Esbjerg Hovedbibliotek i Ord & Billeder

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 februar, 2019

Fortælletræ i eventyrstørrelse og fire nye formidlingszoner har i perioden 2016 til 2018 forvandlet Esbjergs hovedbibliotek. Fra et lidt lukket, mørkt 1980’er-look med grå nålefilt og grønne reoler til et åbent fællesrum med nye hvide reoler og et farveudtryk fra Vadehavet og dets stemning af lys, vand, klit og strand.

Betyder en renovering i denne skala noget for bibliotekets årlige 400.000 besøgende? Svaret må blive et rungende JA, hvis man skal tro de tydeligvis tilfredse esbjergensere, jeg mødte en fredag sidst i januar.

Nye brugermønstre, ændring i medievaner og et stadigt voksende antal digitale services kræver løbende opdatering af biblioteksrummet. At papirbogen stadig er et godt og efterspurgt format, fremgår imidlertid klart i Esbjerg. Her er både reoler og massevis af bøger lige til at tage med hjem. Noget andet er, at bibliotekets videns-, læsnings- og oplevelsesformidling i dag har antaget mange andre former, som en lille fototur gennem det opdaterede hovedbibliotek viser.

Ønsket bag den gennemførte 3-årige modernisering har været: At skabe et inspirerende biblioteksmiljø understøttet af helhedstænkning gennem farve- og materialevalg og understøttet af en imødekommende stemning. Og med et sats på mere overskuelig layout af rummet – opdelt i fire zoner, og indrettet, så det er nemt at afkode samlinger og services via en mere intuitiv opstilling.

‘Rummet’ skal forstås i bredeste forstand. Der er i princippet tale om et stort étrumsbibliotek omkring en atriumgård, som giver masser af dagslys, reelt dog bestående af tilliggende rum fordelt i to etager inkl. balkon på 1. sal og flere ‘sidehuse’ til hovedrummet. 

De fire zoner er: Uddannelseszonen på 1. sal, etableret 2016 sammen den store fortælletrappe, se omtalen i Danmarks Biblioteker nr. 4, 2016. Og de tre nye formidlingsområder: Familiezonen, Kulturzonen og Medborgerzonen.

■ Dejligt og en stor tilfredsstillelse, at borgerne, brugerne og samarbejdspartnerne har taget godt imod det ‘nye’ bibliotek! Bibliotekschef Annette Brøchner Lind-gaard og projektleder Kiera Sara Conboy, som viser huset frem, er ikke bare lettede, men også meget glade og stolte over at være kommet i hus med moderniseringen. Det har de god grund til. Hovedbibliotekets indretning fremstår både tidssvarende og gennemtænkt, som en model for hvad et attraktivt biblioteksrum skal kunne i dag. Dets nye Vadehavsfarver falder fint i tråd med 1984-husets flotte grundbygning, røde tegl og robuste bygningselementer samt bibliotekets fantastiske Storm P-samling. Samlingens malerier er nu med generøs hånd ophængt i hele huset og sammen med de to store skulpturelle greb – Fortælletrappen fra 2016 og det nye Fortælletræ – løftes biblioteket ind i gruppen af danske biblioteker, du skal besøge. 

■ Medborgerzonen
En forhal med to etagers orangeri og caféadgang til venstre samt ankomstområde lige frem. Her er indretningen åbnet og en ny fællesskranke med butikstilbud etableret tæt ved lån og aflevering. Omkranset af Udstilling og Multifunktionelt – et rum, der til højre fører ad Visdommens Gade ind i Kultur- og Familiezonerne. Og længere, lige frem, til den store Fortælletrappe og adgangen op til 1. sals Uddannelseszone, indviet i 2016. I dette rum findes De Store Formaters reolbar, Dagligstuen med masser af sidde- og læsepladser, aviser, tidsskrifter og pc-adgang. Samt flere mødelokaler og -faciliteter.

■ Familiezonen
Et eldorado for børn i alle aldre i vinklen rundt om Fortælletræet: En billedbogsslange, et kravle-lege-og-sanseklitlandskab i birketræ med egen stjernehimmel står indretningssnedker John Chr. Ehmsen for, mens udsmykning og Vadehavselementer er skabt af kunstneren Marie Louise Exner. Her findes også en bogsamling for børneforældre. I zonens sidehuse finder man Legetek, Storytelling og Sprogrum plus SoMePro-rum, mens Wii og Børnegamer-zone samt naturligvis tegneserier, fag- og skønlitteratur for børn omgiver det kæmpestore Fortælletræ.

■ Kulturzonen
Et enkelt, stort rum åbner sig med flygel og fugle-maleriet ”Fuglereden og flyvemaskinen” af Storm P, en stemning af lys og mindre læseoaser afgrænset ved hjælp af runde, rumskabende gulvtæpper i vadehavsnuancer. Så er tonen ligesom slået an til en rejse i zonens udvalg af skønlitteratur samt biografier suppleret med tegneserier og gamer-zone for voksne, plads til fordybelse, poesiens krog med scene og et ungehjørne samt KrimiRummet. Et klassisk krimibibliotek med pejseild og modsat alle andre steder mørke, loftshøje reoler og gamle bøger i læderbind. Min sjæl hvad vil du mer’ – Det skulle da lige være en genvej ind i Fantasy-universet placeret, så det danner flydende overgang mellem Kultur- og Familiezone.

■ Fortælletræet
Et Fortælletræ fra gulv til loft: Et symbol på fortællingen om Esbjerg, en fortælling folk i alle aldre kan bidrage til og fortælle med på. Fabelskulpturen af genbrugstræ med lange rødder og knopskud er skabt af kunstneren Thomas Dambo og hans team på seks mand lige midt i bibliotekets Familiezone og inviterer alle ind i dets univers og hule. Idéen er, at der skal skabes forgreninger, aflæggere af Træet, rundt omkring i kommunen, så Esbjerg-fortællingen spreder sig og deles. Robåden i træets top er udlånt af Fiskeri- og Søfartsmuseet. Bibliotekets besøgende har allerede taget det i brug, men officielt indvies træet 20. februar 2019.

■ Moderniseringen
Arkitektfirmaet MOVE står sammen med bibliotekets brugere og medarbejdere bag idéer og enkeltelementer i moderniseringsprojektet. Det har kostet 10 mio. kroner, heraf 2.5 mio. som biblioteket har sparet på vedligeholdelse mv.

Fortælletræets økonomi beløber sig til 500.000 kroner; Hoffmann Fonden har støttet med 150.000 og Esbjerg Fonden med 50.000. Kommunens/bibliotekets andel er taget af moderniseringssummen. Projektet begyndte i 2016 og blev formelt afsluttet i 2018 – som nævnt sker indvielsen af Fortælletræet dog først den 20. februar 2019.

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...