Er der en rød tråd?

Skrevet af

8. oktober, 2012

DBC er i disse år dybt engageret i en migreringsproces, der skal bringe vores tunge infrastruktur-systemer – først og fremmest DanBib og bibliotek.dk – over i en serviceorienteret arkitektur (SOA). Inden udgangen af 2012 er bibliotek.dk migreret. Og inden udgangen af 2013 følger DanBib efter.

Hvorfor SOA? Det nemme svar på, hvorfor vi migrerer, er, at det har vi fået besked på, at vi skal. SOA er Digitaliseringsstyrelsens generelle rekommendation for offentlige it-systemer, og den skal DBCs opgavestillere – Kulturministeriet og KL – naturligvis arbejde for.

Et lidt mindre formalistisk svar på spørgsmålet er, at det simpelthen er dybt fornuftigt at bevæge sig i den retning. SOA-udviklingen indebærer, at den funktionalitet, som systemerne skal tilbyde, skabes i form af en række services. Services, som kan sidestilles med Lego-klodser bl.a. i den forstand, at de kan bygges sammen med andre klodser med tilsvarende standardiserede grænseflader. De udviklede services får derfor en langt mere generisk karakter end de hidtidige monolitiske systemer.

Udviklingsresultaternes generiske karakter understreges og accentueres af, at DBC udvikler i open source – formidlet gennem TING-samarbejdet. Det betyder, at de udviklede services står til rådighed for alle interesserede, der kan anvende dem umiddelbart eller videreudvikle dem.

Hvordan kommer det til udtryk? Én måde, hvorpå migreringsprocessen allerede er kommet til praktisk udtryk, er i form af, at delresultater fra processen gøres til genstand for efterspørgsel fra bibliotekerne. Et godt eksempel er databrønden. Et helt centralt element i et migreret DanBib og et migreret bibliotek.dk vil være en national databrønd. Den underliggende software/service kan også bringes i anvendelse i en lokal sammenhæng: mere end halvdelen af landets folkebiblioteker (målt på befolkningsunderlag) har allerede implementeret en lokal version af databrønden.

En anden måde knytter an til det såkaldte nationale udbud, som Kombit er i færd med at gennemføre i samarbejde med folkebiblioteksverdenen. Det fremgår af de hidtidige udmeldinger fra Kombit, at den løsning, man efterspørger, skal kunne nyttiggøre de nationale infrastruktur-løsninger på området.

DBC har derfor offentliggjort et papir, der beskriver de services, der udvikles i forbindelse med migreringen af DanBib. Tankegangen bag er, at de systemleverandører, der vil give tilbud til Kombit, kan indarbejde disse (open source-) services i deres løsning, som derved bliver billiggjort. Reaktionen fra leverandørerne på papiret har været meget positiv.

En tredje måde, migreringen vil komme til udtryk, er selvfølgelig i form af et nyt bibliotek.dk og et nyt DanBib opført i serviceorienteret arkitektur. Det kan der naturligvis siges og skrives meget om, og det vil der også blive. Men det falder uden for rammerne af denne artikel – og er heller ikke afgørende for pointen.

DDB – Danskernes Digitale Bibliotek. Endelig er det jo kendetegnende, at vi, når migreringsprocessen er gennemført, vil have tilvejebragt al den funktionalitet, som DDBs opdragsgivere efterspørger. Og det i form af SOA-services og open source-udvikling, som er de rammebetingelser, Kulturministeriet og KL har stillet op omkring DBB.

Der er oven i købet tale om en æske Lego-klodser, som allerede er finansieret solidarisk gennem den løbende DanBib-licensbetaling og gennem bibliotek.dk’s udviklingsbudget.

Det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at også DDB-løsningen vil blive et eksempel på praktisk anvendelse af de infrastruktur-services, der skabes gennem migreringen af DanBib og bibliotek.dk. Det afhænger jo af, hvilke beslutninger KL og Kulturministeriet træffer i DDB-styregruppen.

Men det er jo altså det samme KL og det samme Kulturministerium, der har sagt SOA til DBC – bl.a. for at skabe de muligheder, der nu ligger for deres fødder forud for realiseringen af DDB.

Så vel er der en rød tråd – det er bare et spørgsmål om at følge den!

 

Fakta om:

DBC (Dansk Biblioteks Center) – udarbejder bl.a. den danske nationalbibliografi og udbygger disse data med flere informationer. Står for bibliotek.dk og DanBib og leverer forskellige formidlingsløsninger til bibliotekerne. Ejerne: Kommunernes Landsforening (61,5 %) og Staten (38,5 %).

Bibliotek.dk – adgangen for alle til at søge og bestille i alle danske bibliotekers materialer.

DDB – landets mest ambitiøse udviklingsprojekt om en indgang og en fælles løsning og portal mv. til digital formidling for folkebibliotekerne.

DanBib – fælleskatalog og it-infrastruktur for de danske biblioteker og indeholder nationalbibliografien samt alle offentlige forsknings- og folkebibliotekers beholdning af materialer.

Kombit – kommunernes it-fællesskab, organisationen bestiller og indkøber it-løsninger på vegne af kommunerne og tilbyder bl.a. kommuner rådgivning o.l.

 

Ting & Brønd-konceptet – netværksorganisationen arbejder med platforme for databrønde (kultursektoren), der kan håndtere dataressourcer og kildetyper – meget store datamængder og et stort antal samtidige brugere.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...