Ny guide om Fællesskaber og verdensmål

Skrevet af

Kira Gilling Hansen

17 oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Sammen om Verdensmål: regering, kommuner, institutioner og virksomheder bakker op om verdensmålene – biblioteker og borgere er med til at gøre noget ved sagen. Ny guide til arbejdet med biblioteker.

Vi står over for store forandringer, når hele det danske samfund skal gøres mere bæredygtigt. Og det er ikke en opgave, staten eller kommunerne kan klare alene. Der er brug for, at bibliotekerne melder sig på banen og er med til at sætte lokale initiativer i gang, som kan inspirere til handling og til at afprøve nye måder at gøre tingene på. Og det gør de heldigvis.

Biblioteker i hele landet har sat initiativer i søen som et sted, hvor man udveksler idéer og omsætter dem til bæredygtige handlinger. Et af disse initiativer er projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL.

Her er 27 biblioteker fordelt over hele landet og en masse borgere involveret i aktiviteter, som på forskellig vis gør en positiv forskel lokalt.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har sammen med undervisere og analysevirksomheden SocialRespons.dk indsamlet en række erfaringer og cases fra projektet og har på den baggrund udgivet en guide om, hvordan borgere og biblioteker i fællesskab kan sætte aktiviteter i gang, som bidrager til et eller flere verdensmål.

I projektet er der især fokus på seniorer, men håndbogen kan bruges af alle, som er interesserede i at finde ud af, hvordan man med afsæt i biblioteket kan bidrage til en bedre og mere bæredygtig verden. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

Guiden er gratis. Bestil fysiske eksemplarer med en mail til projektleder Kira Gilling Hansen (kgh@fremtidensbiblioteker.dk).

Du kan også downloade guiden på sammenomverdensmål.dk.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...