En for alle og alle for en. Biblioteksvagten.dk

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 februar, 2017

Biblioteksvagten.dk, bibliotekernes fælles online læsesal, svarede i 2016 på knap 30.000 spørgsmål helt nøjagtigt 28.898.

En stigning på over 50% set i forhold til 2015, hvor antallet var 18.997.

Så man skulle tro, at formanden for bestyrelsen for Biblioteksvagten.dk, biblioteks-chef Pernille Schaltz fra Herning, var glad.

– Det er jeg også. Det er alle i bestyrelsen, men vi er samtidig lidt på vagt. Vi har haft et godt og meget aktivt år i 2016. I alt 56 folke- og forskningsbiblioteker og samlet set 303 ansatte har bidraget med at svare på spørgsmål fra landets borgere. Det er usædvanligt flot, og bestyrelsen takker alle bidragydere for den fine indsats, fortæller Pernille Schaltz. Alligevel skal man under samme overskrift som på dette indslag drøfte udviklingen omkring opbakningen på servicens generalforsamling i marts.

Biblioteksvagten er de danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste. Her kan man som på en slags virtuel læsesal få svar på spørgsmål, hjælp til søgestrategi og henvisninger til bøger, artikler, webressourcer, m.m. Servicen fungerer også som call-center for medlemsbibliotekernes selvbetjente biblioteker.

Nu råber imidlertid bestyrelse og formanden for denne service så vagt i gevær. For selvom der fortsat er stor opbakning og engagement i tjenesten og lyst til at deltage i fællesskabet, så oplever holdet bag Biblioteksvagten desværre også, at der er biblioteker, der melder sig ud af samarbejdet. Argumentet er primært, at man skal spare, at man mangler ressourcer.

Det står naturligvis alle frit for at prioritere lokale ressourcer, det er klart.

Men udmeldelse af fællesskaberne er, efter Biblioteksvagtens og Pernille Schaltz’ mening, ikke noget man kan eller skal tage let på.

– De danske biblioteker har været og er ellers rigtigt gode til at samarbejde nationalt. Til at pulje kræfter og ressourcer, så vi tilsammen kan skabe nye tjenester, som kun få biblioteker ville kunne tilbyde deres borgere alene. Det gælder ikke bare Biblioteksvagten, men f.eks. også Biblio.dk for børnene og Litteratursiden.dk.

– Vi vil derfor gerne skabe fokus på og debat om, hvad vores gode og tætte samarbejde på tværs i sektoren egentlig betyder for os som væsen. Ikke for at pege fingre af dem, som melder sig ud, men for positivt at få belyst, hvad vi kan for borgerne, når vi løfter i flok.

Pernille Schaltz fortæller videre, at Biblioteksvagtens nye spørgewidget på bibliotekernes DDB-hjemmesider, er en meget populær og nem måde for brugerne til at stille spørgsmål via chat, mail eller sms. Og at det for bibliotekerne er en mulighed for driftsoptimering, fordi man lægger en beskeden indsats og får en lang og professionel vagtdækning og dermed åb-ningstid tilbage fra fællesskabet af dygtige specialister.

– Faktisk oplever vi, at nogle biblioteker, som ikke ønsker at være medlem, gerne vil tilbyde dén.

Dét og de andre udviklingstendenser skal nu drøftes nærmere. Det sker på Biblioteksvagtens generalforsamling onsdag den 8. marts i Middelfart klokken 9.30-14.00, hvor et panel bestående af Glenn Lervad-Bjørn fra Danskernes Digitale Bibliotek, Michel Steen-Hansen fra Danmarks Biblioteksforening og Peter Høybye fra Biblo.dk samt Pernille Schaltz fra Biblioteksvagten vil diskutere fællesskab og samarbejde – og herunder free-rider problematikken.  Alle er velkomne.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...