Fang fortællingen – Impact og fremtid?

Skrevet af

8. april, 2019

Spørgsmål og svar fra to af bibliotekerne bag projektet:

Spørgsmål til Thomas Angermann, leder af Kultur & Bibliotek i Gentofte Kommune

 

Hvor ligger udfordringerne i at formidle litterære udstillinger?

– En af de store udfordringer er, at litterære udstillinger på den ene side er et kompetencefelt, der er intuitivt nærliggende for en medarbejder på et folkebibliotek. På den anden side kræver arbejdet en række nye organisatoriske, didaktiske, planlægningsmæssige og praktiske kompetencer for at få udstillingsformatet til at lykkes.

Det er krævende at skabe litterære udstillinger på dette niveau og af god kvalitet, hvorfor er det vigtigt?

– Hvis man vil have en filmoplevelse, går man i biografen, hvis man vil se skuespil, går man i teatret, og hvis man vil møde kunsten, går man på kunstmuseum. Det er derfor nærliggende at pege på biblioteket, som det sted man går hen, hvis man vil have en litterær oplevelse. Det litterære udstillingsformat er en del af iscenesættelsen af biblioteket som et sted at gå hen for litteraturoplevelser og ikke kun for at låne den med hjem.

For biblioteket handler det om hele tiden at forny de anledninger, hvori man møder brugerne. Fang Fortællingens udstillinger har vist sig rigtigt gode i den sammenhæng, fordi biblioteket for en periode har noget seværdigt på programmet, som supplerer de normale hyldevarer.

Hvorfor og med hvilke midler sætter bibliotekerne projektet i drift?

– Udstillingsformatet er bare dyrt, så det kræver som udgangspunkt mange penge og dermed en prioritering, eller også kræ-ver det et samarbejde mellem flere biblioteker. I Fang Fortællingen har vi været så heldige at få støtte fra både udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen og fra Nordea-Fonden, og det er selvfølgelig en tredje vej at gå; at få finansiering udefra.

 

Spørgsmål til Bente Bruun, bibliotekar Koldingbibliotekerne:

 

Hvor ligger udfordringerne i at formidle litterære udstillinger?

– I børnebibliotekerne sidder vi jo ikke længere og venter på, at børnene kommer til os. I stedet tilbyder vi institutioner og skoler faste formidlingsforløb, og de nye litterære udstillinger dækker lige præcis dette behov. Tidsforbruget er vores største udfordring, derfor er de turnerende udstillinger med tilhørende work-shops en gave til formidlingsarbejdet. Men selvfølgelig kan der være udfordringer med at holde styr på smådele og sørge for udskiftning af ødelagte elementer. Det sker jo, at børn har en lige lovligt eksperimenterende tilgang til udstillingerne ikke mindst i de selvbetjente biblioteker.

Det er krævende at skabe litterære udstillinger på dette niveau og af god kvalitet, hvorfor er det vigtigt?

– Litterære udstillinger af Fang Fortællingen-kvalitet drager børn og familier med deres legende tilgang og professionelle scenografi. Såvel udstillingerne som de tilhørende aktiviteter giver sansemæssige oplevelser, som åbner litteraturen for børnene og vækker deres nysgerrighed. Såvel aktiviteter som dialog gør bogens temaer nærværende for børnene, der til vores store glæde deler deres inderste drømme og bekymringer med os. 

Hvad viser projektet om interessen for bøger og læselysten. Får børnene lyst til at (gen)læse bøgerne, efter de har oplevet udstillingerne?

– De litterære udstillinger medfører helt sikkert et større udlån af de anvendte bøger. I Kolding har vi konkrete erfaringer med Fang fortællingen-udstillinger om Garmann og Mørkebarnet, som begge har vigtige budskaber og høj litterær og æstetisk værdi, men som ikke sælger sig selv.  Her er det også af stor betydning, at børnene selv sætter spor i udstillingen, så de efter besøg med børnehaven eller skolen trækker familien med på biblioteket.

/HN

 

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...