Esbjerg: Slut med pas og kørekort på bibliotekerne – Forstærket indsats for digital selvbetjening

Skrevet af

24. oktober, 2012

I Esbjerg Kommune har man netop formuleret en strategi for kommunens ca. 11.000 medarbejderes digitale kompetencer. Det har givet anledning til nytænkning om såvel bibliotekets egen kompetenceudvikling som borgernes, når det gælder digitale løsninger.

For tiden giver vi den derfor en ekstra skalle på bibliotekerne på det digitale område. Specielt arbejdes der med bibliotekets digitale borgerserviceydelser og med at få synliggjort borgernes muligheder for at få vejledning og undervisning i digital selvbetjening når som helst, der er brug for det, på et af kommunens syv biblioteker eller to bogbusser. Alt det sker samtidig med, at det er besluttet at stoppe den 1. april med dele af borgerserviceopgaverne – nemlig med pas og kørekort på bibliotekerne. Hvordan hænger det sammen?

Ifølge en ny evalueringsrapport udarbejdet af Esbjerg Kommunes centrale evalueringsenhed, er borgerne meget glade for tilbuddet om borgerservice, herunder pas og kørekort på bibliotekerne, og benyttelsen har været støt stigende i de tre år, hvor tilbuddet har eksisteret, uden at man har oplevet en serviceforringelse på de traditionelle biblioteksydelser.

Noget andet er, at skønt medarbejderne stort set er enige om, at det er en god og naturlig ting, at bibliotekerne tilbyder borgerserviceydelser, så finder man det svært at opnå den fornødne rutine og at følge med i de løbende ændringer på disse myndighedsområder. Og desuden har det været stressende for medarbejderne på de steder, hvor henvendelserne har været mange f.eks. på Hovedbiblioteket og på Sædding bibliotek, fordi der ikke fulgte særlige ressourcer med til disse opgaver.

Hertil kommer, at mange af bibliotekarerne ligesom bibliotekets ledelse finder, at opgaverne med pas og kørekort faktisk stjæler opmærksomhed og energi fra de opgaver, som i højere grad matcher bibliotekets egentlige kernefunktioner, nemlig vejledning og informationsvirksomhed. Det betyder, at der bliver brugt mange kræfter på at holde medarbejderne ajour med arbejde vedrørende pas og kørekort frem for at opkvalificere i forhold til anvendelse af borger.dk, og andre selvbetjeningsværktøjer og informationskilder.

Beslutningen er derfor blevet, at biblioteket ikke længere skal arbejde med lige præcis pas og kørekort, men alene med de borgerserviceopgaver, der helt naturligt ligger i forlængelse af biblioteksopgaverne. Ved at stoppe med de praktiske myndighedsopgaver med pas og kørekort gives fremover plads til at realisere de strategiske mål for overgangen fra personligt fremmøde til digital selvbetjening.

Bibliotekerne har således nu styrket fokus på rollen som fødselshjælper for den digitale borger!

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...