En bedre fremtid for børn og unge

Skrevet af

Vagn Ytte Larsen

15 juni, 2012

Biblioteker spiller en vigtig rolle for børns udvikling. Det viser alle erfaringer og mange undersøgelser underbygger dette. En af de nyeste undersøgelser er Danmarks Biblioteksforenings undersøgelse, der nu dokumenterer entydigt, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en uddannelse.

Derfor er det vigtigt at skabe og tilbyde et godt og sammenhængende bibliotekstilbud til vores børn og unge. Politisk kan dette forhold ikke understreges kraftigt nok og Danmarks Biblioteksforening vil gerne over for omverdenen nu og til stadighed sende et signal om, at alle relevante parter bør stå sammen om børn og unges hele biblioteksliv. Så børn og unge fremover får tilbudt et biblioteksmæssigt forløb, som understøtter deres mulighed for uddannelse, videnadgang og kulturoplevelse.

Vi går efter at få styrket samarbejdet på flere måder til gavn for børnene uanset, om de er på skolebiblioteket eller på folkebiblioteket. Vi har derfor på forskellig vis lagt os i selen for at skole- og folkebibliotekerne får et meget tættere samarbejde.

På kommunalt plan arbejdes der gennem dialog med de forskellige parter i biblioteks- og skolesektoren, således at der udvikles nye og frugtbare samarbejdsformer mellem de to bibliotekstyper. Ikke bare til gavn for det enkelte barn, men for hele lokalsamfundet.

Undervisningsministeriet er i gang med at revidere folkeskoleloven. Vi vil gerne opfordre til, at den tilrettes således, at den fremover også giver mulighed for at samle ledelsen af både skole- og folkebibliotekerne i folkebiblioteksregi til gavn for et mere helhedsorienteret bibliotekstilbud. Det, der rykker, er for mig at se medarbejderne. Altså når de to bibliotekstypers medarbejdere i det daglige arbejde har mulighed for at arbejde sammen omkring bibliotekstilbuddet.

Der skal også åbnes for flere eksperimenter med forskellige former for biblioteker. Naturligvis under hensyntagen til lokale forhold og den politiske dagsorden, men først og fremmest for at styrke gode rammer og vilkår for børn og unges muligheder for viden og uddannelse.

Endelig er vi internt i Danmarks Biblioteksforening som bekendt også i dialog med Kommunernes Skolebiblioteksforening om mere samarbejde mellem de to bibliotekstyper. Og selv er vi rykket tættere sammen og har nu et kontorfællesskab.

Jeg håber, at man både i kommunerne og i Undervisningsministeriet også kan se nytten af bedre og mere fleksible rammer for arbejdsfællesskabet mellem skole- og folkebibliotekerne. Til gavn for det enkelte barn og den enkelte unge – og for hele samfundet.

Børn og unge skal vi ikke konkurrere om, men sammen skabe de bedste rammer for!

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...