En for alle og alle for en. Biblioteksvagten.dk

Skrevet af

13. februar, 2017

Biblioteksvagten.dk, bibliotekernes fælles online læsesal, svarede i 2016 på knap 30.000 spørgsmål helt nøjagtigt 28.898.

En stigning på over 50% set i forhold til 2015, hvor antallet var 18.997.

Så man skulle tro, at formanden for bestyrelsen for Biblioteksvagten.dk, biblioteks-chef Pernille Schaltz fra Herning, var glad.

– Det er jeg også. Det er alle i bestyrelsen, men vi er samtidig lidt på vagt. Vi har haft et godt og meget aktivt år i 2016. I alt 56 folke- og forskningsbiblioteker og samlet set 303 ansatte har bidraget med at svare på spørgsmål fra landets borgere. Det er usædvanligt flot, og bestyrelsen takker alle bidragydere for den fine indsats, fortæller Pernille Schaltz. Alligevel skal man under samme overskrift som på dette indslag drøfte udviklingen omkring opbakningen på servicens generalforsamling i marts.

Biblioteksvagten er de danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste. Her kan man som på en slags virtuel læsesal få svar på spørgsmål, hjælp til søgestrategi og henvisninger til bøger, artikler, webressourcer, m.m. Servicen fungerer også som call-center for medlemsbibliotekernes selvbetjente biblioteker.

Nu råber imidlertid bestyrelse og formanden for denne service så vagt i gevær. For selvom der fortsat er stor opbakning og engagement i tjenesten og lyst til at deltage i fællesskabet, så oplever holdet bag Biblioteksvagten desværre også, at der er biblioteker, der melder sig ud af samarbejdet. Argumentet er primært, at man skal spare, at man mangler ressourcer.

Det står naturligvis alle frit for at prioritere lokale ressourcer, det er klart.

Men udmeldelse af fællesskaberne er, efter Biblioteksvagtens og Pernille Schaltz’ mening, ikke noget man kan eller skal tage let på.

– De danske biblioteker har været og er ellers rigtigt gode til at samarbejde nationalt. Til at pulje kræfter og ressourcer, så vi tilsammen kan skabe nye tjenester, som kun få biblioteker ville kunne tilbyde deres borgere alene. Det gælder ikke bare Biblioteksvagten, men f.eks. også Biblio.dk for børnene og Litteratursiden.dk.

– Vi vil derfor gerne skabe fokus på og debat om, hvad vores gode og tætte samarbejde på tværs i sektoren egentlig betyder for os som væsen. Ikke for at pege fingre af dem, som melder sig ud, men for positivt at få belyst, hvad vi kan for borgerne, når vi løfter i flok.

Pernille Schaltz fortæller videre, at Biblioteksvagtens nye spørgewidget på bibliotekernes DDB-hjemmesider, er en meget populær og nem måde for brugerne til at stille spørgsmål via chat, mail eller sms. Og at det for bibliotekerne er en mulighed for driftsoptimering, fordi man lægger en beskeden indsats og får en lang og professionel vagtdækning og dermed åb-ningstid tilbage fra fællesskabet af dygtige specialister.

– Faktisk oplever vi, at nogle biblioteker, som ikke ønsker at være medlem, gerne vil tilbyde dén.

Dét og de andre udviklingstendenser skal nu drøftes nærmere. Det sker på Biblioteksvagtens generalforsamling onsdag den 8. marts i Middelfart klokken 9.30-14.00, hvor et panel bestående af Glenn Lervad-Bjørn fra Danskernes Digitale Bibliotek, Michel Steen-Hansen fra Danmarks Biblioteksforening og Peter Høybye fra Biblo.dk samt Pernille Schaltz fra Biblioteksvagten vil diskutere fællesskab og samarbejde – og herunder free-rider problematikken.  Alle er velkomne.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...