Det nye BIBLIOTEKSRUM

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 juni, 2018

I den politiske debat fredag den 13. april – efter en række indspark om biblioteket som værdiskaber – udfordrede journalist og dagens moderator, Niels Krause-Kjær, et panel på scenen bestående af kommunalpolitikere fra Odense, Aarhus og værtsbyen Herning samt et medlem af Folketingets kulturudvalg.

– Skal bibliotekerne overleve og deres vigtige rolle styrkes, skal debatten om deres udvikling suppleres op, og de unge inddrages, så vi ikke rammer forkert. Det handler om udvikling. Vi skal bevæge os henimod øget fokus på demokratiforståelse, biblioteket som mødested, sted for berigelse og inspiration, fastslog DB’s nye politiske næstformand Jane Jegind (V), rådmand i Odense.

I forhold til ministerens lovtjek lød opfordringen fra Johs. Poulsen (B), kulturudvalgsformand i Herning: Drop evt. forhastede små lovjusteringer. Sæt i stedet – i DB og i KL – en offensiv dagsorden for, hvad biblioteket skal være i fremtiden og overlad ikke medieudviklingen til de kommercielle aktører.

– Vi har et kæmpeproblem med de kommercielle giganter, når vi taler fælles rum og digitale infrastrukturer. Plus det, at samme giganter hiver ressourcer ud af det danske samfund, som ellers kunne bruges til at fremme dansk indhold og vores kommunikation med hinanden.

Hvilket samfund vil vi ha’? Her har biblioteket en afgørende rolle at spille, men ikke alene. Der skal tænkes stort, og helt andre ressourcer allokeres, mente folketingspolitiker Mogens Jensen (A), MF, kulturordfører.

– Virkeligheden venter ikke. Vi er dog enige om en ting: Vi skal være offensive i tilgangen til bibliotekets fremtid og lovtjekket. Vi skal prøve at mestre og forholde os til virkelighedens udfordringer, også til spørgsmål som retten til privatliv i en digital verden. Her har bibliotekerne en vigtig rolle at udfylde på linje med f.eks. læsning og læselyst, mente DB formand Steen Bording Andersen (A), kulturudvalgsformand, Aarhus.

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...