Faglitterær festival på Lyngby Stadsbibliotek fik mange mænd og unge mennesker på biblioteket

Skrevet af

Jeppe Bjørn

13 juni, 2019

Hvorfor overhovedet kaste sig ud i at lave en litteraturfestival med faglitteraturen som omdrejningspunkt?

Det spørgsmål er der åbenlyst flere gode svar på. Helt grundlæggende arbejder vi på Lyngby Stadsbibliotek med et udtalt fokus på litteraturformidlingen. Vi guider altid til gode læseoplevelser, både når vi i dagligdagen står ansigt-til-ansigt med vores lånere, og når vi afholder vores arrangementer. Og det gælder uanset om det er skønlitteraturen eller faglitteraturen, der er i fokus. Derudover var der så en voksende interesse hos vores lånere.

Træk virkeligheden ned fra hylderne
At faglitteraturen er en genre i vækst, ser man på hyldeprioriteringerne ude hos boghandlerne og i supermarkederne. Og tendensen har også været tydelig i lufthavnenes kiosker igennem en længere årrække, hvor man har kunnet se, at den mere populære faglitteratur optog flere og flere hyldemeter.

En tendens, der måske også vidner om en bredere kulturforbrugstendens, hvor interessen for virkeligheden, der omgiver os og det levede liv, generelt er dominerende. Vi streamer nørdede dokumentarer og true crime-serier, læser biografier og autofiktion, ligesom vi lytter til podcasts som aldrig før. Så hvorfor ikke trække virkeligheden ned fra hylderne og levendegøre den med stærke foredragsholdere, nye debatkoncepter og i det hele taget en nysgerrig og levende formidling af den indsigt, vi som kulturforbrugere så gerne vil have kurateret?  

Vi har i Lyngby i lang tid arbejdet med arrangementer, hvor skønlitteraturen er omdrejningspunktet, og når faglitteraturen endelig har været i fokus, har vi sjældent behandlet det litterært, men i stedet fokuseret på temaet.

Også i et bredere kommunalt perspektiv gav initiativet god mening, da selve profilen på Faglitterær festival passer til Lyngby-Taarbæk Kommune, der som Vidensby rummer en masse vidensarbejdspladser og ikke mindst forsknings- og uddannelsesinstitutioner, hvorfor festivalen i det hele taget taler ind i en eksisterende kommunal strategi.

Nye ansigter på biblioteket
Det er ingen hemmelighed, at det er en krævende opgave for hele personalet at holde så høj en arrangementskadence henover tre uger, men samtidig har det været en gave at få muligheden for at tænke litteraturformidling på nye måder og med et ikke-skønlitterært indhold.

Og så gør det jo kun det hele mere værdifuldt, at vi har fået så meget positiv feedback på initiativet. Vores tal viser da også, at vi fik solgt over dobbelt så mange billetter som forventet, ligesom vi måtte oprette ventelister til adskillige af de udsolgte arrangementer. Selv de mere nicheprægede arrangementer solgte godt.

Der er ingen tvivl om, at diversiteten i vores festivalprogram resulterede i, at vi så en masse nye ansigter til biblioteksarrangementerne. Ikke mindst langt flere mænd og unge mennesker, som – udover de skrivende ved studiepladserne – ikke er dem, vi ser flest af til vores sædvanlige arrangementer. Men ved at lave en række korte og skarpt vinklede morgenarrangementer – vores såkaldte Wake-up Calls hver fredag morgen kl. 8.30 under festivalen – var det muligt at få flere hundrede gymnasieelever til at deltage. Både Car-sten Jensen, der med bogen Mod stjernerne talte direkte til ungdommen og Imran Rashid, der berettede om digital afhængighed, leverede 50-minuttersoplæg, der kickstartede de unge gymnasieelevers fredag.

Derudover oplevede vi også, at deciderede fagfolk deltog. Til Lone Franks og Pernille Rosenkjærs dokumentarfilm Hunting for Hedonia stillede flere tilhørere spørgsmål, der var udtryk for en dyb indsigt i fagområdet.

Internationalt islæt og mere til børn
Ovenpå dette års Faglitterære festivals succes har vi straks besluttet os for at gentage festivalen til næste år. Og selvom vi skruer lidt ned for festivalens længde, bliver der på ingen måde skåret i ambitionsniveauet. Besøgstallene og den positive respons fra borgerne beviste, at interessen for den levende, faglitterære formidling er der.

Også hos børnene. De kom bl.a. som små astronauter med på en rejse til rummet, ligesom de fik set på verdens farligste dyr sammen med Sebastian Klein, men næste år skal de have meget mere. Alle vores børnearrangementer var udsolgte, og der var generelt stor aktivitet ved vores faglitterære børneudstillinger.

Vi oplevede, at de, som måske ellers ikke er så læselystne, fandt faglitteraturen tiltalende. Givetvis fordi den i højere grad taler mere direkte ind i deres interessefelter. Derudover kommer vi også til at øge ambitionsniveauet til næste års festival. Vi har fået skabt en virkelig god og professionel ramme om initiativet, som sagtens kan bære den målsætning.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...