En bedre fremtid for børn og unge

Skrevet af

Vagn Ytte Larsen

15 juni, 2012

Biblioteker spiller en vigtig rolle for børns udvikling. Det viser alle erfaringer og mange undersøgelser underbygger dette. En af de nyeste undersøgelser er Danmarks Biblioteksforenings undersøgelse, der nu dokumenterer entydigt, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en uddannelse.

Derfor er det vigtigt at skabe og tilbyde et godt og sammenhængende bibliotekstilbud til vores børn og unge. Politisk kan dette forhold ikke understreges kraftigt nok og Danmarks Biblioteksforening vil gerne over for omverdenen nu og til stadighed sende et signal om, at alle relevante parter bør stå sammen om børn og unges hele biblioteksliv. Så børn og unge fremover får tilbudt et biblioteksmæssigt forløb, som understøtter deres mulighed for uddannelse, videnadgang og kulturoplevelse.

Vi går efter at få styrket samarbejdet på flere måder til gavn for børnene uanset, om de er på skolebiblioteket eller på folkebiblioteket. Vi har derfor på forskellig vis lagt os i selen for at skole- og folkebibliotekerne får et meget tættere samarbejde.

På kommunalt plan arbejdes der gennem dialog med de forskellige parter i biblioteks- og skolesektoren, således at der udvikles nye og frugtbare samarbejdsformer mellem de to bibliotekstyper. Ikke bare til gavn for det enkelte barn, men for hele lokalsamfundet.

Undervisningsministeriet er i gang med at revidere folkeskoleloven. Vi vil gerne opfordre til, at den tilrettes således, at den fremover også giver mulighed for at samle ledelsen af både skole- og folkebibliotekerne i folkebiblioteksregi til gavn for et mere helhedsorienteret bibliotekstilbud. Det, der rykker, er for mig at se medarbejderne. Altså når de to bibliotekstypers medarbejdere i det daglige arbejde har mulighed for at arbejde sammen omkring bibliotekstilbuddet.

Der skal også åbnes for flere eksperimenter med forskellige former for biblioteker. Naturligvis under hensyntagen til lokale forhold og den politiske dagsorden, men først og fremmest for at styrke gode rammer og vilkår for børn og unges muligheder for viden og uddannelse.

Endelig er vi internt i Danmarks Biblioteksforening som bekendt også i dialog med Kommunernes Skolebiblioteksforening om mere samarbejde mellem de to bibliotekstyper. Og selv er vi rykket tættere sammen og har nu et kontorfællesskab.

Jeg håber, at man både i kommunerne og i Undervisningsministeriet også kan se nytten af bedre og mere fleksible rammer for arbejdsfællesskabet mellem skole- og folkebibliotekerne. Til gavn for det enkelte barn og den enkelte unge – og for hele samfundet.

Børn og unge skal vi ikke konkurrere om, men sammen skabe de bedste rammer for!

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...