Dokumentarfilm i Danmark

Skrevet af

Kim Kaulbach, Martin Lundsgaard-Leth

22 april, 2014

Dansk film er i år nomineret til hele tre Oscars. Thomas Vinterbergs “Jagten” er nomineret som bedste udenlandske film, Anders Walter står for en oscar-nominering i kortfilmskategorien for sin “Helium”, mens Joshua Oppenheimers “The Act of Killing” er med i klassen for bedste dokumentar.

Hvor det ikke er svært at få publikum til almindelige spillefilm, kan det ofte knibe med at få udbredt kendskabet til de mange kort- og dokumentarfilm, der hvert år laves på vore kanter.

På Ikast-Brande Bibliotek besluttede vi i foråret 2013 som noget nyt at slå et slag for dokumentarfilmen. Netop ud fra en betragtning om, at mange af de fine danske dokumentarfilm gerne må komme lidt mere frem i rampelyset. I modsætning til situationen for spillefilm, hvor der efterhånden findes mange muligheder ud over et biografbesøg via et utal af nye TV-kanaler og streaming-services.

Start med indspark fra Filminstituttet
Vi lagde ud med et par spæde forsøg på Torvet, et åbent areal midt i vores nyindrettede og moderniserede Ikast Bibliotek, med de to film “Jeg hader ADHD” og “Portræt af Gud”. Til den første deltog moderen til en af filmens medvirkende med oplæg, og til den anden bad vi en lokal præst komme med et oplæg.

Faktisk var den førstnævnte filmvisning så stor en succes, at vi måtte lave en ekstra forevisning, hvilket var med til at give os det endelige skub til at prøve kræfter med en egentlig dokumentarfilmklub.

Senere på året hentede vi yderligere inspiration til klubben, da Vejle Centralbibliotek lagde lokale til et arrangement afholdt af Det Danske Filminstitut med titlen “Dokumentarklubber på bibliotekerne”. Med Filminstituttets præsentation og med erfaringer fra biblioteker, der allerede er i gang med dokumentarfilmklubber, fik vi nye idéer til vores filmklub.

Instruktør-besøg
I Vejle vistes en ny dokumentarfilm “En god død” af den i Danmark bosatte instruktør Estephan Wagner. Det er en gribende og velfortalt skildring af nogle kvinders sidste dage på hospice. Så gribende og engagerende, at vi fik lyst til at lade den være den officielle åbningsfilm for Ikast-Brande Biblioteks Dokumentarfilm-klub.

Vi opsøgte derfor Estephan Wagner, der var meget interesseret i at komme til Ikast. Herefter gik det slag i slag med organiseringen. I stedet for at vise filmen på biblioteket valgte vi nu at lave en aftale med den lokale biograf. Ligeledes var det oplagt at invitere kommunens Ældreområde med som samarbejdspartner. Det ville Ældreområdet gerne, hvorefter der med stor entusiasme blev reklameret for filmen på ældrecentre, hjemmeplejen og for de ansatte inden for sundhedsområdet generelt.

Filmklubbens fremtid
Bibliotekets Dokumentarfilmklub fik altså en start over al forventning. Takket være god sparring med Carsten Olsen, konsulent ved Det Danske Filminstitut, vore gode lokale samarbejdspartnere og PR i form af både annoncer og direct-mail omkring premieren på klubben, blev biografen fyldt til sidste sæde.

Naturligvis ved vi godt, at ikke alle film kan skabe så stor en interesse. Tanken er derfor, at vi skal veksle mellem forevisninger med instruktørbesøg i den lokale biograf og mindre film med eller uden lokale oplægsholdere og blot snak i bibliotekets eget, mere intime rum.

Filminstituttets nye tiltag med at sende instruktøren på turne med sin film, håber vi, også kan blive en fast størrelse. En idé, der derudover kunne være værd at afprøve, var, at tilrettelægge tilbudspakker med nye dokumentarfilm og instruktører efter samme model, som Litteratursiden i dag benytter med annoncering af en serie af månedens bog i arbejdet med at fremme faglitterære forfattere.

Det er bare med at komme i gang, der er lokal interesse for dokumentarfilmene. Det Danske Filminstitut har masser af idéer og stiller på Filmstriben.dk mange nye og gamle kort- og dokumentarfilm til rådighed.

Det Danske Filminstitut: www.dfi.dk/Nyheder/Nyheder-til-biblioteker/DOKUMENTAR-klubber.aspx.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...