Er der censurforslag på vej i EU?

Skrevet af

14. august, 2011
I disse dage deltager jeg i EBLIDAs (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) årlige konference. Fra Danmarks Biblioteksforening deltager vores formand og vores medlem af EBLIDAs bestyrelse Lene Byrialsen. En del af generalforsamlingen gik med en strategidiskussion om, hvordan bibliotekerne forsat kan sikre fri og lige adgang til information i en digitaliseret verden. Både at skabe den “rigtige” forretningsmodel, så bibliotekerne får råd og at sikre at det digitale materiale faktisk også er til rådighed og ikke bestemt af om forlag og ophavsrettighedshavere vil stille det til rådighed. Nu er det sådan, at de kan fjerne adgangen til deres materialer, fordi bibliotekerne typisk betaler for licens til en samlet “pakke”, men indholdet kan ændre sig over tid. Bibliotekerne har derfor ikke længere kontrol over, hvad de stiller til rådighed.
I februar 2011 diskuterede Rådet for Den Europæiske Unions “Law Enforcement Work Party” (LEWP), et forum for samarbejde om spørgsmål som bekæmpelse af terrorisme, told og bedrageri, et foruroligende forslag om at skabe en “Great Firewall of Europe” ved at blokere “ulovlig” webmateriale ved i EU med den hensigt “at foreslå konkrete foranstaltninger til at skabe et fælles sikkert europæisk cyberspace.”
 
Det kan jo lyde harmløst, men ifølge forslaget vil det “sikre europæisk cyberspace” indeholde en “virtuel Schengen-grænsen” og “virtuelle access points”, hvor “ Internet Service udbydere skal blokere ulovligt indhold på grundlag af EU's sorte liste”.
Det som EU-kommissionens overvejer er tilsyneladende en harmonisering på europæisk plan kaldet “virtuel Schengen” – som kan få vitale konsekvenser for ytringsfriheden, da denne grænse kommer til at regulere adgangen til websteder uden for EU. Man overvejer at etablere et system, hvor man kan blokere for adgangen til ulovligt (illicit) materiale. Det betyder, at vi i Danmark får samme regler for internetformidling som andre lande. Man kan f.eks. forestille sig, at EU kan kræve, at man ikke må give adgang til nazistisk propaganda på nettet, fordi det er ulovligt i Tyskland, og at adgangen til serveren derfor skal lukkes. Der er i EU's medlemsstater store forskelle på, hvad man betragter som ulovligt. Med fælles regler for adgang til udenlandske websteder, vil det blive de lande med de mest restriktive regler, som vil kunne bestemme over, hvad det er lovligt at formidle. Specielt i en dansk kontekst, hvor vi generelt har en liberal holdning, vil dette måtte opfattes som alvorlige indgreb i informationsfriheden. Prøv selv at google ‘virtuel Schengen’.
 
Et sådant forslag lugter fælt af censur og bør tænde advarselslamperne hos alle, der mener, at informations- og ytringsfrihed er en grundlæggende rettighed.
 
Lad os kæmpe for åbenhed og mod de tiltag som åbenbart er under forberedelse i EU's korridorer – lad os få en åben debat om, hvordan vi forhindrer censur og sikrer ytringsfriheden – også i den virtuelle verden.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...