Engelsk biblioteksrapport slår alarm

Skrevet af

13. april, 2015

England. De økonomiske tommelstruer har presset de engelske biblioteker så hårdt, at 374 biblioteker er  blevet  lukket siden 2011, et fald på 7,5 procent, at udlånet af bøger er faldet med 20 procent på bare 4-5 år, og at også besøgstallet er stærkt vigende. Det eneste, der næsten er steget, er antallet af ulønnet, frivillig arbejdskraft. Mens antallet af ansatte siden 2010/11 er blevet reduceret med 22 procent, er antallet af frivillige fordoblet, og i dag drives 400 af Englands biblioteker udelukkende ved frivillige arbejdskraft.
Selv engelsk biblioteksvæsens flagskib, det nye bibliotek i Birmingham (se Danmarks Biblioteker, 4/13), står foran drastiske nedskæringer, masseafskedigelser og indskrænkninger af åbningstiderne. Bare halvandet år efter bibliotekets indvielse. Kulturentreprenøren William Sieghart, hovedansvarlig for en Independent Library Report for England, som et udvalg nedsat af regeringen (se Danmarks Biblioteker, 6/14) har udarbejdet, konkluderer da også: “Vi befinder os i et særdeles kritisk øjeblik for de engelske biblioteker, og passer vi ikke på, mister vi mange af dem. Noget jeg og mange andre vil opleve som en katastrofe. For få beslutningstagere på nationalt og lokalt plan synes i tilstrækkelig grad at være opmærksom på de betydelige og afgø-rende værdier, en god  biblioteksservice kan tilføre lokalsamfundet”.

Af de reformer, som Sieghart-rapporten finder påkrævet, hvis den igangværende nedtur skal vendes til fremgang, nævnes bl.a.: Ændring af ophavsretsloven, så lån af e-bøger ligestilles med lån af trykte; oprettelse af en library task force, som – med løbende reference til regeringen og de lokale styrer – skal fremme samarbejdet bibliotekerne imellem, arbejde for bedre efteruddannelse af personalet samt indførelse af nationale standarder, et nationalt digitalt netværk, fælles lånekort og kataloger og etablering af wi-fi-forbindelse og ordentlige pc-faciliteter på alle biblioteker; samt mere attraktiv indretning af bibliotekerne med behagelige siddepladser, toiletadgang og mulighed for at købe en kop kaffe.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...