EBLIDA til kamp for Ukraine

Skrevet af

Andrew Cranfield

11 april, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Støtte & Best Practice indsats: Sjældent har man set den internationale bibliotekssektor være så hurtigt ude med støtteerklæringer i forbindelse med en international krise og en væbnet konflikt, som tilfældet er med Ukraine. Der gik ikke mange dage efter Ruslands invasion af Ukraine inden EBLIDA, NAPLE og PL2030 udsendte en fælles erklæring, hvor de tre biblioteksorganisa- tioner opfordrede de europæiske biblioteker til at tage varmt imod kommende flytninger fra Ukraine og skabe ‘safe spaces’ for de mange, som er fordrevet fra deres hjemland.

Ud over adgang til bøger, andre materialer, information og uddannelse, opfordres bibliotekerne til at have et specielt fokus på børn og unge og til at tilbyde kurser og undervisning i det lands sprog, hvor man er flygtet til.

I rollen som det europæiske biblioteksvæsenets knudepunkt har EBLIDA etableret en hjemmeside med gode eksempler på, hvordan bibliotekerne kan hjælpe de mange flygtninge, som er på vej væk fra Ukraine. Tanken er at samle og dele gode idéer, generere eksempler af best practice samt give mulighed for at stille spørgsmål til, hvad andre gør.

På EBLIDA’s hjemmeside, eblida.org, findes der allerede en række eksempler på, hvordan bibliotekerne kan involvere sig, en liste over de mange støtteerklæringer fra biblioteksorganisationer og institutioner rundt om i Europa og diverse støtteerklæringer på tværs af det europæiske bibliotekslandskab inkl. den fælles nordiske, hvor Danmarks Biblioteksforening med medunderskrivere. Listen er på ingen måde komplet og der eksisterer også de sædvanlige sprogbarrierer, men ikke desto mindre giver det biblioteksorganisationer og institutioner med base i Europa et sted at hente inspiration fra og få en fornemmelse for, at bibliotekernes rolle og værdier bringes i spil i forhold til den tragiske situation i Ukraine.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...