e-Action nu! Fra EBLIDA-Naple konferencen 2012 i København

Skrevet af

15. juni, 2012

Dagene igennem både på formøder, council og især på hovedkonferencen fredag førte de mange deltagere fra hele Europa en til tider noget ophidset debat om, hvordan vi sikrer borgerne adgang til information og viden, når bøgerne bliver digitale. Hvor hverken borgere eller biblioteker kan ‘købe’ selve e-bogen, men kun kan købe licens til at bruge den, så længe forlaget giver adgang.

Det er disse helt centrale spørgsmål, vi skal have løst ifølge konferencens to hovedtalere, parlamentsmedlem Tarja Cronberg, og den internationalt kendte blogger og aktivist, Cory Doctorow. Efter de to fremragende hovedtaler gik de begge ind i formiddagens store paneldebat om bogverdenens aktører og deres vilkår i det nye mediebillede sammen med Gerald Leitner, afgående EBLIDA formand, Maria Antonia Carrato, Naple-Forums formand, og to andre centrale aktører, Fergal Tobin, De europæiske forlæggeres formand samt John McNamee, De europæiske boghandleres formand.

Efter en livlig debat og udveksling af synspunkter med både panel og salen om copyright og e-bogsaftaler mv. blev Fergal Tobin drevet ud i strid modvind. Forlæggerforeningens formand, tydeligvis noget pikeret over Doctorows beskrivelse af forlæggerne som vor tids sande pirater, afstod på vegne af forlæggerne fra et reelt udspil og vægrede sig ved at give tilsagn om biblioteksrelevante modeller og aktiv medvirken til den nødvendige dialog om en løsning på e-bogsfeltet. Det blev trods flere både diplomatiske og mere konfronterende kommentarer ved vage udsagn om ‘ønsker om samarbejde’.  Siden fulgte fire interaktive workshops, omtalt side 5.

Resultatet
Skønt der, som forventeligt, ikke kom endelige løsninger på de store problemområder, så blev konferencens deltagere på EBLIDAs opfordring enige om en ny vej fremad og om nye konkrete mål. Under EBLIDAs nye e-actiongruppe, der i lighed med konferencens formiddagspanel også vil omfatte alle aktører, skal der tages fat på både en kortsigtet og en langsigtet strategi.

Ifølge “An e-book policy for libraries in Europe”, et nyt såkaldt position paper vedtaget i København, vil og skal EBLIDA arbejde for: A. A memorandum of understanding with the Federation of European Publishers for “Fair Licensing Models” – på kort sigt.
B. An updating of the copyright regime for e-books, e-lending and e-content in order to enable libraries to continue to perform their services for all European citizens – på længere sigt.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...