Fang fortællingen – Impact og fremtid?

Skrevet af

Hellen Niegaard

8 april, 2019

Spørgsmål og svar fra to af bibliotekerne bag projektet:

Spørgsmål til Thomas Angermann, leder af Kultur & Bibliotek i Gentofte Kommune

 

Hvor ligger udfordringerne i at formidle litterære udstillinger?

– En af de store udfordringer er, at litterære udstillinger på den ene side er et kompetencefelt, der er intuitivt nærliggende for en medarbejder på et folkebibliotek. På den anden side kræver arbejdet en række nye organisatoriske, didaktiske, planlægningsmæssige og praktiske kompetencer for at få udstillingsformatet til at lykkes.

Det er krævende at skabe litterære udstillinger på dette niveau og af god kvalitet, hvorfor er det vigtigt?

– Hvis man vil have en filmoplevelse, går man i biografen, hvis man vil se skuespil, går man i teatret, og hvis man vil møde kunsten, går man på kunstmuseum. Det er derfor nærliggende at pege på biblioteket, som det sted man går hen, hvis man vil have en litterær oplevelse. Det litterære udstillingsformat er en del af iscenesættelsen af biblioteket som et sted at gå hen for litteraturoplevelser og ikke kun for at låne den med hjem.

For biblioteket handler det om hele tiden at forny de anledninger, hvori man møder brugerne. Fang Fortællingens udstillinger har vist sig rigtigt gode i den sammenhæng, fordi biblioteket for en periode har noget seværdigt på programmet, som supplerer de normale hyldevarer.

Hvorfor og med hvilke midler sætter bibliotekerne projektet i drift?

– Udstillingsformatet er bare dyrt, så det kræver som udgangspunkt mange penge og dermed en prioritering, eller også kræ-ver det et samarbejde mellem flere biblioteker. I Fang Fortællingen har vi været så heldige at få støtte fra både udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen og fra Nordea-Fonden, og det er selvfølgelig en tredje vej at gå; at få finansiering udefra.

 

Spørgsmål til Bente Bruun, bibliotekar Koldingbibliotekerne:

 

Hvor ligger udfordringerne i at formidle litterære udstillinger?

– I børnebibliotekerne sidder vi jo ikke længere og venter på, at børnene kommer til os. I stedet tilbyder vi institutioner og skoler faste formidlingsforløb, og de nye litterære udstillinger dækker lige præcis dette behov. Tidsforbruget er vores største udfordring, derfor er de turnerende udstillinger med tilhørende work-shops en gave til formidlingsarbejdet. Men selvfølgelig kan der være udfordringer med at holde styr på smådele og sørge for udskiftning af ødelagte elementer. Det sker jo, at børn har en lige lovligt eksperimenterende tilgang til udstillingerne ikke mindst i de selvbetjente biblioteker.

Det er krævende at skabe litterære udstillinger på dette niveau og af god kvalitet, hvorfor er det vigtigt?

– Litterære udstillinger af Fang Fortællingen-kvalitet drager børn og familier med deres legende tilgang og professionelle scenografi. Såvel udstillingerne som de tilhørende aktiviteter giver sansemæssige oplevelser, som åbner litteraturen for børnene og vækker deres nysgerrighed. Såvel aktiviteter som dialog gør bogens temaer nærværende for børnene, der til vores store glæde deler deres inderste drømme og bekymringer med os. 

Hvad viser projektet om interessen for bøger og læselysten. Får børnene lyst til at (gen)læse bøgerne, efter de har oplevet udstillingerne?

– De litterære udstillinger medfører helt sikkert et større udlån af de anvendte bøger. I Kolding har vi konkrete erfaringer med Fang fortællingen-udstillinger om Garmann og Mørkebarnet, som begge har vigtige budskaber og høj litterær og æstetisk værdi, men som ikke sælger sig selv.  Her er det også af stor betydning, at børnene selv sætter spor i udstillingen, så de efter besøg med børnehaven eller skolen trækker familien med på biblioteket.

/HN

 

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...