e-Action nu! Fra EBLIDA-Naple konferencen 2012 i København

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2012

Dagene igennem både på formøder, council og især på hovedkonferencen fredag førte de mange deltagere fra hele Europa en til tider noget ophidset debat om, hvordan vi sikrer borgerne adgang til information og viden, når bøgerne bliver digitale. Hvor hverken borgere eller biblioteker kan ‘købe’ selve e-bogen, men kun kan købe licens til at bruge den, så længe forlaget giver adgang.

Det er disse helt centrale spørgsmål, vi skal have løst ifølge konferencens to hovedtalere, parlamentsmedlem Tarja Cronberg, og den internationalt kendte blogger og aktivist, Cory Doctorow. Efter de to fremragende hovedtaler gik de begge ind i formiddagens store paneldebat om bogverdenens aktører og deres vilkår i det nye mediebillede sammen med Gerald Leitner, afgående EBLIDA formand, Maria Antonia Carrato, Naple-Forums formand, og to andre centrale aktører, Fergal Tobin, De europæiske forlæggeres formand samt John McNamee, De europæiske boghandleres formand.

Efter en livlig debat og udveksling af synspunkter med både panel og salen om copyright og e-bogsaftaler mv. blev Fergal Tobin drevet ud i strid modvind. Forlæggerforeningens formand, tydeligvis noget pikeret over Doctorows beskrivelse af forlæggerne som vor tids sande pirater, afstod på vegne af forlæggerne fra et reelt udspil og vægrede sig ved at give tilsagn om biblioteksrelevante modeller og aktiv medvirken til den nødvendige dialog om en løsning på e-bogsfeltet. Det blev trods flere både diplomatiske og mere konfronterende kommentarer ved vage udsagn om ‘ønsker om samarbejde’.  Siden fulgte fire interaktive workshops, omtalt side 5.

Resultatet
Skønt der, som forventeligt, ikke kom endelige løsninger på de store problemområder, så blev konferencens deltagere på EBLIDAs opfordring enige om en ny vej fremad og om nye konkrete mål. Under EBLIDAs nye e-actiongruppe, der i lighed med konferencens formiddagspanel også vil omfatte alle aktører, skal der tages fat på både en kortsigtet og en langsigtet strategi.

Ifølge “An e-book policy for libraries in Europe”, et nyt såkaldt position paper vedtaget i København, vil og skal EBLIDA arbejde for: A. A memorandum of understanding with the Federation of European Publishers for “Fair Licensing Models” – på kort sigt.
B. An updating of the copyright regime for e-books, e-lending and e-content in order to enable libraries to continue to perform their services for all European citizens – på længere sigt.

Hver 5. dansker i digitalt limbo

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen. Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader ...

Vi skal til valg

LEDER Ethvert valg er en fejring af demokratiet. Derfor skal vi selvfølgelig byde folketingsvalget velkommen. Også selvom det betyder, at en række politiske forlig indgået hen ...