, men som kan bidrage til at skabe innovation i samfundet og understøtte demokratiet. Derfor skal vi med Lars Bornæs’, bibliotekschef i Silkeborg, ord: “Kæmpe for danskernes Digitale Bibliotek”.
Og personligt vil jeg foreslå, at vi som bibliotekschefer nu går ud i hver vores kommune og modvirker, at manglende opmærksomhed og ligegyldighed fra kommunernes side betyder, at de uforvarende kommer til at svække sig selv. Når nu det modsatte er muligt.

Digitale materialer?
Dejlig konkret og veltilrettelagt var temamødet om “Fremtidens indkøb af digitale materialer og formidling”. Især fordi fokus var på, hvad vi kan gøre. Kommunerne kan prioritere de digitale medier og skrue op for indkøbet af licenser m.v., og kommunerne kan arbejde innovativt med at formidle de digitale medier, licenser og ressourcer.

Det koster noget. Især i overgangen, hvor de trykte medier kommer under pres, men det er jo netop her, vi skal tage vores nyerhvervede mod i brug. Vi skal, som kommunernes biblioteksledere, selvfølgelig turde gå foran. Og blive ved med at forklare offentligheden, pressen, politikerne og kommunerne hvorfor vores udlån af bøger falder, mens vores besøgstal – på biblioteket og på hjemmesiden – stiger og stiger sammen med benyttelsen af licenser.

En åndelig vækkelse?
Den positive ånd og stemning, der gennemsyrede dette års ledermøde, nåede hidtil usete højder hen imod afslutningen, hvor først direktør fra DR, Gitte Rabøl, og derefter professor Vincent F. Hendricks, Københavns Universitet/Colombia University, begge med stort mod og selvtillid, i den grad peppede forsamlingen op.

“Et robust demokrati er kendetegnet ved, at vi har en oplyst stemme”, tordnede Vincent F. Hendricks. Han fortsatte: “Vi skal kæmpe for oplysning, sandhed og viden frem for informationsdemokrati og pluralistisk ignorance. Bibliotekerne er et offentligt vidensrum, som vi er sat til at forvalte. Den opgave kræver mod, kreativitet og innovationsevne”. Og et offensivt digitalt bibliotek!

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...