Familieværdier og homoseksuelle pingviner

Skrevet af

Per Nyeng

28 august, 2014

Singapore. Sex mellem mænd er i henhold til en lovgivning, der stammer tilbage til den britiske kolonitid, forbudt i Singapore og kan i princippet straffes med op til to års fængsel. Og selvom det ikke er en lov, myndighederne håndhæver videre strengt, er homoseksuelle relationer ikke noget statsmagten eller – som tilfældet her viser – den øverste biblioteksmyndighed (The National Library Board) ser med milde øjne på. Og da slet ikke mellem pingviner.
Tilskyndet af forargede forældre og højtråbende religiøst-konservative borgere i den sydøstasiatiske bystat besluttede NLB – og med helhjertet opbakning fra informationsminister Yaacob Ibrahim – således tidligere på året at forbyde udlån af børnebogen “And tango makes three” af Justin Richardson og Peter Parnell – omhandlende to hanpingviner, der i en zoologisk have opfostrer en babypingvin af hunkøn – på Singapores 26 folkebiblioteker. Også enkelte andre bøger, der angiveligt var på kollisionskurs med de fremherskende familieværdier, har bibliotekerne fået påbud om at fjerne og destruere.
“Et samfund er aldrig statisk. Det forandrer sig over tid”, medgiver informationsministeren i en kommentar til den engelske avis, The Guardian d. 12. juli. “Men bibliotekerne skal afspejle de eksisterende sociale normer – normer som en overvældende majoritet af Singapores 5,4 mio. indbyggere deler – ikke udfordre eller forandre dem”.
Ministerens og NLB’s censurtiltag har dog vakt så stor furore blandt andre dele af Singapores borgere – bl.a. i form af en omfattende underskriftindsamling, oplæsning af bogen fra nationalbibliotekets trappe og trusler om boykot af bibliotekerne og deres arrangementer – at Yaacoob Ibrahim allerede en uges tid senere delvis vendte på tallerkenen. Ifølge The Guardian d. 18. juli er den tidligere beslutning blevet ændret til, at de kontroversielle titler skal fjernes fra Singapores børnebiblioteker, men overflyttes til voksenafdelingerne, så forældre, der ønsker at låne og læse bøgerne sammen med deres børn, kan få lejlighed til det. Medvirkende til den nye beslutning har formentlig også været, at Singapore sidste år var vært ved den internationale biblioteksforening, IFLA’s årskongres, og at omtalte censur ikke ligefrem harmonerer med de værdier, IFLA og det internationale bibliotekssamfund står for.

Den nye vending i sagen afspejler dog ifølge informationsministeren bare “en dybtfølt respekt i vores kultur for det skrevne ord”.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...