DOKK1

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 august, 2015

Under bevågenhed fra pressen, en gedigen stime honoratiores og byrådsmedlemmer flankeret af mange hundreder af tilskuere i alle aldre på og omkring kæmpetrappen op til indgangen, kunne Dronning Margrethe og borgmester Jacob Bundsgaard kl. 11 sammen åbne pakken.

Med et let og et kongeligt træk i en kolossal stor sløjfe lavet af 80 meter kongeblåt silkestof og placeret over hovedindgangen, blev der adgang til herlighederne i Nordeuropas mest fremadrettede biblioteksbyggeri i nyere tid.

Solskin, dronninge-gong og gudfædre på stribe
Samtidig afbrød fint solskin flere dages regnvejr og gjorde dagen ekstra festlig. Det var heldigt, for på en mobil scene på Europa Plads ved trappens fod diverterede Aarhus Jazz Orchestra det talstærke publikum med My way og andre Sinatra-numre inden disse afløstes af mere rocket musik. Hendes Majestæt fik en særrundvisning, hvorefter dronningen tilsluttede sig de øvrige gæster på toppen af Rampen med direkte udsigt til de store legedyr, Bjørnen og Dragen, på balkonplatformen uden for og til Dannebrog ved kajen over for. Og folket kom ind. Og de heldige allerforrest kunne kigge med op til åbningsceremonien.

Ved kunstværket Gongen øverst for Rampen lagde Aarhus socialdemokratiske borgmester Jacob Bundsgaard ud med en formel åbnings- og festtale. Som i alle rigtige eventyr talte herefter tre af byggeriets gudfædre og bagmænd. Først Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania og dernæst de to rådmænd Kristian Würtz og Rabih Azad-Ahmad.

Kronen på værket og afslutningen på den mere formelle del af festlighederne var uropførelsen af Dokk1 – Watermusic 2015, et sprudlende musikstykke inspireret af så forskellige elementer som Händels barokmusik, byens historie fra vikingernes Aros til havnebyen Aarhus og af Gongen. Herefter væltede det halve af Aarhus ind ad dørene. Den store interesse holdt sig ugen igennem, hvor dagene var fyldt med festindslag af mange arter og for alle aldre. Og som i et rigtigt eventyr forlyder det, at det er de fortsat.

Trekvart milliard til ambitiøs byudvikling
Realdanias Jesper Nygård var begejstret for byens nye samlingssted og dets rolle som del af et stort byudviklingsprojekt. “Et nyt centrum i Aarhus er ved at tage form her, hvor vikingeskibene engang blev trukket op på stranden langs åens bredder. Og Dokk1 er et meget stort og vigtigt skridt på vejen med alle de muligheder, som huset byder på. Det er borgernes hus – et dynamisk og inspirerende sted fyldt med tilbud og faciliteter.”

Realdania har samlet set bidraget med knap 700 mio. kroner. Dels til byggeriets fuldautomatiske parkeringsanlæg, dels til åbningen af den sidste bid af åen til Europa Plads og infrastrukturen rundt om bygningen. “Og vi er meget stolte over muligheden for gennem dette partnerskab med Aarhus Kommune at bringe by, borgere og bugt sammen igen”, lød det. Realdania-direktøren takkede alle de mange involverede byggepartnere for et godt samarbejde. For projekter “i denne skala og med så høje ambitioner kræver tætte og tillidsfulde relationer”. Alt i alt an-slås det, at byggeriet har kostet omkring 2,5 mia. kroner.

Forvandling af indre havn til nyt byrum
Rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (A), fortalte om den store og fortsatte omlægning af åen og indre havn – tidligere en industrihavn – der skal åbne havnens nye pladser og byrum op og binde dem sammen med byen. Vi har fået “en helt ny bydel på havnen, som inviterer til både ophold, aktiviteter og leg. Noget som alle byens borgere og gæster får glæde af”, spåede Kristian Würtz. Forvandlingen er ikke overstået, mange projekter følger f.eks. letbanen mellem Grenå og Odder, der åbnes i Kulturbyåret 2017.

Herudover fremhævede rådmanden de klimamæssige forbedringer, der var lavet i samme hug. En sluse og et usynligt dige, som kan være med til at skærme midtbyen bedre mod skybrud og eventuelle kommende oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Med de mange nye havneaktiviteter og nedlæg-gelse af p-pladser på området har Aarhus sammen med RealDania Byg etableret et fuldautomatisk p-anlæg med adgang i stue-etagen og opbevaring under jorden. “Med plads til knap 1.000 biler i tre etager er der tale om Europas største fuldautomatiske parkeringsanlæg”, lød det stolt fra rådmanden.

En docking-station for mennesker og idéer
Folkebiblioteker har i generationer spillet en vigtig rolle som sted for deling af viden – og som stedet, hvor viden gøres tilgængelig for alle uanset baggrund og forudsætninger, fremhævede kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (B) i åbningens sidste tale. “Steder hvor vores demokrati og kultur opleves og udvikles”.

En dok forbindes traditionelt med noget maritimt og passer perfekt her på havnen med den fantastiske biblioteksudsigt. Men i “ – nutidens sprog er en dock noget helt andet. Moderne computere er forsynet med en docking-station. Et samlingspunkt. Et sted der forbinder og skaber sammenhæng. Det er også visionen for Dokken. Den skal være en docking-station for mennesker og idéer. Et samlingspunkt for demokratiet. I et demokrati og vel-færdssamfund er det ikke vores baggrund, der skal bestemme vores muligheder, men de valg vi selv træffer – på et oplyst grundlag”, sagde rådmanden, inden han præsenterede husets mest utraditionelle kunstværk: Gongen af Kirstine Roepstorff. En 7,5 meter lang rørklokke i bronze forbundet med fødeafdelingen på Skejby Sygehus. Når nybagte forældre her trykker på en særlig knap, lyder rørklokken midt inde i Aarhus, og alle kan høre, at en lille, ny århusianer er kommet til verden. Rabih Azad-Ahmad inviterede herefter Dronning Margrethe til at indvie Gongen som symbol på Dokkens fødsel.

– Den internationale åbning finder sted 12. september som optakt til NEXT LIBRARY. Den internationale bibliotekskonference samler hundredvis af gæster, varer flere dage og slutter 15. september.

– I næste nummer af Danmarks Biblioteker (5/2015) anmeldes byggeriet af arkitekt Thomas Mølvig, og biblioteksindretning og service af undertegnede.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...