Det nye BIBLIOTEKSRUM

Skrevet af

13. juni, 2018

I den politiske debat fredag den 13. april – efter en række indspark om biblioteket som værdiskaber – udfordrede journalist og dagens moderator, Niels Krause-Kjær, et panel på scenen bestående af kommunalpolitikere fra Odense, Aarhus og værtsbyen Herning samt et medlem af Folketingets kulturudvalg.

– Skal bibliotekerne overleve og deres vigtige rolle styrkes, skal debatten om deres udvikling suppleres op, og de unge inddrages, så vi ikke rammer forkert. Det handler om udvikling. Vi skal bevæge os henimod øget fokus på demokratiforståelse, biblioteket som mødested, sted for berigelse og inspiration, fastslog DB’s nye politiske næstformand Jane Jegind (V), rådmand i Odense.

I forhold til ministerens lovtjek lød opfordringen fra Johs. Poulsen (B), kulturudvalgsformand i Herning: Drop evt. forhastede små lovjusteringer. Sæt i stedet – i DB og i KL – en offensiv dagsorden for, hvad biblioteket skal være i fremtiden og overlad ikke medieudviklingen til de kommercielle aktører.

– Vi har et kæmpeproblem med de kommercielle giganter, når vi taler fælles rum og digitale infrastrukturer. Plus det, at samme giganter hiver ressourcer ud af det danske samfund, som ellers kunne bruges til at fremme dansk indhold og vores kommunikation med hinanden.

Hvilket samfund vil vi ha’? Her har biblioteket en afgørende rolle at spille, men ikke alene. Der skal tænkes stort, og helt andre ressourcer allokeres, mente folketingspolitiker Mogens Jensen (A), MF, kulturordfører.

– Virkeligheden venter ikke. Vi er dog enige om en ting: Vi skal være offensive i tilgangen til bibliotekets fremtid og lovtjekket. Vi skal prøve at mestre og forholde os til virkelighedens udfordringer, også til spørgsmål som retten til privatliv i en digital verden. Her har bibliotekerne en vigtig rolle at udfylde på linje med f.eks. læsning og læselyst, mente DB formand Steen Bording Andersen (A), kulturudvalgsformand, Aarhus.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...