Europeana – et vindue til Europas kulturarv

Skrevet af

Pernille Carneiro Juel

12 oktober, 2012

Filosofien bag Europeana er enkel: Lad os gøre genstandene på Europas museer, biblioteker og arkiver tilgængelige på nettet, så borgere i alle lande kan få glæde af dem, personligt og professionelt. Resultatet er imponerende: Europeana kan i dag præsentere over 20 millioner digitaliserede bøger, malerier, fotografier, film og museumsgenstande.

Don’t ask Google – ask Europeana
Idéen opstod omkring år 2000. En række europæiske nationalmuseer ville lave en søgebase, der kunne være alternativ til Google og – ikke mindst – overgå de kommercielle søgebaser i kvalitet og faglighed. Uanset om man søgte et berømt værk eller et mindre kendt objekt, så ville man knytte forbindelse til de originale kilder, så brugerne kunne være sikre på materialets ægthed.

I 2008 blev idéen realiseret under navnet Europeana, og omkring 1500 institutioner bidrager i dag til portalen. Det er etablerede navne som British Library i London, Rijksmuseum i Amsterdam og Louvre i Paris, der er repræsenteret side om side med mindre institutioner fra hele Europa.

Aha-oplevelsen
Europeana giver forskere, bibliotekarer, museumsansatte og andre mulighed for at samle viden og samarbejde i et flersproget rum, hvor brugere kan deltage, bidrage og lade sig inspirere. Man kan lave tematiske søgninger i materialet, se digitale udstillinger fra de store museer – eller blot kaste sig ud i en nysgerrig søgning, man ikke ved, hvor ender.

Det er ikke kun professionelle, der kan bidrage til og få glæde af Europeana. En af grundtankerne er, at alle borgere i Europa kan bidrage og levere indhold. Endnu er kendskabet til Europeana ikke særlig udbredt, men mulighederne er mange.

Hitlers postkort
Aktuelt er der en stor indsamling i gang, der leverer indhold til en digital udstilling om første verdenskrig 1914-18, Untold Stories of the First World War. Biblioteker og museer i Europa – blandt andet Sønderborg Slot og Roskilde Bibliotek – står for roadshows, hvor privatpersoner inviteres til at dele deres samleobjekter fra 1. verdenskrig.

Indsamlingen fokuserer på familiehistorier som supplement til de nationale beretninger, der i anledning af 100 årsdagen bliver digitaliseret af nationale og statslige biblioteker. Og det er tankevækkende læsning. Blandt de fremkomne genstande er et postkort fra en ung “A. Hitler”, der til en regimentskammerat blandt andet skriver “Jeg er i øjeblikket i tandlægebehandling. Jeg vil i øvrigt melde mig frivilligt til felten øjeblikkeligt”.

Skjulte skatte
Nogle genstande og emner er verdensberømte som Isaac Newtons værk Philoso-phiae naturalis principia mathematica, der indeholder hans love om bevægelse. Der er tegninger af Leonardo da Vinci, Johannes Vermeers maleri af “Pige med perleørering” og emner, der omhandler Berlinmuren. Andre er mere skjulte skatte, der – måske, måske ikke – en dag vil blive opdaget. Se selv!

 

Fakta om: Over 32 lande fra hele Europa bidrager løbende til udviklingen af Europeana. Organisatorisk hviler projektet på The Europeana Foundation, der har hovedsæde i Den Haag, Holland. Europeana finansieres af EU Kommissionen, lige som de enkelte lande også bidrager økonomisk.

Se mere på http://www.europeana.eu.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...