Dokk1 udlejning ulovlig

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 oktober, 2015

Undervejs i finansieringsprocessen for Dokk1 vedtog Aarhus byråd at udvide byggeriet af et nyt bibliotek og borgerservice på havnen med 10.000 ekstra kvadratmeter for ad den vej at medfinansiere Aarhus’ mest prestigiøse kommunale kulturprojekt i mange år. Det giver nu problemer.

Da bl.a. nogle medier og enkelte politikere tidligere satte spørgsmålstegn ved denne model, blev sagen tjekket i Statsforvaltning Midtjylland. Her kunne man i april 2013 meddele, at kommunen ikke ville bryde loven ved at bygge mere, end man selv havde brug for og udleje den ekstra plads.

Den vurdering har Social- og Indenrigsministeriet nu afvist. Der henvises til, at en kommune ikke må overdimensionere et kommunalt byggeri uden konkrete kommunale formål. Noget sent må man sige. Sagen blev indbragt for ministeriet for to et halvt år siden, lyder det fra kommunens forundrede stadsdirektør, Niels Højberg, 29. september i Aarhus Stiftstidende. Ifølge avisen fastslår Social- og Indenrigsministeriets udtalelse, at Aarhus Kommune skal bruge Dokk1 selv eller sælge de ledige kvadratmeter.

Hvad nu? På spørgsmålet fra Danmarks Biblioteker fortæller Rolf Hapel, forvaltningschef, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune: ”Der er kontakt på højt niveau med Social- og Indenrigsministeriet, og det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvordan udfaldet bliver. Generelt kan man sige, at et evt. salg af udlejningslokalerne ikke vil besværliggø-res af, at der er indgået lejeaftaler – snarere tværtimod. Erhvervslejemål er i den henseende anderledes end boliglejemål, hvor det oftest er en ulempe at sælge en bolig med eksisterende lejemål. Til gen-gæld vil et frasalg af de pågældende lejemål jo forhindre den overgang til kommunal anvendelse på langt sigt, som jo hele tiden har været hensigten. Kommunen ville jo i så fald være tvunget til at skulle tilbagekøbe de pågældende arealer til en pris, det næppe vil være muligt at betale.”

Det kan tilføjes, at kommunen i dag selv benytter 2.000 af de ekstra kvadratmeter, så der vil i givet fald blive tale om salg af omkring 8.000 kvadratmeter.

OBS – Alt er nu på plads!
"
Vi har været i kontakt med ministeriet. Her mener man nu, at vi i Aarhus godt kan fortsætte udlejningen til private", oplyser Steen B. Andersen, socialdemokraisk medlem af Aarhus Byråd og formand kommunens Kulturudvalg, den 21. oktober til Danmarks Biblioteker. Det sker naturligvis på markedsvilkår, hvilket det i øvrigt hele tiden har gjort. Formanden er godt tilfreds med med, at 'den ærgerlige plet' nu er fjernet.
Tilføjelse til online-artiklen, red.
 

Læs anmeldelser af bibliotek og bygning side 10-15 i DB nr. 5, 2015.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...