En rund mand ved et skarpt hjørne

Skrevet af

Hellen Niegaard

24 oktober, 2012

Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen er ingen årsunge. Faktisk rundede han godt en uge efter den 23. marts i år de halvfjerds. Men meget praktisk og helt i tråd med Vagn Ytte Larsens temperament, så holdes der ikke separat rund reception. I stedet markeredes den runde dag lige efter årsmødets “Farvel og tak vi ses i Frederikshavn i 2012” med en frokostreception for de mange deltagere og udstillere.

Tillykke med de 70 år
I en afslappet stemning og med et bugnende gavebord blev formanden hyldet. At biblioteket for ham er en hjertesag blev sammen med formandens generøse gemyt, poetiske sider og sans for haiku-digtning, glæde ved verbale ekcesser og store talelyst varmt kommenteret i talerne fra bibliotekskombattanter som Hanne Pigonska (V), DBs 1. næstformand, Kirsten Boelt, DBs 2. næstformand, og Michel Steen-Hansen, DBs direktør.

Der var også varme hilsner fra Biblioteksparaplyens organisationer ved paraplyens formand, bibliotekschef i Roskilde og formand for Bibliotekschefforeningen, Mogens Vestergaard.

“En rund mand og et skarpt hjørne, sådan kunne man vel godt sammenfatte dagen i dag. Eller er det i virkeligheden omvendt? Er det en skarp mand, der runder et rundt hjørne? Jeg tror det!” mente Mogens Vestergaard, der også fremhævede Ytte Larsens store sangglæde, som han gerne deler med andre.

“Du hæver gerne røsten i den sammenhæng, men også i andre. Og når du hæver røsten – og den er både skarp og rund! – for bibliotekerne, så gør du det med glød og vid og veltalenhed.

Det er ikke en let sag at kæmpe for. Mange andre har mange andre meninger om, hvor pengene skal bruges. Men du er alt for stædig, vedholdende, engageret til at give op. Og jeg synes faktisk, det er beundringsværdigt, at du kaster dig ud i at kæmpe for Det Digitale Bibliotek, selvom jeg ikke kan finde dig på hverken Twitter, Facebook eller nogen af de andre sociale medier. Dertil kommer, at jeg tror, at du er rundet af en oplysningstradition, der hylder det levende ord, formidlet med saft og kraft. Det er jo ikke for ingenting, at den traditionsrige Vallekilde Højskole ligger i Odsherred kommune – og nu er DB jo også rykket ind i Folkeoplysningens højborg, Vartov.

Du er jo også med liv og sjæl politiker, og en sådan en mærker jo altid lige, om der er flertal bag, inden en sag skal frem. Så kommer du hen og siger: Ved du hvad, jeg tænkte på, om man mon kunne forestille sig noget i retning af … Og når du på den måde har fået plantet spiren til din idé hos modparten, som så af sig selv formulerer den, så siger du (med en vis, slet skjult glæde): Jamen, netop – det var sådan noget, jeg tænkte på. Er det ikke det vi gør? Og så er den på plads. Dertil kommer så, at du derefter vender dig om og udviser ægte lederskab: Så Michel, nu skal du se, hvad vi har fundet ud af, du skal gøre.

I BCF er vi meget glade for det gode samarbejde med DB og med DBs formand. Samarbejde bygger på relationer mellem mennesker. Og mellem os tør jeg roligt sige, at det er godt og frugtbart. Det er morsomt og underholdende. Det er givende og berigende. Tillykke med dagen!”

Hverdagsliv og stjernestunder
Danmarks Biblioteker bad formanden røbe, hvordan den runde mærkedag i øvrigt skulle fejres: “Efter årsmødet og receptionen skal jeg på Rødding Højskole med Hanne, min kone, til en uges Hverdagsliv og stjernestunder, eller som de kalder det: en livsfilosofisk uge. Det er lige mig. På dagen har jeg bedt andelsboligforeningen og mine venner fra rygcentret til brunch, inden jeg igen med Hanne drager mod Aalborg og spiser en romantisk middag. Mere bliver det ikke til, for dagen efter begynder KL’s Landsmøde. Finalen kommer lørdagen efter med en hjemmelavet trerettersbuffet i den gamle stil og med det hele for familie og venner. Og derefter er der så længe til næste runde dag!”

Også Danmarks Biblioteker ønsker formanden tillykke – læs det store interview med formanden i dette nummer.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...