En rigtig god selvhjælps- og inspirationsbog

Skrevet af

Elsebeth Tank

14 februar, 2012

Det er ikke hverdagskost at få serveret en velbrygget, stærkt aromatisk coffee table book om biblioteker i byudvikling; men nu er den her.

Biblioteket i byudviklingen er skrevet af Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot-Hansen, forskere ved Center for Kulturpolitiske Studier ved Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA).

Bogen tager sin læser med på en skøn ekspedition til byer og bibliotekslandskaber i Nordamerika og -Europa, der er karakteriseret ved stor nysgerrighed, forestillingsevne, fællesskabslyst og handlekraft. Det er byer, som er på vej ind i hyper moderne udviklingsretninger, og folkebiblioteker, som står på kanten af den renæssance, de synes at have potentialet til at vække til live.

I en tid, hvor bibliotekerne er udfordret på strategi, identitet, på hele eksistensen, faktisk, er det utrolig velgørende at kunne sætte sig godt til rette i sofahjørnets trygge krog og uforstyrret lade sig opdatere, forundre og inspirere af den fordomsfri åbenhed og begejstring, forfatterne har mødt og generøst deler ud af. Det er lykkedes dem at producere en særdeles appellerende bog, der demonstrerer et imponerende, teoretisk overblik og på samme tid er let tilgængelig. Og det skyldes ikke bare flot format og mange illustrative fotobilleder, selvom de naturligvis bringer ekstra dimensioner til læseoplevelsen.
Bogen veksler mellem en perlerække af konkrete cases og mere reflekterende, analyserende afsnit, der beskæftiger sig med vigtige tendenser i moderne byuvikling og undersøger, hvordan ‘cutting-edge’ biblioteker indtager nye, fremaddrivende roller i strategiske, byudviklingssammenhænge.
Analyser og refleksioner flyder let af sted og giver en meget pædagogisk indføring i den nye terminologi, der beskriver mange af de miljøer og omstændigheder, moderne biblioteker er en del af.

Casene gennemgår eksempler på biblioteker, der er skabt for at virke som katalysatorer i strategiske byudviklingsforløb. Andre eksempler handler om biblioteker, der udforsker nye roller, som ‘placemaker’, ‘spacemaker’ eller som grænsebryder mellem kulturer eller bydele, der tidligere har været uforbundne. Der præsenteres biblioteker med vægt på oplevelse eller biblioteker, der har fokus på at understøtte udvikling af ny identitet og interaktion. Et fælles træk for dem alle er, at de åbner til verden, søger mod nye relationer, bygger strategiske partnerskaber og arbejder med kreativitet.

Og tro nu ikke, at bogen bare handler om metropoler og deres storstadsmennesker. Der er mange gode eksempler fra små byområder, helt ned til 6.000 indbyggere. Personlig blev jeg meget glad af at læse om de mange laboratorieforsøg, der lever i og omkring bibliotekerne i flere af Kø-benhavns udviklingsområder. Mens vi stadig venter på et ordentligt hovedbibliotek, er det godt at vide, at entreprenørånden og foretagsomheden trives på Nørrebro, Vesterbro og i Holmbladsgade.

Bogen spejler de positive eksempler, men det er ikke lutter lagkage hele vejen igennem. Med stor varsomhed berører forfatterne nogle af de ømme punkter, de er stødt på, og som vi alle kan lære af. F.eks. der, hvor der inde bag et nyt image, monumentale glasfacader eller visionært, formulerede ambitioner gemmer sig et velkendt, klassisk bibliotek, der sidder fast i et gammelt paradigme. Spektakulæ-re fysiske rammer kan være fantastisk forløsende, så meget desto mere skuffende må det være, når indhold og arbejdsfor-ståelse ikke følger trop.

Ifølge bogen består de store udfordringer især i at forlade boksen, at forstå sig selv, ikke bare som et uafhængigt bibliotek, men som en del af en mere overordnet strategi. Det indebærer, at grænser skal overskrides for at nye relationer og hybridsammenhænge kan afprøves. Det betyder også, at ‘de institutionelle farver’ skal nedtones.
Og så er det, at vi skal turde slippe kontrollen, vel vidende, at der ikke er noget sikkerhedsnet. Måske det kan være en trøst at tænke på, at alternativet til ikke at gå nye veje fører direkte mod undergangen.

Noget må gøres, og bogen her er en rigtig god selvhjælps- og inspirationsbog, der hjælper til at forstå, hvem vi er og hvem vi vil være?

Værket, 229 sider og illustreret, er udgivet af Danmarks Biblioteksforening og kan købes via www.db.dk.

Elsebeth Tank er stadsbibliotekar i Malmø.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...