Egedal: Hold hjernen i gang og sæt fokus på vores Natur og Kultur

Skrevet af

Ditte Marie Nesdam-Madsen

9 december, 2020

To fluer med et smæk – Egedal Bibliotekerne kombinerer med held natur- og kulturoplevelser med sundhed for borgerne.

Her i efteråret som i sensommeren har Egedal bibliotekerne haft særligt fokus på naturen med en række forskelligartede arrangementer under temaet ‘den danske natur’. Målet for arrangementerne er at undersøge forbindelsen mellem menneske, litteratur, kultur og natur – og hvordan litteratur og natur kan berige hinanden. Det sker med to projekter – nemlig Vores natur og Hold hjernen frisk, der inddrager en bred række af samarbejdspartnere på tværs af kommunen.

Naturen og dens ressourcer
Klima- og miljøspørgsmål har uanset coronatid hele verdens bevågenhed, og ord som biodiversitet, klimamål og vild natur synes at være på alles læber. På lokalplan ser man også større interesse for de lokale naturområder og brugen af dem – noget, der blev forstærket under nedlukningen af de fleste arbejdspladser og institutioner under den værste del af forårets corona-epidemi, hvor naturen synes at være manges ‘helle’.

2020 er som bekendt udnævnt til naturens år og året, hvor kampagnen Vores natur vil gøre danskerne mere nysgerrige på den danske natur, som er lige på den anden side af hækken.  Temaet Vores natur er derfor i år bibliotekernes årlige temasamarbejde mellem landets biblioteker, DR, Friluftsrådet, De Naturhistoriske Museer og Naturstyrelsen og er en national kampagne.

Vores Natur
På Egedal Bibliotekerne vil vi gerne inspirere alle til at komme ud og udforske, opleve og tage aktivt del i naturen og har gjort det på forskellig vis.

I biblioteksudlånet kan man finde materialer om natur, dyre- og planteliv, klimaspørgsmål, skønlitterære værker med naturtema, havebøger og naturpoesi. Der er plads til leg og fordybelse i ‘skoven’ i vores skovudstilling, og derudover har vi inddraget naturen i forbindelse med flere arrangementer, hvor højtlæsning er foregået i naturen eller på steder, som litteraturen handler om.

Der har været noget for alle – børnefamilierne, som oplevede den natmørke skov med en naturvejleder, biblioteksansatte og frivillige spejdere; de haveinteresserede, som fik en indførsel i, hvordan man kan få vild natur ind i havens bede og i ens daglige bevidsthed gennem litteratur og poesi; til de litterært-lokalt interesserede, som kom på gåtur med forfatteren Dy Plambeck i hendes barndoms landskab og ikke mindst for dem, der var interesserede i den japanske tradition skovbadning, der er lige dele afstresning og meditation i skovens ro.

Hold din hjerne i gang
I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Mange får derfor flere aktive år, efter de går på pension. Men hvordan holder vi vores hjerne frisk så længe som muligt? Forskning viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer; og det er aldrig for sent at gå i gang! Derfor deltager Egedal Bibliotekerne i et innovativt pilotprojekt, som støttes af Nordea-fonden. Projektet hedder Hold Hjernen Frisk og skal omsætte forskningsbaseret viden til konkrete aktiviteter, der kan inspirere seniorer til at holde hjernen frisk – hele livet.

I det 3-årige projekt, Hold Hjernen Frisk, vil projektpartnerne DGI, Slots- og Kulturstyrelsen, Sangens Hus og Dansekapellet omsætte forskningsbaseret viden til engagerende og fællesskabsskabende aktiviteter for seniorer omkring pensionsalderen og udbrede eksisterende viden i forskellige formater. DGI leder projektet på det nationale plan.

Vandreture med KulTur
Som en del af dette DGI-ledte projekt kan lokale seniorer i alderen 60-75 år lade sig udfordre af bevægelse, hjernegymnastik og et nyt fællesskab i projektet KulTur  – hold hjernen frisk, der løb fra 18. august til 13. oktober med otte faste mødegange og en afsluttende felttur til Karen Blixen Museet. Temaet – forholdet mellem natur, litteratur/kultur og menneske – foregår ude i kommunens mange grønne naturområder fra Naturpark Mølleåen i nord-øst til Kong Svends Høj i syd.

Sammen med lokale foreninger og institutioner inviterer Egedal Bibliotekerne desuden på ugentlige vandreture, hvor kultur-, natur- og sundhedsfaglige aktører deltager med aktiviteter, der holder hjernen frisk på forskellig vis. Samarbejdspartnerne tæller bl.a. Naturpark Mølleåens Venner, Egedal Arkiv & Museum, Egedal Sundhedscentre, Ældre i Bevægelse, DGI Nordsjælland, Friluftsrådet m. fl. Med KulTur ønsker Egedal Bibliotekerne at skabe grobund for nye fællesskaber på tværs af frivillige, steder og borgere, så lignende aktiviteter kan blive en del af Egedals kulturliv i fremtiden.

Naturtræning med DGI
En sudoku om dagen er fin hjernegymnastik – det er bare ikke nok. Det er vigtigt at udfordre sig selv som senior, og at gå i en gruppe, der er centreret omkring kultur- og naturoplevelser hjælper én godt på vej.

Derudover er fysisk aktivitet, oplevelser i naturen, og gode, sociale relationer en cocktail, der i den grad sætter gang i hjernen. Det var også udgangspunktet for den første kulTur, hvor de friske seniorer vandrede næsten otte km gennem skoven og langs Mølleåen i selskab med Hans Hjordt Hansen fra Naturpark Mølleåens Venner. Tre trænere fra DGI tog imod gruppen ved Kalk-gaarden til 45 minutters naturtræning, hvor balance og koncentration blev udfordret på bakker og over vandløb. 

Litteratur, natur og lokalhistorie
Programmet har budt på f.eks. fuglekig kombineret med naturpoesi, gående læseklub, forfattermøder og by-vandring med bl.a. Dorthe Nors og en vandretur på Frank Jægers digterrute.

Turene er også med til at få lært kommunens natur og lokale historie at kende. Her går en tur f.eks. til Kong Svends høj med oplæg fra Friluftsrådet og Jens Hald fra Oldtidsstifonden.

Inspiration fra forskerne
Der er masser af inspiration at hente flere steder. Center for Sund Aldring er et tværfagligt forskningscenter med deltagere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og en række hospitaler. På kortlink.dk/29d29 kan man lytte til podcasts om ældreliv før og nu. Overlæge og hjerneforsker Ellen Garde giver også en række gode råd til at holde hjernen frisk; kortlink.dk/29d2a. Vi har vandret i naturen, hørt forfatteroplæsninger i det fri, lavet naturtræning og hørt om områdets natur og byliv.

Og så er bibliotekerne klar med både inspiration og gode bøger – både om det aktive seniorliv og om vores natur.

■ Interessen for projektet var så stort et tilløbsstykke og en succes, at Vores Natur & KulTUr bliver et fast indslag i bibliotekets kulturprogram. Og som det ses på billederne fra vores projekt KulTur – hold hjernen frisk i Egedal, har der været stor tilfredshed blandt deltagerne. De har i øvrigt enstemmigt har meldt ud, at de vil deltage igen, hvis de kan.

DITTE MARIE NESDAM-MADSEN, biblioteks- og kulturmedarbejder, Ølstykke Bibliotek/Center for By Kultur og Borgerservice

 

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...