Det nye BIBLIOTEKSRUM

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 juni, 2018

I den politiske debat fredag den 13. april – efter en række indspark om biblioteket som værdiskaber – udfordrede journalist og dagens moderator, Niels Krause-Kjær, et panel på scenen bestående af kommunalpolitikere fra Odense, Aarhus og værtsbyen Herning samt et medlem af Folketingets kulturudvalg.

– Skal bibliotekerne overleve og deres vigtige rolle styrkes, skal debatten om deres udvikling suppleres op, og de unge inddrages, så vi ikke rammer forkert. Det handler om udvikling. Vi skal bevæge os henimod øget fokus på demokratiforståelse, biblioteket som mødested, sted for berigelse og inspiration, fastslog DB’s nye politiske næstformand Jane Jegind (V), rådmand i Odense.

I forhold til ministerens lovtjek lød opfordringen fra Johs. Poulsen (B), kulturudvalgsformand i Herning: Drop evt. forhastede små lovjusteringer. Sæt i stedet – i DB og i KL – en offensiv dagsorden for, hvad biblioteket skal være i fremtiden og overlad ikke medieudviklingen til de kommercielle aktører.

– Vi har et kæmpeproblem med de kommercielle giganter, når vi taler fælles rum og digitale infrastrukturer. Plus det, at samme giganter hiver ressourcer ud af det danske samfund, som ellers kunne bruges til at fremme dansk indhold og vores kommunikation med hinanden.

Hvilket samfund vil vi ha’? Her har biblioteket en afgørende rolle at spille, men ikke alene. Der skal tænkes stort, og helt andre ressourcer allokeres, mente folketingspolitiker Mogens Jensen (A), MF, kulturordfører.

– Virkeligheden venter ikke. Vi er dog enige om en ting: Vi skal være offensive i tilgangen til bibliotekets fremtid og lovtjekket. Vi skal prøve at mestre og forholde os til virkelighedens udfordringer, også til spørgsmål som retten til privatliv i en digital verden. Her har bibliotekerne en vigtig rolle at udfylde på linje med f.eks. læsning og læselyst, mente DB formand Steen Bording Andersen (A), kulturudvalgsformand, Aarhus.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...