e-Action nu! Fra EBLIDA-Naple konferencen 2012 i København

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2012

Dagene igennem både på formøder, council og især på hovedkonferencen fredag førte de mange deltagere fra hele Europa en til tider noget ophidset debat om, hvordan vi sikrer borgerne adgang til information og viden, når bøgerne bliver digitale. Hvor hverken borgere eller biblioteker kan ‘købe’ selve e-bogen, men kun kan købe licens til at bruge den, så længe forlaget giver adgang.

Det er disse helt centrale spørgsmål, vi skal have løst ifølge konferencens to hovedtalere, parlamentsmedlem Tarja Cronberg, og den internationalt kendte blogger og aktivist, Cory Doctorow. Efter de to fremragende hovedtaler gik de begge ind i formiddagens store paneldebat om bogverdenens aktører og deres vilkår i det nye mediebillede sammen med Gerald Leitner, afgående EBLIDA formand, Maria Antonia Carrato, Naple-Forums formand, og to andre centrale aktører, Fergal Tobin, De europæiske forlæggeres formand samt John McNamee, De europæiske boghandleres formand.

Efter en livlig debat og udveksling af synspunkter med både panel og salen om copyright og e-bogsaftaler mv. blev Fergal Tobin drevet ud i strid modvind. Forlæggerforeningens formand, tydeligvis noget pikeret over Doctorows beskrivelse af forlæggerne som vor tids sande pirater, afstod på vegne af forlæggerne fra et reelt udspil og vægrede sig ved at give tilsagn om biblioteksrelevante modeller og aktiv medvirken til den nødvendige dialog om en løsning på e-bogsfeltet. Det blev trods flere både diplomatiske og mere konfronterende kommentarer ved vage udsagn om ‘ønsker om samarbejde’.  Siden fulgte fire interaktive workshops, omtalt side 5.

Resultatet
Skønt der, som forventeligt, ikke kom endelige løsninger på de store problemområder, så blev konferencens deltagere på EBLIDAs opfordring enige om en ny vej fremad og om nye konkrete mål. Under EBLIDAs nye e-actiongruppe, der i lighed med konferencens formiddagspanel også vil omfatte alle aktører, skal der tages fat på både en kortsigtet og en langsigtet strategi.

Ifølge “An e-book policy for libraries in Europe”, et nyt såkaldt position paper vedtaget i København, vil og skal EBLIDA arbejde for: A. A memorandum of understanding with the Federation of European Publishers for “Fair Licensing Models” – på kort sigt.
B. An updating of the copyright regime for e-books, e-lending and e-content in order to enable libraries to continue to perform their services for all European citizens – på længere sigt.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...