Engelsk biblioteksrapport slår alarm

Skrevet af

Per Nyeng

13 april, 2015

England. De økonomiske tommelstruer har presset de engelske biblioteker så hårdt, at 374 biblioteker er  blevet  lukket siden 2011, et fald på 7,5 procent, at udlånet af bøger er faldet med 20 procent på bare 4-5 år, og at også besøgstallet er stærkt vigende. Det eneste, der næsten er steget, er antallet af ulønnet, frivillig arbejdskraft. Mens antallet af ansatte siden 2010/11 er blevet reduceret med 22 procent, er antallet af frivillige fordoblet, og i dag drives 400 af Englands biblioteker udelukkende ved frivillige arbejdskraft.
Selv engelsk biblioteksvæsens flagskib, det nye bibliotek i Birmingham (se Danmarks Biblioteker, 4/13), står foran drastiske nedskæringer, masseafskedigelser og indskrænkninger af åbningstiderne. Bare halvandet år efter bibliotekets indvielse. Kulturentreprenøren William Sieghart, hovedansvarlig for en Independent Library Report for England, som et udvalg nedsat af regeringen (se Danmarks Biblioteker, 6/14) har udarbejdet, konkluderer da også: “Vi befinder os i et særdeles kritisk øjeblik for de engelske biblioteker, og passer vi ikke på, mister vi mange af dem. Noget jeg og mange andre vil opleve som en katastrofe. For få beslutningstagere på nationalt og lokalt plan synes i tilstrækkelig grad at være opmærksom på de betydelige og afgø-rende værdier, en god  biblioteksservice kan tilføre lokalsamfundet”.

Af de reformer, som Sieghart-rapporten finder påkrævet, hvis den igangværende nedtur skal vendes til fremgang, nævnes bl.a.: Ændring af ophavsretsloven, så lån af e-bøger ligestilles med lån af trykte; oprettelse af en library task force, som – med løbende reference til regeringen og de lokale styrer – skal fremme samarbejdet bibliotekerne imellem, arbejde for bedre efteruddannelse af personalet samt indførelse af nationale standarder, et nationalt digitalt netværk, fælles lånekort og kataloger og etablering af wi-fi-forbindelse og ordentlige pc-faciliteter på alle biblioteker; samt mere attraktiv indretning af bibliotekerne med behagelige siddepladser, toiletadgang og mulighed for at købe en kop kaffe.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...