Esbjerg: Slut med pas og kørekort på bibliotekerne – Forstærket indsats for digital selvbetjening

Skrevet af

Annette Brøchner Lindgaard

24 oktober, 2012

I Esbjerg Kommune har man netop formuleret en strategi for kommunens ca. 11.000 medarbejderes digitale kompetencer. Det har givet anledning til nytænkning om såvel bibliotekets egen kompetenceudvikling som borgernes, når det gælder digitale løsninger.

For tiden giver vi den derfor en ekstra skalle på bibliotekerne på det digitale område. Specielt arbejdes der med bibliotekets digitale borgerserviceydelser og med at få synliggjort borgernes muligheder for at få vejledning og undervisning i digital selvbetjening når som helst, der er brug for det, på et af kommunens syv biblioteker eller to bogbusser. Alt det sker samtidig med, at det er besluttet at stoppe den 1. april med dele af borgerserviceopgaverne – nemlig med pas og kørekort på bibliotekerne. Hvordan hænger det sammen?

Ifølge en ny evalueringsrapport udarbejdet af Esbjerg Kommunes centrale evalueringsenhed, er borgerne meget glade for tilbuddet om borgerservice, herunder pas og kørekort på bibliotekerne, og benyttelsen har været støt stigende i de tre år, hvor tilbuddet har eksisteret, uden at man har oplevet en serviceforringelse på de traditionelle biblioteksydelser.

Noget andet er, at skønt medarbejderne stort set er enige om, at det er en god og naturlig ting, at bibliotekerne tilbyder borgerserviceydelser, så finder man det svært at opnå den fornødne rutine og at følge med i de løbende ændringer på disse myndighedsområder. Og desuden har det været stressende for medarbejderne på de steder, hvor henvendelserne har været mange f.eks. på Hovedbiblioteket og på Sædding bibliotek, fordi der ikke fulgte særlige ressourcer med til disse opgaver.

Hertil kommer, at mange af bibliotekarerne ligesom bibliotekets ledelse finder, at opgaverne med pas og kørekort faktisk stjæler opmærksomhed og energi fra de opgaver, som i højere grad matcher bibliotekets egentlige kernefunktioner, nemlig vejledning og informationsvirksomhed. Det betyder, at der bliver brugt mange kræfter på at holde medarbejderne ajour med arbejde vedrørende pas og kørekort frem for at opkvalificere i forhold til anvendelse af borger.dk, og andre selvbetjeningsværktøjer og informationskilder.

Beslutningen er derfor blevet, at biblioteket ikke længere skal arbejde med lige præcis pas og kørekort, men alene med de borgerserviceopgaver, der helt naturligt ligger i forlængelse af biblioteksopgaverne. Ved at stoppe med de praktiske myndighedsopgaver med pas og kørekort gives fremover plads til at realisere de strategiske mål for overgangen fra personligt fremmøde til digital selvbetjening.

Bibliotekerne har således nu styrket fokus på rollen som fødselshjælper for den digitale borger!

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...