En for alle og alle for en. Biblioteksvagten.dk

Skrevet af

13. februar, 2017

Biblioteksvagten.dk, bibliotekernes fælles online læsesal, svarede i 2016 på knap 30.000 spørgsmål helt nøjagtigt 28.898.

En stigning på over 50% set i forhold til 2015, hvor antallet var 18.997.

Så man skulle tro, at formanden for bestyrelsen for Biblioteksvagten.dk, biblioteks-chef Pernille Schaltz fra Herning, var glad.

– Det er jeg også. Det er alle i bestyrelsen, men vi er samtidig lidt på vagt. Vi har haft et godt og meget aktivt år i 2016. I alt 56 folke- og forskningsbiblioteker og samlet set 303 ansatte har bidraget med at svare på spørgsmål fra landets borgere. Det er usædvanligt flot, og bestyrelsen takker alle bidragydere for den fine indsats, fortæller Pernille Schaltz. Alligevel skal man under samme overskrift som på dette indslag drøfte udviklingen omkring opbakningen på servicens generalforsamling i marts.

Biblioteksvagten er de danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste. Her kan man som på en slags virtuel læsesal få svar på spørgsmål, hjælp til søgestrategi og henvisninger til bøger, artikler, webressourcer, m.m. Servicen fungerer også som call-center for medlemsbibliotekernes selvbetjente biblioteker.

Nu råber imidlertid bestyrelse og formanden for denne service så vagt i gevær. For selvom der fortsat er stor opbakning og engagement i tjenesten og lyst til at deltage i fællesskabet, så oplever holdet bag Biblioteksvagten desværre også, at der er biblioteker, der melder sig ud af samarbejdet. Argumentet er primært, at man skal spare, at man mangler ressourcer.

Det står naturligvis alle frit for at prioritere lokale ressourcer, det er klart.

Men udmeldelse af fællesskaberne er, efter Biblioteksvagtens og Pernille Schaltz’ mening, ikke noget man kan eller skal tage let på.

– De danske biblioteker har været og er ellers rigtigt gode til at samarbejde nationalt. Til at pulje kræfter og ressourcer, så vi tilsammen kan skabe nye tjenester, som kun få biblioteker ville kunne tilbyde deres borgere alene. Det gælder ikke bare Biblioteksvagten, men f.eks. også Biblio.dk for børnene og Litteratursiden.dk.

– Vi vil derfor gerne skabe fokus på og debat om, hvad vores gode og tætte samarbejde på tværs i sektoren egentlig betyder for os som væsen. Ikke for at pege fingre af dem, som melder sig ud, men for positivt at få belyst, hvad vi kan for borgerne, når vi løfter i flok.

Pernille Schaltz fortæller videre, at Biblioteksvagtens nye spørgewidget på bibliotekernes DDB-hjemmesider, er en meget populær og nem måde for brugerne til at stille spørgsmål via chat, mail eller sms. Og at det for bibliotekerne er en mulighed for driftsoptimering, fordi man lægger en beskeden indsats og får en lang og professionel vagtdækning og dermed åb-ningstid tilbage fra fællesskabet af dygtige specialister.

– Faktisk oplever vi, at nogle biblioteker, som ikke ønsker at være medlem, gerne vil tilbyde dén.

Dét og de andre udviklingstendenser skal nu drøftes nærmere. Det sker på Biblioteksvagtens generalforsamling onsdag den 8. marts i Middelfart klokken 9.30-14.00, hvor et panel bestående af Glenn Lervad-Bjørn fra Danskernes Digitale Bibliotek, Michel Steen-Hansen fra Danmarks Biblioteksforening og Peter Høybye fra Biblo.dk samt Pernille Schaltz fra Biblioteksvagten vil diskutere fællesskab og samarbejde – og herunder free-rider problematikken.  Alle er velkomne.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...