Det nye BIBLIOTEKSRUM

Skrevet af

13. juni, 2018

I den politiske debat fredag den 13. april – efter en række indspark om biblioteket som værdiskaber – udfordrede journalist og dagens moderator, Niels Krause-Kjær, et panel på scenen bestående af kommunalpolitikere fra Odense, Aarhus og værtsbyen Herning samt et medlem af Folketingets kulturudvalg.

– Skal bibliotekerne overleve og deres vigtige rolle styrkes, skal debatten om deres udvikling suppleres op, og de unge inddrages, så vi ikke rammer forkert. Det handler om udvikling. Vi skal bevæge os henimod øget fokus på demokratiforståelse, biblioteket som mødested, sted for berigelse og inspiration, fastslog DB’s nye politiske næstformand Jane Jegind (V), rådmand i Odense.

I forhold til ministerens lovtjek lød opfordringen fra Johs. Poulsen (B), kulturudvalgsformand i Herning: Drop evt. forhastede små lovjusteringer. Sæt i stedet – i DB og i KL – en offensiv dagsorden for, hvad biblioteket skal være i fremtiden og overlad ikke medieudviklingen til de kommercielle aktører.

– Vi har et kæmpeproblem med de kommercielle giganter, når vi taler fælles rum og digitale infrastrukturer. Plus det, at samme giganter hiver ressourcer ud af det danske samfund, som ellers kunne bruges til at fremme dansk indhold og vores kommunikation med hinanden.

Hvilket samfund vil vi ha’? Her har biblioteket en afgørende rolle at spille, men ikke alene. Der skal tænkes stort, og helt andre ressourcer allokeres, mente folketingspolitiker Mogens Jensen (A), MF, kulturordfører.

– Virkeligheden venter ikke. Vi er dog enige om en ting: Vi skal være offensive i tilgangen til bibliotekets fremtid og lovtjekket. Vi skal prøve at mestre og forholde os til virkelighedens udfordringer, også til spørgsmål som retten til privatliv i en digital verden. Her har bibliotekerne en vigtig rolle at udfylde på linje med f.eks. læsning og læselyst, mente DB formand Steen Bording Andersen (A), kulturudvalgsformand, Aarhus.

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...