eKurser.nu – en vigtig brik i bibliotekernes læringsindsats

Skrevet af

Sara Jørgensen

8 oktober, 2012

Hvordan ansøger man digitalt om blåt sygesikringskort? Hvordan downloader man musik til mobilen? Og hvordan kobler man en pc til en fladskærm? Dette er blot nogle få eksempler på ting, man kan lære på under 15 minutter ved at gå ind på den blot 4 måneder gamle e-læringsportal eKurser.nu.

Sjovt, nemt, vedkommende og lærerigt
eKurser.nu indeholder et bredt indhold af lette kursusforløb, som er målrettet dem, der bruger pc og internet, men som er nysgerrige efter at bruge det mere avanceret. Portalen er det sted, hvor borgerne hurtigt kan lære det, de lige står og mangler, for eksempel når man skal benytte offentlige selvbetjeningsløsninger på borger.dk, vil begynde at bruge Facebook eller lære at downloade musik og bøger.

Det skal være både sjovt og nemt. Forløbene består blandt andet af små videointroduktioner, trin for trin-guider og quizzer. Man kan oprette en personlig profil, hvor man kan se, hvilke kurser man har gennemført. Portalen giver overblik og lyst til at lære.

En læringsindsats med nationale dimensioner
eKurser.nu udbygger og udvikler folkebibliotekernes læringsindsats over for borgerne. Nu bliver læringstilbuddet også digitalt tilgængeligt, hvor der hidtil næsten udelukkende har været satset på fysiske kurser. Dermed skriver projektet sig ind i bibliotekernes indsats for at øge borgernes digitale kompetencer og mere overordnet ind i de nationale digitaliseringsstrategier.

En så stor mængde borgervendte e-kurser, samlet på ét sted med mulighed for at distribuere til et uendeligt antal sites, har allerede vist sig interessant for især nationale organisationer, som arbejder med digitalisering. Eksempelvis er der etableret et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at få e-læringsmaterialerne fra eKurser.nu integreret i Borger.dk. Ældresagen er interesseret i at markedsføre eKurser.nu som et tilbud til deres it-undervisere og medlemmer, som i stor stil efterspørger kurser i it, især inden for digitale selvbetjeningsløs-ninger.

eKurser.nu er således et glimrende værktøj til at synliggøre bibliotekets læringsindsats både lokalt og nationalt. E-kurserne kan trækkes ud og lægges f.eks. på den lokale kommunale hjemmeside som vejledning på selvbetjeningsløsningerne og kan også tilbydes andre lokale samarbejdspartnere til deres hjemmesider. Selvom e-kurserne samles i en portal, er det således tanken, at de distribueres og findes via de hjemmesider, hvor de har relevans for borgerne.

En læringsindsats, der når de mange med få midler
eKurser.nu har ikke kun national relevans. Ved aktivt at anvende og producere til eKurser.nu kan det enkelte folkebibliotek nå mange flere med færre midler. E-kurset kan stå alene og bruges af borgeren, når denne har tid og lyst, men redskabet kan også anvendes i fysiske kurser som en integreret del af undervisningen, ligesom det er en læringsressource, som personalet i det stigende antal it-caféer og i den almindelige borgerbetjening kan henvise til.

Det næste halve år er afgørende
Tilblivelsen af eKurser.nu er sket i et projektsamarbejde mellem bibliotekerne i København, Randers, Aalborg og Herning og er støttet af Kulturstyrelsens overbygningsmidler. Fra 1. juli overgik projektet til drift hos de seks centralbiblioteker, der som minimum varetager opgaven året ud.

Det næste halve år skal eKurser.nu stå sin prøve. For det første iværksættes en stor indsats for, at mange flere biblioteker og måske andre organisationer begynder at producere kursusforløb til eKurser.nu. Dette skal sikre, at portalen forbliver aktuel og opdateret med nye relevante kursusforløb for borgerne. Dernæst arbejdes via en række eksterne samarbejdspartnere på, at selve portalen, men især de enkelte e-kurser, bliver kendt og brugt af både borgere og undervisere. Når vi står ved slutningen af året skulle brugstallene gerne tale deres tydelige sprog om, at eKurser.nu er et relevant og blivende tilbud fra de danske folkebiblioteker til borgerne.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...