Digital hele livet – Norsk strategi

Digital hele livet. Foto: colourbox.no.

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Det skal være lettere at styrke sine digitale kompetencer i nabolandet Norge. Man anslår, at omkring 600.000 mennesker er digitalt udfordrede.

I Norge arbejder regering og kommuner aktivt med at “mot-virke digitalt utenforskap” på baggrund af regeringsstrategien ”Digital hele livet” fra 2021.

Som strategien påpeger
”Digitaliseringen i samfundet går hurtigt og bidrager til at forenkle hverdagen for de fleste. Med digitaliseringen er der skabt gode og moderne tjenester, som betyder at man slipper for at vente og stå i kø på de offentlige kontorer.”
Men ikke alle nordmænd er med.

Nu skal man lave en konkret handlingsplan, oplyser Ann Berit Hulthin, generalsekretær i Norsk Bibliotekforening.
”KS (Kommunenes Sentralforbund) har udarbejdet en oversigt til kommunerne om, hvordan man kan komme i gang med arbejdet.”

Digihjelpen er en nethåndbog ment som hjælp til kommuner, der skal til at udvikle eller videreudvikle vejledningstilbud i grundlæggende digitale kompetencer til borgerne. Også bibliotekerne er inddraget, ks.no/digihjelpen.

Undgå digitalt ”utenforskap”

De fleste nordmænd er ifølge strategien digitale, men ikke alle. Norge ligger i toppen i verden, når det kommer til adgang til IKT-udstyr og brug af internettet. 92% af befolkningen i alderen 9 til 79 år bruger internettet dagligt ifølge Statistisk Sentralbyrå, og hele 99% angiver, at de har mobiltelefon. Alligevel betyder de høje tal ikke, at alle så også kan klare og begå sig online, når det drejer sig om f.eks. offentlige digitale tjenester. Selv om man behersker Facebook og WhatsApp, kan man have store problemer med andre digitale løsninger. Cirka 14% af den norske befolkning over 16 år har ingen eller lave digitale færdigheder, siges det. Det er 600.000 mennesker, og samtidig digitaliseres Norge.

Målet med indsatsen er derfor at sikre, at alle borgere har tilstrækkelige digitale kompetencer til at deltage i samfundet på et ligeværdigt grundlag.

Ligeværdig deltagelse

Strategiens mål, de overordnede tiltag og indsatsområder, skal bidrage til at alle borgere får mulighed for at tilegne sig de grundlæggende færdigheder, som er nødvendige for at bruge digitale værktøjer og de mest centrale digitale tjenester og løsninger fra stat, kommune og erhvervsliv.

Initiativer må, hedder det i strategien, bygge på en fælles forståelse af, at visse centrale forudsætninger må ses som og være basis for at sikre indbyggerne en ”fullverdig” deltagelse i det digitale samfund. Fem forskellige forudsætninger skal medtænkes og sikre bredere digital deltagelse: Digital dømmekraft, brugervenlige digitale tjenester, grundlæggende digitale færdigheder, tilgængeligt IKT-udstyr og nettilgang.

Regeringen i Norge har arbejdet med at skabe øget digital deltagelse siden 2014. Men indsatsen har primært været rettet mod ældre og de udsatte grupper i samfundet, som f.eks. mennesker, som står uden for arbejdsliv og uddannelse samt immigranter fra ikke-vestlige lande. Men dette fokus udvides med strategien, fordi andre også oplever digitale forhindringer og har svært ved at klare sig online.

Med overgangen til MitID og den noget kaotiske situation omkring den ny tjeneste in mente, skal en ny dansk regering måske overveje at hente inspiration i Norge.

Se mere og hent strategien.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...