En bedre fremtid for børn og unge

Skrevet af

15. juni, 2012

Biblioteker spiller en vigtig rolle for børns udvikling. Det viser alle erfaringer og mange undersøgelser underbygger dette. En af de nyeste undersøgelser er Danmarks Biblioteksforenings undersøgelse, der nu dokumenterer entydigt, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en uddannelse.

Derfor er det vigtigt at skabe og tilbyde et godt og sammenhængende bibliotekstilbud til vores børn og unge. Politisk kan dette forhold ikke understreges kraftigt nok og Danmarks Biblioteksforening vil gerne over for omverdenen nu og til stadighed sende et signal om, at alle relevante parter bør stå sammen om børn og unges hele biblioteksliv. Så børn og unge fremover får tilbudt et biblioteksmæssigt forløb, som understøtter deres mulighed for uddannelse, videnadgang og kulturoplevelse.

Vi går efter at få styrket samarbejdet på flere måder til gavn for børnene uanset, om de er på skolebiblioteket eller på folkebiblioteket. Vi har derfor på forskellig vis lagt os i selen for at skole- og folkebibliotekerne får et meget tættere samarbejde.

På kommunalt plan arbejdes der gennem dialog med de forskellige parter i biblioteks- og skolesektoren, således at der udvikles nye og frugtbare samarbejdsformer mellem de to bibliotekstyper. Ikke bare til gavn for det enkelte barn, men for hele lokalsamfundet.

Undervisningsministeriet er i gang med at revidere folkeskoleloven. Vi vil gerne opfordre til, at den tilrettes således, at den fremover også giver mulighed for at samle ledelsen af både skole- og folkebibliotekerne i folkebiblioteksregi til gavn for et mere helhedsorienteret bibliotekstilbud. Det, der rykker, er for mig at se medarbejderne. Altså når de to bibliotekstypers medarbejdere i det daglige arbejde har mulighed for at arbejde sammen omkring bibliotekstilbuddet.

Der skal også åbnes for flere eksperimenter med forskellige former for biblioteker. Naturligvis under hensyntagen til lokale forhold og den politiske dagsorden, men først og fremmest for at styrke gode rammer og vilkår for børn og unges muligheder for viden og uddannelse.

Endelig er vi internt i Danmarks Biblioteksforening som bekendt også i dialog med Kommunernes Skolebiblioteksforening om mere samarbejde mellem de to bibliotekstyper. Og selv er vi rykket tættere sammen og har nu et kontorfællesskab.

Jeg håber, at man både i kommunerne og i Undervisningsministeriet også kan se nytten af bedre og mere fleksible rammer for arbejdsfællesskabet mellem skole- og folkebibliotekerne. Til gavn for det enkelte barn og den enkelte unge – og for hele samfundet.

Børn og unge skal vi ikke konkurrere om, men sammen skabe de bedste rammer for!

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...