Et åbent bibliotek – et godt bibliotek?

Skrevet af

14. februar, 2012

Med nærmest astronomisk hastighed har de såkaldt åbne biblioteker bredt sig. De dukker op landet over med en fart, som gør, at vi i Danmarks Biblioteksforening gerne vil standse lidt op og reflektere over fænomenet.

DB har med stor gennemslagskraft de senere år lanceret en række temaer. For fem år siden bl.a. mantraet: “Længere åbningstid med differentieret betjening”.  Det gjorde vi, fordi DB dengang som nu tror på, at biblioteket skal være åbent, når borgerne har fri og mulighed for at komme der. Og jeg skal da love for, at innovative og kreative biblioteker og deres ansatte har levet op til mantraet. Også i en grad, som vist ingen i DB havde forestillet sig. Fra den første spæde start med bl.a. Gjern i Silkeborg til i dag er der blevet etableret 81 biblioteker af den slags rundt om i Danmark.

Er det så godt for borgerne? Er det godt for bibliotekerne? Er det godt for de ansatte?

Det ville være alt for let bare at konstatere, at idéen er slået igennem, og alt så må være godt, og det åbne bibliotek helt rigtig for borgerne. Men det gør jeg ikke. Vi ønsker i DB et mere nuanceret billede af sagen. Lad mig anskueliggøre det med tre små historier.

En lokal situation kunne gå på, at et filialbibliotek skal lukke på grund af besparelser – vedtagelsen bliver i sidste instans omdannet til: etablering af et åbent bibliotek. Her gives gerne karakteren 7 – for den pæne præstation. Altså særligt hvis modellen omfatter et antal bibliotekartimer. Med den løsning har lokalområdet stadig adgang til viden, oplevelser og til hjælp med at finde det rigtige materiale osv.

Er situationen en regulær nedskæringspolitik, hvor formidling og bibliotekar fjernes, gives ikke meget mere end et 0 muligvis et 2-tal, afhængigt af lokale forhold. Her sikres bare en bogsamling, som efter en tid uden den nødvendige faglige opdatering, vil dø.

Den ideelle situation, hvor den bemandede åbningstid øges, og rammer og indhold forbedres samtidig med 24/7 åbning med selvbetjening af borgerne. Jamen, her tøver jeg ikke med 12-tallet.

Hvorfor? Fordi man fra undersøgelser og analyser ved, at borgerne foretrækker at blive vejledt af personale på biblioteket. Andre undersøgelser dokumenterer, at borgere, der kommer på biblioteket for halvdelens vedkommende, foretager sig noget af andet end at låne bøger. Så bogudlån alene tilfredsstiller ikke borgerne!

Når den samlede åbningstid for de ‘åbne biblioteker’ i 2010 udgør 3.202 ugentlige timer, så frygter jeg, at politikerne nogle steder er faldet for den nemme anden løsning – bare at skære personalet væk og lave selvbetjening.  Bibliotekerne har nu været spareobjekt fire år i træk. DB har forståelse for kommunernes svære økonomiske situation, men den udvikling er halsløs på sigt. Derfor: drop nu biblioteksbesparelserne!

DB vil i stedet anbefale og opfordre alle kommunalpolitikerne til at tage fordel af biblioteket, og sikre det som lokalt oplevelses-, videns- og mødested. Og ikke at forglemme: udvikle det ved at lytte til borgernes ønsker på biblioteksområdet. 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...