EU-dom giver håb for fremtidens læsere

Skrevet af

6. december, 2016

De danske biblioteker oplever igen et voksende udlån af titler. Stigningen kommer efter, at udlånet af fysiske bøger i en årrække er faldet. Stigningen i udlånet skyldes blandt andet, at stadig flere læser digitalt, en udvikling som bibliotekernes tilbud om e-bogsudlån, eReolen.dk, har en markant andel i.

Jeg er rigtig glad for at kunne konstatere denne tendens i udviklingen, for det betyder, at Danmark bliver klogere. Det sætter samtidig fokus på en af de helt store udfordringer, bibliotekerne har i den nye digitale verden. Bibliotekerne kan nemlig ikke udlåne alle de e-bogstitler, som de gerne vil, men nu er der håb om, at en dom fra EU-domstolen ændrer det.

De gældende ophavsretsregler giver bibliotekerne lov til at indkøbe og udlåne alle titler, der er udkommet som fysiske bøger mod behørigt tilskud til de forfattere, der har bøger stående på bibliotekerne. Reglerne giver bare ikke bibliotekerne den samme ret på e-bogsområdet. En lille håndfuld af de helt store forlag i landet har således, som følge af de gældende ophavsretsregler, valgt ikke at gøre især deres populære forfattere tilgængelige til udlån som e-bøger via eReolen.

Det er brandærgerligt. For i bibliotekerne har vi som altid som mål at få så mange mennesker som muligt til at læse og derigennem at opnå læring, personlig udvikling og dannelse. Præcis som det har været tilfældet i over hundrede år med bibliotekernes udlån af fysiske bøger, og de digitale e-bøger og lydbøger er med til at nå helt nye målgrupper.

Jeg er sikker på, at en helt ny afgørelse fra EU-domstolen kan ændre dette. Til fordel for alle os, som også holder meget af e-bogen. Dommen siger nemlig, at der principielt ikke er nogen forskel mellem udlån af en papirbog og udlån af en e-bog. Dommen må derfor være et vigtigt skridt henimod at få sidestillet de digitale udlån med udlån af fysiske bøger, som vi kender det på bibliotekerne i dag, og i det hele taget som et vigtigt resultat på vejen mod en opdateret og tidssvarende ophavsret i hele Europa.

Det er positivt at mærke, at både folketing og kulturminister (Bertel Haarder) er stemt for at indgå i en dialog om grundlaget, der skal sikre, at også de sidste forlag og deres ebøger bliver tilgængelige for borgerne via eReolen. De tekniske, økonomiske og juridiske løsninger ligger nemlig lige for og er afprøvede af bibliotekerne og de 250 andre forlag i landet.

EU-dommen bør skabe præcedens for det arbejde, der er i gang i EU med et ‘digitalt indre marked’ og en copyrightreform. Som formand for Danmarks Biblioteksforening og bestyrelsesmedlem i den europæiske copyrightorganisation EBLIDA vil jeg målrettet arbejde på, at vi får skabt en fælles europæisk ophavsret som sikrer, at borgerne også får adgang til e-bøger via bibliotekerne.

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 6, 2016.

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

I 2015 blev den gamle kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent område nær bymidten og tæt på stationen – der står foran en ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...