Digitaliseringen – det største dannelsesprojekt i nyere tid!

Skrevet af

Hellen Niegaard

16 juni, 2014

Alle borgere i Danmark skal fra november 2014 have en digital postkasse, når de skal kommunikere med det offentlige, men langt fra alle føler sig klar til denne nye digitale virkelighed. Det handler om at lære det nye sprog, nye dialogformer og redskaber at kende. Det er ikke digitaliseringen i sig selv, som er interessant, det er de redskaber, den giver os til at nå et andet sted hen. Som menneske og som borger, og så vi kan bygge nogle af de fællesskaber, som er fundamentale for os alle sammen. Vi skal ikke bare gøre det samme, som vi gør i papirformat, digitaliseringen giver os mulighed for at tænke anderledes og til at tænke sammen på tværs. Vi kan lære af bl.a. jeres, bibliotekernes stærke NemID-læring og vejledning. Vi kan tænke biblioteket ind i mange andre dialoger.

I er sat i verden til at åbne døre. I er nogle af de første og de bedste til at give borgere, der ikke lige selv har styr på det hele, en vejledning på en åben og menneskelig facon, og I er i kontakt med både borgere og frivillige og andre aktører. I har en fremragende record bagud og en meget, meget lovende fremtid. De fantastiske løsninger kommer, når IT-folkene, det offentlige og I begynder at tale sammen. Indenrigsministeren er vis på, at de mange som har søgt undtagelse for digital kommunikation med det offentlige fra november, nok skal finde ud af det og dukke op med tiden. Det skal nok komme.

Sådan lød de indspark og takter blandt andet, som Margrethe Vestager, radikal økonomi- og indenrigsminister, slog an ved den store digitaliseringskonference på Vartov den 24. april.

Mødet blev fulgt op af en opfordring fra Steen B. Andersen, DBs formand: Jeg appellerer til, at der fra politisk side, både lokalt og nationalt, allokeres de nødvendige ressourcer, så alle kan få den hjælp der behøves i den nye digitale virkelighed.

Konferencen var arrangeret af DB i samarbejde med KnudsenSyd og biblioteker & borgerservice i Billund, Kerteminde, Nordfyn, Næstved, Skanderborg, Stevns og Vesthimmerland.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...