Er der en rød tråd?

Skrevet af

8. oktober, 2012

DBC er i disse år dybt engageret i en migreringsproces, der skal bringe vores tunge infrastruktur-systemer – først og fremmest DanBib og bibliotek.dk – over i en serviceorienteret arkitektur (SOA). Inden udgangen af 2012 er bibliotek.dk migreret. Og inden udgangen af 2013 følger DanBib efter.

Hvorfor SOA? Det nemme svar på, hvorfor vi migrerer, er, at det har vi fået besked på, at vi skal. SOA er Digitaliseringsstyrelsens generelle rekommendation for offentlige it-systemer, og den skal DBCs opgavestillere – Kulturministeriet og KL – naturligvis arbejde for.

Et lidt mindre formalistisk svar på spørgsmålet er, at det simpelthen er dybt fornuftigt at bevæge sig i den retning. SOA-udviklingen indebærer, at den funktionalitet, som systemerne skal tilbyde, skabes i form af en række services. Services, som kan sidestilles med Lego-klodser bl.a. i den forstand, at de kan bygges sammen med andre klodser med tilsvarende standardiserede grænseflader. De udviklede services får derfor en langt mere generisk karakter end de hidtidige monolitiske systemer.

Udviklingsresultaternes generiske karakter understreges og accentueres af, at DBC udvikler i open source – formidlet gennem TING-samarbejdet. Det betyder, at de udviklede services står til rådighed for alle interesserede, der kan anvende dem umiddelbart eller videreudvikle dem.

Hvordan kommer det til udtryk? Én måde, hvorpå migreringsprocessen allerede er kommet til praktisk udtryk, er i form af, at delresultater fra processen gøres til genstand for efterspørgsel fra bibliotekerne. Et godt eksempel er databrønden. Et helt centralt element i et migreret DanBib og et migreret bibliotek.dk vil være en national databrønd. Den underliggende software/service kan også bringes i anvendelse i en lokal sammenhæng: mere end halvdelen af landets folkebiblioteker (målt på befolkningsunderlag) har allerede implementeret en lokal version af databrønden.

En anden måde knytter an til det såkaldte nationale udbud, som Kombit er i færd med at gennemføre i samarbejde med folkebiblioteksverdenen. Det fremgår af de hidtidige udmeldinger fra Kombit, at den løsning, man efterspørger, skal kunne nyttiggøre de nationale infrastruktur-løsninger på området.

DBC har derfor offentliggjort et papir, der beskriver de services, der udvikles i forbindelse med migreringen af DanBib. Tankegangen bag er, at de systemleverandører, der vil give tilbud til Kombit, kan indarbejde disse (open source-) services i deres løsning, som derved bliver billiggjort. Reaktionen fra leverandørerne på papiret har været meget positiv.

En tredje måde, migreringen vil komme til udtryk, er selvfølgelig i form af et nyt bibliotek.dk og et nyt DanBib opført i serviceorienteret arkitektur. Det kan der naturligvis siges og skrives meget om, og det vil der også blive. Men det falder uden for rammerne af denne artikel – og er heller ikke afgørende for pointen.

DDB – Danskernes Digitale Bibliotek. Endelig er det jo kendetegnende, at vi, når migreringsprocessen er gennemført, vil have tilvejebragt al den funktionalitet, som DDBs opdragsgivere efterspørger. Og det i form af SOA-services og open source-udvikling, som er de rammebetingelser, Kulturministeriet og KL har stillet op omkring DBB.

Der er oven i købet tale om en æske Lego-klodser, som allerede er finansieret solidarisk gennem den løbende DanBib-licensbetaling og gennem bibliotek.dk’s udviklingsbudget.

Det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at også DDB-løsningen vil blive et eksempel på praktisk anvendelse af de infrastruktur-services, der skabes gennem migreringen af DanBib og bibliotek.dk. Det afhænger jo af, hvilke beslutninger KL og Kulturministeriet træffer i DDB-styregruppen.

Men det er jo altså det samme KL og det samme Kulturministerium, der har sagt SOA til DBC – bl.a. for at skabe de muligheder, der nu ligger for deres fødder forud for realiseringen af DDB.

Så vel er der en rød tråd – det er bare et spørgsmål om at følge den!

 

Fakta om:

DBC (Dansk Biblioteks Center) – udarbejder bl.a. den danske nationalbibliografi og udbygger disse data med flere informationer. Står for bibliotek.dk og DanBib og leverer forskellige formidlingsløsninger til bibliotekerne. Ejerne: Kommunernes Landsforening (61,5 %) og Staten (38,5 %).

Bibliotek.dk – adgangen for alle til at søge og bestille i alle danske bibliotekers materialer.

DDB – landets mest ambitiøse udviklingsprojekt om en indgang og en fælles løsning og portal mv. til digital formidling for folkebibliotekerne.

DanBib – fælleskatalog og it-infrastruktur for de danske biblioteker og indeholder nationalbibliografien samt alle offentlige forsknings- og folkebibliotekers beholdning af materialer.

Kombit – kommunernes it-fællesskab, organisationen bestiller og indkøber it-løsninger på vegne af kommunerne og tilbyder bl.a. kommuner rådgivning o.l.

 

Ting & Brønd-konceptet – netværksorganisationen arbejder med platforme for databrønde (kultursektoren), der kan håndtere dataressourcer og kildetyper – meget store datamængder og et stort antal samtidige brugere.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...