En rigtig god selvhjælps- og inspirationsbog

Skrevet af

14. februar, 2012

Det er ikke hverdagskost at få serveret en velbrygget, stærkt aromatisk coffee table book om biblioteker i byudvikling; men nu er den her.

Biblioteket i byudviklingen er skrevet af Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot-Hansen, forskere ved Center for Kulturpolitiske Studier ved Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA).

Bogen tager sin læser med på en skøn ekspedition til byer og bibliotekslandskaber i Nordamerika og -Europa, der er karakteriseret ved stor nysgerrighed, forestillingsevne, fællesskabslyst og handlekraft. Det er byer, som er på vej ind i hyper moderne udviklingsretninger, og folkebiblioteker, som står på kanten af den renæssance, de synes at have potentialet til at vække til live.

I en tid, hvor bibliotekerne er udfordret på strategi, identitet, på hele eksistensen, faktisk, er det utrolig velgørende at kunne sætte sig godt til rette i sofahjørnets trygge krog og uforstyrret lade sig opdatere, forundre og inspirere af den fordomsfri åbenhed og begejstring, forfatterne har mødt og generøst deler ud af. Det er lykkedes dem at producere en særdeles appellerende bog, der demonstrerer et imponerende, teoretisk overblik og på samme tid er let tilgængelig. Og det skyldes ikke bare flot format og mange illustrative fotobilleder, selvom de naturligvis bringer ekstra dimensioner til læseoplevelsen.
Bogen veksler mellem en perlerække af konkrete cases og mere reflekterende, analyserende afsnit, der beskæftiger sig med vigtige tendenser i moderne byuvikling og undersøger, hvordan ‘cutting-edge’ biblioteker indtager nye, fremaddrivende roller i strategiske, byudviklingssammenhænge.
Analyser og refleksioner flyder let af sted og giver en meget pædagogisk indføring i den nye terminologi, der beskriver mange af de miljøer og omstændigheder, moderne biblioteker er en del af.

Casene gennemgår eksempler på biblioteker, der er skabt for at virke som katalysatorer i strategiske byudviklingsforløb. Andre eksempler handler om biblioteker, der udforsker nye roller, som ‘placemaker’, ‘spacemaker’ eller som grænsebryder mellem kulturer eller bydele, der tidligere har været uforbundne. Der præsenteres biblioteker med vægt på oplevelse eller biblioteker, der har fokus på at understøtte udvikling af ny identitet og interaktion. Et fælles træk for dem alle er, at de åbner til verden, søger mod nye relationer, bygger strategiske partnerskaber og arbejder med kreativitet.

Og tro nu ikke, at bogen bare handler om metropoler og deres storstadsmennesker. Der er mange gode eksempler fra små byområder, helt ned til 6.000 indbyggere. Personlig blev jeg meget glad af at læse om de mange laboratorieforsøg, der lever i og omkring bibliotekerne i flere af Kø-benhavns udviklingsområder. Mens vi stadig venter på et ordentligt hovedbibliotek, er det godt at vide, at entreprenørånden og foretagsomheden trives på Nørrebro, Vesterbro og i Holmbladsgade.

Bogen spejler de positive eksempler, men det er ikke lutter lagkage hele vejen igennem. Med stor varsomhed berører forfatterne nogle af de ømme punkter, de er stødt på, og som vi alle kan lære af. F.eks. der, hvor der inde bag et nyt image, monumentale glasfacader eller visionært, formulerede ambitioner gemmer sig et velkendt, klassisk bibliotek, der sidder fast i et gammelt paradigme. Spektakulæ-re fysiske rammer kan være fantastisk forløsende, så meget desto mere skuffende må det være, når indhold og arbejdsfor-ståelse ikke følger trop.

Ifølge bogen består de store udfordringer især i at forlade boksen, at forstå sig selv, ikke bare som et uafhængigt bibliotek, men som en del af en mere overordnet strategi. Det indebærer, at grænser skal overskrides for at nye relationer og hybridsammenhænge kan afprøves. Det betyder også, at ‘de institutionelle farver’ skal nedtones.
Og så er det, at vi skal turde slippe kontrollen, vel vidende, at der ikke er noget sikkerhedsnet. Måske det kan være en trøst at tænke på, at alternativet til ikke at gå nye veje fører direkte mod undergangen.

Noget må gøres, og bogen her er en rigtig god selvhjælps- og inspirationsbog, der hjælper til at forstå, hvem vi er og hvem vi vil være?

Værket, 229 sider og illustreret, er udgivet af Danmarks Biblioteksforening og kan købes via www.db.dk.

Elsebeth Tank er stadsbibliotekar i Malmø.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...